Vi söker en handledare inom sociala området till Verkstad Upseeri

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vår verkstad Upseeri i Vasa. Verkstaden Upseeri erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehablititering i verkstadsform för personer i arbetsför ålder och som lider av psykisk ohälsa. Som arbetsmetoder används både grupp- och individuell handledning.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga Upseeris verksamhet tillsammans med den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt såväl individuell- och grupphandledning som team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten i verkstaden formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet) och arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i de båda inhemska språken.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 5.3.2020 kl 18.00 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst. Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls måndagen 16.3.2020.

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.