Vi söker en handledare / sjukskötare (förlängd ansökningstid)

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) söker en handledare till boende-enheten Maininki, som erbjuder boendeservice för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa.

Klienterna erbjuds stöd och handledning gällande bland annat vardagshantering och välmående i sina egna hem. Genom den rehabiliterande verksamheten förbereds klienterna för ett mera självständigt boende. Vår verksamhet styrs av PSPY:s värdegrund och Recovery återhämtningsmodellen utgör vår referensram.

I handledarens (sjukskötarens) uppgift ingår klientarbete, handledning och rådgivning samt team- och nätverksarbete. Handledaren deltar i planeringen, utvecklingen och förverkligandet av en mångsidig boendeservice tillsammans med den övriga personalen. I det här jobbet har du verkligen tid och utrymme för dina klienter!

Som sjukskötare tar du hand om klienternas läkemedelsbehandling samt ansvarar för att enhetens läkemedelsbehandlig förverkligas enligt uppgjord behandlingsplan. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för såväl planeringen och förverkligandet som utvärderingen av rehabiliteringen. Du är en del av en innovativ och uppmuntrande arbetsgemenskap, som både utvecklar och förverkligar kvalitativa mentalvårdstjänster enligt klienternas behov.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (sjukskötare YH) och arbetserfarenhet, ett hälsofrämjande arbetssätt, en fördomsfri och uppmuntrande attityd samt god samarbetsförmåga. Därtill förutsätter arbetet goda kunskaper i både finska och svenska. Vi erbjuder en arbetsplats med många möjligheter i en god arbetsgemenskap, var allas styrkor tas i beaktande.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 3.10.2021 till servicechef Tiina Perälä tiina.perala@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunskap du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Tiina Perälä, tfn 050 356 2937.

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.