Vi söker en handledare / närvårdare

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) söker en handledare till boende-enheten Maininki, som erbjuder boendeservice för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa. Klienterna erbjuds stöd och handledning gällande bland annat vardagshantering och välmående i sina egna hem. Genom den rehabiliterande verksamheten förbereds klienterna för ett mera självständigt boende. Vår verksamhet styrs av PSPY:s värdegrund och Recovery återhämtningsmodellen utgör vår referensram.

Handledarens (närvårdarens) uppgift är att delta i förverkligandet av en mångsidig boendeservice tillsammans med den övriga personalen. I uppgiften ingår klientarbete, handledning och rådgivning samt team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för såväl planeringen och förverkligandet som utvärderingen av rehabiliteringen. I det här jobbet har du verkligen tid och utrymme för dina klienter! Du är en del av en innovativ och uppmuntrande arbetsgemenskap, som både utvecklar och förverkligar kvalitativa mentalvårdstjänster enligt klienternas behov.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (närvårdare) och arbetserfarenhet, ett hälsofrämjande arbetssätt, en fördomsfri och uppmuntrande attityd samt god samarbetsförmåga. Därtill förutsätter arbetet goda kunskaper i både finska och svenska. Vi erbjuder en arbetsplats med många möjligheter i en god arbetsgemenskap, var allas styrkor tas i beaktande.

Sänd din ansökan senast 28.11.2021 till servicechef Tiina Perälä tiina.perala@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunskap du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst. Vi är beredda att intervjua arbetssökarna före sökningstiden tar slut. Vi hoppas du kan börja arbetet 1.1.2022.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Tiina Perälä, tfn 050 356 2937.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.