Verkstaden Komppis – Social rehabilitering för personer i åldern 1865 

Stärk din sociala funktionsförmåga!  

 

Verkstaden Komppis erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehabilitering i verkstadsform för vasabor i åldern 18–65.  Verksamheten riktar sig till rehabiliteringsklienter inom mentalvården. I verksamheten ingår både individuell handledning och gruppaktiviteter, som ger deltagarna stöd i sin egen vardagshantering och erbjuder social samvaro samt aktiviteter som stöder och förstärker välmående.

 

Verkstadens vardag består av olika former av gruppverksamhet, kreativa aktiviteter och Green Care -verksamhet, som alla stöder rehabiliteringen. Därtill arrangerar vi olika föreläsningar kring teman som berör vårt liv och vårt välmående med hjälp av olika sakkunniga och erfarenhetsexperter. Verkstaden Komppis har två verksamhetspunkter: musikverkstaden finns på Kasernområdet och den övriga verksamheten på Kyrkoesplanaden.

 

För deltagande i aktiviteter betalas ingen ekonomisk ersättning. Som deltagare i social rehabilitering får du i stället socialt kapital och stöd för att komma vidare i livet. Verkstaden Komppis erbjuder dig en trygg miljö var du får umgås med andra, ta dig an ny kunskap och stöd i vardagen. Den sociala rehabiliteringen omfattar arbete med dina sociala färdigheter och din ansvarskänsla samt att stärka ditt självförtroende genom samvaro och olika aktiviteter.

Upseerin lukujärjestys
Upseerin yläkerta

Verkstad Komppis erbjuder:

 

  • flexibilitet
  • olika aktiviteter som stöder din rehabilitering, t. ex. Green Care, kreativa aktiviteter samt musikverkstad
  • möjlighet att hitta dina visioner och drömmar

 

Om du vill delta i verkstaden Komppis verksamhet, ta kontakt med Vasa stads vuxensocialarbete.

 

 

Vi är också med i Kaikukortet.

KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig handledare

Anna-Lena Starck

 

050 514 3246

anna-lena.starck@pspy.fi

Handledare

Anne Ellilä

050 414 2249

anne.ellila@pspy.fi

 

Marko Perälä

050 521 9661

marko.perala@pspy.fi

 

Emmi Karjanmaa

044 747 5202

emmi.karjanmaa@pspy.fi

 

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

Verkstad Komppis

Kyrkoesplanaden 19–21

65100 VASA

 

Musikverkstad

Kasern 14

Korsholmsesplanaden

65100 VASA