Vi söker en servicechef för våra serviceboende-enheter

**ansökningstiden har förlängts**

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) har lång erfarenhet och stor kunskap kring frågor som berör psykisk hälsa – vi har arbetat inom mentalvårdsbranschen i över 30 år. Vi erbjuder såväl serviceboende som social rehabilitering i Österbotten. I föreningen arbetar ca. 40 sakkunniga inom social- och hälsovården. Vi arbetar för människans välmående och psykiska hälsa med Recovery-återhämtningsmodellen som referensram.

Vi söker nu en servicechef för våra boende-enheter. Servicechefens uppgift är att utveckla föreningens serviceboende tillsammans med styrelsen, verksamhetsledaren, den övriga personalen samt samarbetspartnerna. I uppgiften ingår också utveckling av klienthandledningen samt planering och förverkligande av nya serviceboendeformer. Du vill vara med och skapa högklassiga, effektiva och innovativa tjänster för våra klienter. Du arbetar som förman för boende-enheternas ansvariga handledare. Du känner också till relevanta lagar och avtal samt har erfarenhet/kunskap kring ekonomiplanering och -uppföljning.

Tjänsten är ny och du lyckas bäst i arbetet om du har en högre högskoleexamen eller motsvarande kunskaper och färdigheter samt erfarenhet av mentalvårds- och förmansarbete. Du har lätt för att lära dig samt god kommunikationsförmåga. Av sökanden förutsätter vi därtill goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Uppgiften har en prövotid på 6 månader.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av verksamhetsledare Johanna Yliviitala (050 464 2353 / johanna.yliviitala@pspy.fi). Sänd din ansökan, CV (utan arbetsintyg) och löneanspråk senast 31.1.2021 till förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@pspy.fi).

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.