Verkstad Spurtti – Social rehabilitering för personer i åldern 15–25

Vi startar processen som för dig mot en god framtid och bättre liv

 

Verkstaden Spurtti är avsedd för vasabor i åldern 15–25 utanför studie- och arbetslivet och som behöver speciellt stöd före studier, arbetsliv eller andra tjänster. Verkstadsverksamheten bygger främst på gruppaktiviteter. Utöver detta får du individuell handledning och på basen av detta sammanställs en individuell handlingsplan för dig.

 

Verkstaden Spurttis syfte är att sätta i gång en process som för dig fram emot en god framtid och ett bättre liv. För någon kan det innebära studieplats, för en annan en väg ut i arbetslivet eller rehabilitering. Med Spurttis hjälp kan du stärka och upprätthålla dina kunskaper i livshantering, öka din motivation och aktivitet. Vi stöder också dig i planeringen av framtiden och i att ta kontrollen över ditt eget liv.

 

Vårt program som ändrar veckovis innehåller kreativa aktiviteter, övningar i hur du hanterar ditt liv, besök av experter, idrott, matlagning, verkstadsdagar – och ibland kopplar vi bara av med varandra. Vi söker den handlednings- eller stödformen som passar dig bäst. Tiden hos Spurtti är alltid individuell.

Spurtin olohuone

Vid verkstaden Spurtti kan du:

 

  • bilda ett stödnätverk
  • hitta din egen väg
  • förstärka din självbild

 

Öppethållningstider:

må–to kl. 10–14 (gruppaktiviteter)

må–to kl. 9–10 och på fredagar kl. 9–13 (individuell handledning)

 

Du kan ansöka till Spurtti non-stop och behöver ingen remiss eller diagnos. Ta direkt kontakt med Spurttis handledare.

 

 

Vi är också med i Kaikukortet.

KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig handledare

Jinna Vilponen

 

050 441 2742

jinna.vilponen@pspy.fi

Handledare / ALU-koordinator (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)

Anna Turja

050 566 6612

anna.turja@pspy.fi

 

Handledare

Emmi Karjanmaa

044 747 5202

emmi.karjanmaa@pspy.fi

 

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

Verkstad Spurtti

Sandögatan 18, 3. vån.

65100 VASA

Spurtin luova tila
pspy-fb