Vi söker en handledare inom sociala området till medlemshus Mahis

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vårt medlemshus i Vasa.

Mahis erbjuder personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa såväl grupp- och rekreationsverksamhet som kamratstöd i en trygg och rusmedelsfri verksamhetsmiljö. Målet med verksamheten är att stöda deltagarna i deras vardagshantering och välmående samt upprätthållande av funktionsförmågan.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga Mahis verksamhet tillsammans med klienterna och den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt grupphandledning och team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (YH-examen inom socialområdet) och minst 5 års arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i både finska och svenska.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 22.9.2021 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls tisdagen 28.9.2021.

 

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.