Vi söker en handledare till Dagverksamhetsenheten Meijeri i Laihela

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening inom tredje sektorn i Österbotten. Föreningen erbjuder boendeservice samt arbets- och dagverksamhet (social rehabilitering) åt personer som lider av psykisk ohälsa. Dessutom erbjuder vi medlemsaktiviteter, som fungerar enligt lågtröskelprincipen.

Nu söker vi efter en handledare till dagverksamhetsenheten Meijeri (Mejeriet) i Laihela. Meijeri erbjuder aktiviteter för rehabiliteringsklienter inom mentalvården enligt lågtröskelprincipen samt verksamhet för seniorer en gång i veckan. Syftet är att stöda och upprätthålla besökarnas livskvalitet, att stärka deras förmåga att upprätthålla en hälsosam livsstil och ett gott liv samt att erbjuda ett socialt sammanhang. Mera information om Meijeri (på finska) finns här: https://pspy.fi/paivatoiminta-meijeri/

Handledarens uppgift är att planera och genomföra Meijeris verksamhet tillsammans med andra anställda och med de klienter som deltar i verksamheten. Uppgiften innehåller klient-, handlednings- och rådgivningsarbete, individuell och grupphandledning samt team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienter i vardagliga uppgifter och ansvarar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av social och funktionell rehabilitering. Vi önskar att du har en rehabiliterande och utvecklande inställning till jobbet och goda samarbetskunskaper. Goda kunskaper i finska och svenska är nödvändig.

Vi uppskattar arbetserfarenhet och utbildning lämplig för uppgiften (högskoleexamen i social- eller hälsovårdsbranschen, YH), fördomsfri attityd, ett brett samarbetsnätverk samt ett uppmuntrande förhållningssätt till arbetet.

Mer information om uppgiften ges av servicechef Frida Nylund (frida.nylund@pspy.fi), tfn. 050 364 4640, 29.4. kl. 11–13 och 2.5. kl. 14–17.

Sänd din elektroniska ansökan senast 5.5.2019 kl. 16.00 till adressen frida.nylund@pspy.fi. Vänligen bifoga en CV som innehåller informationer om din utbildning och arbetserfarenhet samt övrig kunskap, intressen och hobbyer som du tror att kan vara av nytta för detta uppdrag.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.