pspy

PSPY

UUTISET

Uutiset

Österbottens socialpsykiatriska förening, En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet ordnar erfarenhetsveckan 25.–28. oktober i samarbete med VAMK och Yrkeshögskolan Novia. Tillställningen består av fyra seminariedagar, varje seminariedag har ett eget tema. Årets teman är bemötande, annorlunda moderskap, beroendets skepnader och servicesystemet. Tillställningen är riktad till professionella...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke järjestää Kokemusviikot 25.-28. lokakuuta yhteistyössä VAMKin ja Yrkehögskolan Novian kanssa. Tapahtuma koostuu neljästä, virtuaalisesta seminaaripäivästä, jolle kullekin on omistettu oma teemansa. Teemoja ovat tänä vuonna kohtaaminen, erilainen äitiys, riippuvuuden eri ilmentyvät sekä palvelujärjestelmä. Kokemusviikot on suunnattu sote-alan ammattilaisille ja...

Read More
Uutiset

”Monesta innostuva kehittäjäluonne, joka tykkää oppia uutta.” Näin itseään kuvailee Jinna Vilponen, PSPY:n Työpaja Spurtin toimintavastaava. Jinna on erinomainen esimerkki elinikäisestä oppimisesta sekä siitä, miten oma-aloitteisuus ja rohkeus voivat avata kokonaan uusia uramahdollisuuksia. Jinnan työ nuorille suunnatun työpajan valmentajana on ryhmän ohjausta eri teemojen, kuten...

Read More
Uutiset

PSPY:n asumispalveluiden asiakkaita ja henkilöstöä Mainingista, Jansson-kodista ja Kalliokodista osallistui Sommarbossa pidettyyn virkistyspäivään lokakuun alussa. Ohjelmassa oli ulkoilua raikkaassa syyssäässä sekä rentoa yhdessäoloa pitkän koronatauon jälkeen. Lisäksi käytiin läpi tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Asumisyksiköiden asukkaat ovat kyselyn mukaan pääosin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä asumispalveluiden toimintaan. Kiitosta...

Read More
Uutiset

Vuonna 2015 PSPY tarjosi työntekijöilleen mahdollisuutta suorittaa työn ohella psykiatrisen hoitotyön erikoisammattitutkinto. Pari vuotta kestävän koulutuksen kaikki lähiopetuspäivät korvattaisiin työtunteina. Ohjaaja Sami Puolakka tarttui mahdollisuuteen, haki koulutukseen ja tuli valituksi. Lähihoitajan tutkinnon aiemmin suorittanut Sami on tyytyväinen, että lähti opiskelemaan. – Päivääkään en ole katunut...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin. Yksikkö on palveluasumisen yksikkö, jossa asiakkaat saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiinsa. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä...

Read More
Uutiset

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) söker en handledare till boende-enheten Maininki, som erbjuder boendeservice för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa. Klienterna erbjuds stöd och handledning gällande bland annat vardagshantering och välmående i sina egna hem. Genom den rehabiliterande verksamheten förbereds klienterna för ett mera...

Read More
Uutiset

PSPY:n Työpaja Komppis tarjoaa vertaistukea ja arjen työkaluja työikäisille, jotka ovat kokeneet elämässään mielenterveyden haasteita. Tavoitteena on, että asiakkaiden toimintakyky vahvistuu ja paluu työelämään tai opintojen pariin mahdollistuu. Vaasan keskustassa sijaitsevan Työpaja Komppiksen arkeen kuuluvat erilaiset konkreettiset työtehtävät, luovat menetelmät sekä erityisesti Green Care eli...

Read More
Uutiset

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vårt medlemshus i Vasa. Mahis erbjuder personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa såväl grupp- och rekreationsverksamhet som kamratstöd i en trygg och rusmedelsfri verksamhetsmiljö. Målet med verksamheten är att stöda deltagarna i deras vardagshantering och...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys hakee sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalolle Vaasaan. Mahis tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ryhmä-, virkistys- ja vertaistukitoimintaa turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää jäsenten elämänlaatua, vuorokausirytmiä, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja terveitä elämäntapoja. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mahiksen toimintaa yhdessä jäsenten ja...

Read More
Uutiset

I början på nästa år startar en svenskspråkig erfarenhetsexpertutbildning i Vasa. Utbildningen lämpar sig för personer, som har erfarenhet av en svår livssituation och vill använda sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra. Ansökningstiden till utbildningen börjar 1. september och tar slut i slutet...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee vastaavaa ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kalliokotiin. Yksikkö on tuetun asumisen yksikkö, jossa asiakkaat saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiinsa. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa...

Read More
Uutiset

Regionförvaltningsverket (AVI) har infört en mötesrestriktion för kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt på grund av den försämrade coronavirussituationen. Begränsningarna beaktas också i verksamheten inom Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY). Verksamheten fortsätter normalt med tidigare riktlinjer för hälsa och säkerhet i våra sociala rehabiliteringsenheter i Verkstaden Komppis, Verkstaden...

Read More
Uutiset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt kokoontumisrajoituksia Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Rajoitukset huomioidaan myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) toiminnassa. Toiminta jatkuu normaalisti aikaisempia terveysturvallisuusohjeita noudattaen sosiaalisen kuntoutuksen yksiköissämme Työpaja Komppiksessa, Työpaja Spurtissa, Tiimituvalla, Meijerissä sekä Mahiksessa. Meijerin säännöllinen senioritoimonta on tauolla...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee vastaavaa ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin. Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa Vaasan Palosaarella. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen, omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys etsii vuorotteluvapaan sijaista, sote-alan ohjaajaa päivätoimintayksikköömme Meijeriin Laihialla ajalle 2.8.2021-28.1.2022! Meijeri tarjoaa mielen hyvinvointia vahvistavaa päivätoimintaa (myös virtuaalisesti) laihialaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen periaatteella sekä senioritoimintaa kerran viikossa.  Tavoitteena on tukea ja ylläpitää kävijöiden elämänlaatua, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja terveitä elämäntapoja. Tärkeänä...

Read More
Uutiset

Julkaistu 12.5.2021 Nykyisen koronatilanteen vuoksi Aluehallintovirasto (AVI) sekä Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ovat asettaneet paikallisia suosituksia ja rajoituksia, jotka vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (PSPY) toimintaan. AVI:n asettaman 50 hengen kokoontumisrajoituksen ansiosta Mahiksen toimintaan ei enää tarvitse ilmoittautua etukäteen. Työpaja Komppiksen, Työpaja Spurtin, Tiimituvan sekä Meijerin...

Read More
Uutiset

Publicerat 12.5.2021 På grund av den nuvarande coronasituationen, har Regionalförvaltningsverket (RFV) beslutat om rekommendationer och begränsningar, som även påverkar Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) verksamhet. RFV har nu beslutat att samlingar med upp till 50 personer är tillåtna, vilket möjliggör deltagande även i Mahis verksamhet utan...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme viestintäkoordinaattoria kehittämään ja toteuttamaan yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Tarjoamme mahdollisuuksia täynnä olevan tehtävän ihmisläheisessä työyhteisössä, jossa omat vahvuudet otetaan huomioon ja käyttöön. Viestintäkoordinaattorina kehität uusia tapoja tehdä toimintaamme tunnetuksi ja tuotat monipuolista sisältöä eri kanaviin. Perustehtäviin kuuluvat yhdistyksen päivittäinen viestintä (some, nettisivut, uutiskirje),...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Vi söker en kommunikationskoordinator med ansvar för såväl utvecklingen som genomförandet av föreningens interna och externa kommunikation. Vi erbjuder en uppgift full av möjligheter i en människonära arbetsgemenskap. Kommunikationskoordinatorn utvecklar nya sätt att lyfta fram vår förening i olika sammanhang och producerar mångsidigt innehåll till...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Jäsenyhteisötalo Mahis tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ryhmä-, virkistys- ja vertaistukitoimintaa turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Mahiksen toiminnan ydin on sosiaalinen kuntoutus eri muodoissaan: päivittäiset ryhmätoiminnat, arjenhallinnan tukeminen, sosiaalinen kanssakäyminen sekä retkistä ja tapahtumista koostuva virkistystoiminta. Olennaista jäsenyhteisön arkipäivässä ovat myös yhteinen ja terveellinen ruokailu. Etsimme nyt reipasta, oma-aloitteista...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Medlemshuset Mahis erbjuder grupp-, rekreations- och kamratstödsaktiviteter för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i en trygg och rusmedelsfri miljö. Mahis verksamhet består av social rehabilitering genom daglig gruppverksamhet, stöd i vardagshanteringen, social verksamhet samt rekreationsverksamhet i form av bland annat utflykter och olika evenemang. Den gemensamma och...

Read More
Uutiset

Julkaistu 5.3.2021 Suomen hallituksen suositukset ja määräykset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Yhdistyksen ryhmätoiminnot sulkeutuvat hallituksen julistaman sulkutilan (8.–28.3.2021) väliseksi ajaksi.  Yhdistyksen avopalveluiden toiminta siirtyy pääasiassa verkkoon. Työpaja Komppis ja Spurtti siirtyvät etävalmennukseen, ja päivätoimintayksiköiden Tiimituvan ja...

Read More
Uutiset

Publicerat 5.3.2021 Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet. Enligt regeringens rekommendationer stänger föreningen all gruppverksamhet i tre veckor (8.–28.3.2021).  PSPYs medlemshus samt verkstäderna och dagverksamhetsenheterna går huvudsakligen över till virtuell verksamhet. Verkstäderna Komppis och Spurtti övergår...

Read More
Uutiset

Julkaistu 6.10.2020; päivitetty viimeksi 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 13.1.2021, 9.2.2021 & 1.3.2021 Nykyisen koronatilanteen vuoksi Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Aluehallintovirasto ovat asettaneet paikallisia suosituksia ja rajoituksia, jotka vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (PSPY) toimintaan. Työpaja Komppiksen, Työpaja Spurtin, Tiimituvan sekä Meijerin muu kuin senioritoiminta...

Read More
Uutiset

Publicerat 6.10.2020; uppdaterad sist 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 13.1.2021, 9.2.2021 & 1.3.2021 På grund av den nuvarande coronasituationen, har social- och hälsovårdsnämnden i Vasa samt Regionförvaltningsverket beslutat om rekommendationer och begränsningar, som även påverkar Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) verksamhet. Verksamheten i Verkstäderna Komppis och Spurtti, Teamstugan...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme kesätyöntekijöitä (5 paikkaa) yhdistyksen asumispalveluyksiköihin vuosilomien sijaisuuksiin ajalle 7.6.-29.8.2021. Voit tutustua yhdistyksen eri asumisyksiköihin täällä: Kalliokoti, Maininki, Jansson-koti. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asumisyksikön toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-,...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2021-31.12.2022) innovatiivista ja positiivisella asenteella varustettua hanketyöntekijää Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen. Hanketyöntekijä toimii hankekoordinaattorin työparina. Tehtävä sisältää hanketoiminnan käytännön...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme äitiys- ja vanhempainvapaan sijaiseksi ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kalliokotiin. Kalliokoti on tuetun asumisen yksikkö, jossa on 19 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Vaasan keskustan alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan. Ohjaajan tehtävänä on...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

**ansökningstiden har förlängts** Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) har lång erfarenhet och stor kunskap kring frågor som berör psykisk hälsa – vi har arbetat inom mentalvårdsbranschen i över 30 år. Vi erbjuder såväl serviceboende som social rehabilitering i Österbotten. I föreningen arbetar ca. 40 sakkunniga...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

**hakuaikaa jatkettu** Haemme palvelujohtajaa asumispalveluiden työalalle. Tehtävässä kehität yhdistyksen asumispalveluita yhdessä hallituksen, toiminnanjohtajan, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työhösi kuuluu myös asiakasohjauksen kehittäminen sekä uusien asumismuotojen suunnittelu ja toteuttaminen. Haluat mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat, vaikuttavat ja innovatiiviset palvelut. Toimit esimiehenä asumisyksiköiden vastaaville ohjaajille. Tunnet tehtävään liittyvät laki-...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme lähihoitajaa (75% työaika) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Jansson-kotiin. Jansson-koti tarjoaa apua ja ohjausta henkilöille, jotka tarvitsevat mielenterveydellisten ja toiminnallisten syiden vuoksi tukea asumiseensa vuorokauden ympäri. Henkilökunnan tarkoitus on asiakkaan rinnalla kulkien auttaa häntä vahvistamaan omia voimavarojaan, itsetuntoaan ja arjenhallintaansa. Työhön kuuluu perushoidollista...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme sosionomia äitiysvapaan sijaisuuteen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin. Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Palosaaren alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mainingin...

Read More
Uutiset

Julkaistu 16.12.2020 Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY:n) Jansson-kodin yhdellä asukkaalla on todettu koronavirustartunta. Kaikki yksikössä virukselle altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on asetettu viranomaisten toimesta karanteeniin. Jansson-kodin toiminta pystytään edelleen turvaamaan ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan.   Lisätietoja: Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja 050 464 2353 johanna.yliviitala@pspy.fi 

Read More
Uutiset

Publicerat 16.12.2020 En klient vid Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) Jansson-hemmet har konstaterats bära på coronaviruset. Alla personer som exponerats i enheten har spårats och dessa har efter myndighetsbeslut satts i karantän. Verksamheten och klienternas omvårdnad i Jansson-hemmet är tryggad.   Ytterligare information: Johanna Yliviitala, verksamhetsledare...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) oikeutta Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöön on jatkettu jälleen kolmella vuodella. Merkki kertoo siitä, että teemme hyvää ja jaamme hyvää: työskentelemme mielen hyvinvoinnin hyväksi ja sijoitamme voitot takaisin toimintamme kehittämiseen. PSPY on tehnyt työtä mielenterveyden edistämiseksi jo yli 30 vuotta. Toimintaa ohjaavia...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme sairaanhoitajaa ohjaajan tehtävään mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin. Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Palosaaren alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mainingin...

Read More
Uutiset

Vaasan Vähänkyrön kaupunginosassa toimineen Fyrrytuvan toiminta lopetetaan 1.8.2020 alkaen. Toiminnan lakkauttamisen syynä ovat Vaasan kaupungin säästötoimet. Yksikön toiminta ei myöskään vastaa kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen sisältöä eli matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Toiminta lakkautetaan virallisesti elokuun alusta alkaen, mutta koronan sekä henkilöstön vuosilomien takia ovet...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme sosiaalialan ohjaajaa työpajatoimintaan. Työpisteenä toimii sekä nuorten Työpaja Spurtti (40%) että mielenterveyskuntoutujien Työpaja Upseeri (60%). Työpaja Spurtti on tarkoitettu 15-25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen kiinni koulutus- ja työelämään. Spurtissa pääpaino on arjentaitojen parantamisessa ja kokonaisvaltaisessa arjenhallinnan vahvistamisessa. Työpaja Upseeri tuottaa laadukasta, suunnitelmallista ja...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) alkaa avaamaan yksiköitään asteittain uudelleen. Kesäkuun 1. päivänä yksiköissä aloitetaan uudelleen muutakin kuin virtuaalista toimintaa, kun jäsenyhteisö Mahis, Tiimitupa, Päivätoiminta Meijeri sekä Työpajat Spurtti ja Upseeri avaavat ovensa tietyin rajoituksin. Kaikissa yksiköissä noudatetaan turvavälejä sekä tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Maksimissaan sisätiloissa...

Read More
Uutiset

PSPY aloitti toukokuussa mielenterveyskuntoutujien virtuaalisen päivätoiminnan. Toiminta toteutetaan Laihialla sijaitsevassa Päivätoiminta Meijerissä yhteistyössä Laihian kunnan kanssa. Virtuaali-Maija on Pohjanmaalla ainoa laatuaan, sillä kyseessä on maakunnan ensimmäinen toteutus vastaavasta toiminnasta. Virtuaali-Maija on mielenterveyskuntoutujille suunnattu palvelu, joka tarjoaa päivätoimintaa virtuaalisesti. Palveluun osallistutaan helppokäyttöisillä laitteilla, jotka on hankittu...

Read More
Uutiset

Suomen hallitus antoi linjaukset koronaviruksen hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.2020. PSPY:n yksiköitä koskevia rajoitteita aletaan purkaa kesäkuun alusta lähtien, jolloin myös yhdistyksen toimipisteet avaavat toimintaansa varovaisesti uudelleen. Edelleen on kuitenkin tärkeää hillitä epidemian etenemistä, jotta terveydenhuollon kantokyky pystytään turvaamaan ja riskiryhmiä suojelemaan.   PSPY:n...

Read More
Tapahtumat, Uutiset

Kaupunkitapahtuma Vaasa Picnic joudutaan perumaan kesältä 2020 koronaviruksen ja sen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Hallitus kertoi viime viikolla rajoituksista, jotka kieltävät yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen ainakin heinäkuun loppuun saakka. Esittävien taiteiden kaupunkitapahtuma Vaasa Picnic on kokoluokaltaan tätä pienempi, mutta olemme tulleet siihen lopputulokseen, että myös...

Read More
Uutiset

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Hallituksen 30.3. antamat uudet ohjeistukset pitkittävät PSPY:n toimipisteiden kiinnioloa. Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa ovat olleet suljettuina ma 16.3. klo 10 lähtien. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljettiin...

Read More
Uutiset

Vaasassa järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset kokemusasiantuntijakoulutukset syksyllä 2020. Haku koulutuksiin alkoi maaliskuun alussa, ja hakuaika jatkuu vielä kuukauden verran 26.4. saakka. Koulutukset ovat osa Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) Ääni kokemusasiantuntijuudelle ‑hanketta, joka alkoi tämän vuoden tammikuussa. Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta...

Read More
Uutiset

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa on suljettu ma 16.3. klo 10 alkaen. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljetaan 18.3. alkaen. Sulkemiset koskevat siis myös Työpaja Spurttia, Työpaja...

Read More
Uutiset

Päivitetty 16.3. Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa suljetaan ma 16.3. klo 10 alkaen. Myös Laihialla sijaitsevan päivätoimintayksikkö Meijerin senioritoiminta lakkautetaan 19.3.2020 alkaen. Toiminnot pysyvät suljettuina maaliskuun loppuun saakka....

Read More
Tapahtumat, Uutiset

Vaasa Picnicin esiintyjähaku on avattu! Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään Vaasan mukavinta kaupunkitapahtumaa! Vaasa Picnic on esittävien taiteiden kaupunkitapahtuma, joka tarjoaa erilaisia esityksiä joka torstai. Tapahtuma järjestetään Mahiksen puutarhassa (Läntinen Kasarmintori 6). Vaasa Picnic tarjoaa hyvää ja rentoa tunnelmaa kesäpäiviin kaikenikäisille! Tänä kesänä...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vår verkstad Upseeri i Vasa. Verkstaden Upseeri erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehablititering i verkstadsform för personer i arbetsför ålder och som lider av psykisk ohälsa. Som arbetsmetoder används både grupp- och individuell handledning. Handledarens...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme nyt sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien Työpaja Upseeriin Vaasassa. Työpaja Upseeri tuottaa laadukasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta työpajatoiminnan keinoin vaasalaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Työpajan toimintamenetelmiä ovat ryhmä- ja yksilöohjaukset. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Työpaja Upseerin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus-...

Read More
Uutiset

Saimme helmikuun alussa kuulla, että sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt STEA:n avustusehdotuksen hakemallemme kolmivuotiselle hankkeelle: Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin. Olemme hankkeen kanssa jo täydessä työn touhussa, ja hankkeen työntekijät tekevätkin työtä suurella sydämellä ja hyvällä sykkeellä. Pienessä ajassa on ehtinyt tapahtua jo...

Read More
Uutiset

Näin joulun alla muiden keskittyessä jouluvalmisteluihin, me olemme tehneet neljä muuttoa. Uusiin tiloihin ovat siirtyneet Työpaja Upseeri ja Spurtti, Mahis sekä toimisto.   Työpaja Upseeri muutti viikolla 50 uusiin tiloihin osoitteeseen Kirkkopuistikko 19–21. Musapaja puolestaan jatkaa toimintaansa vanhassa osoitteessaan kasarmialueella. Emme kuitenkaan luovu Upseerikerhon kiinteistöstä,...

Read More
Uutiset

Tammikuussa 2019 alkanut yhteistyö PSPY:n ja Sospedin välillä huipentui eilen, kun kokoonnuimme kuulemaan Työpaja Upseerin toiminnasta tehdyn arvioinnin lopullisia tuloksia. Työpajatoiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkittiin SROI-menetelmällä (Social Return on Investment). Arviointia varten kerättiin aineistoa haastatteluiden sekä sähköisten kyselyiden avulla, joihin vastasi sekä Upseerin nykyisiä...

Read More
Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen jäsenyhteisö Mahiksessa (Mahdollisuuksien talossa) ollaan uuden äärellä, sillä Mahis on muuttanut ja laajentanut toimintaansa. Olemme suunnitelleet neljä uutta kokonaisuutta, jotka sisältävät eri teemoihin liittyviä kursseja ja ryhmiä. Mahis on matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Jäsenyhteisön...

Read More
Tapahtumat, Uutiset

Työpaja Upseerin ja Mahiksen asiakkaat ovat taiteilleet yhdessä koko kevään ajan. Yhteishankkeena toteutetun taideprojektin huipennus saatiin keskiviikkona 28.8., kun juhlimme taidenäyttelyn avajaisia Kulttuuritalo Ritzissä. Tiedän värit taivaan -taidenäyttelyn teemana on yksinäisyys. Siihen voidaan ottaa useita lähestymistapoja, sillä yksinäisyys voi tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, mutta joskus...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys hakee työpajaohjaajaa nuorten Työpaja Spurttiin. Spurtti tarjoaa sosiaalista kuntoutusta 15–25-vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea arjen hallintaan ennen muuhun valmennukseen tai toimenpiteeseen siirtymistä. Spurtti toimii tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (kuten koulut, TE-toimisto ja sosiaalitoimi) kartoittaen nuorten...

Read More
Uutiset

Yhdistyksemme kouluttamat kokemusasiantuntijat juhlivat valmistujaisiaan tiistaina 28.5. Nyt he ovat siis valmiita työskentelemään koulutettuina kokemusasiantuntijoina eri tehtävissä. Tilaaminen onnistuu yhdistyksemme kautta. Kokemusasiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta esimerkiksi päihdeongelmista, uupumuksesta, syömishäiriöistä ja skitsofreniasta. Kokemustietoa löytyy niin sairastamisesta, sairaudesta, hoidosta ja kuntoutumisesta – skaala on siis laaja. Puolivuotisen...

Read More
Uutiset

PSPY on kevään aikana kouluttanut kokemusasiantuntijoita, joiden valmistuminen on jo aivan nurkan takana. Viime tiistaina istuimme yhdessä alas miettimään, miten kokemusasiantuntijat voisivat valjastaa kokemuksensa ja koulutuksensa yhdistyksen eri yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Työpaja Upseerin tilat olivat viime tiistai-iltana täynnä ihmisiä, ajatusten pallottelua ja uusia ideoita,...

Read More
Tapahtumat, Uutiset

Jo vuodesta 2012 vaasalaisia ja turisteja ilahduttanut Vaasa Picnic saapuu tänä kesänä kasarmialueelle Upseerin vehreään puutarhaan. Tämän matalan kynnyksen kulttuuritapahtuman vetovastuu siirtyy samalla Vaasan kaupungin kulttuuripalveluilta PSPY:lle.   Vaasa Picnic on koko kaupungin kesätapahtuma, joka tarjoaa viihdettä ja viihdykettä jokaiselle – ilmaiseksi! Se on jo...

Read More
Tapahtumat, Uutiset

Jäsenyhteisö Mahis saavutti 20 vuoden iän viime perjantaina 26.4.2019. Syntymäpäiviä juhlittiin yhdessä menneiden ja nykyisten asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Viime perjantaina Mahiksen tiloista kantautui yhteislaulun ja iloisen puheensorinan ääniä. Ei ensisilmäykseltä – tai kuulemalta – välttämättä poikkea tavallisesta, mutta tällä kertaa syy oli erityinen....

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening inom tredje sektorn i Österbotten. Föreningen erbjuder boendeservice samt arbets- och dagverksamhet (social rehabilitering) åt personer som lider av psykisk ohälsa. Dessutom erbjuder vi medlemsaktiviteter, som fungerar enligt lågtröskelprincipen. Nu söker vi efter en handledare till dagverksamhetsenheten...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella. Haemme nyt sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikköön Meijeriin...

Read More
Uutiset

Järjestämme keväällä 2019 Kokemusasiantuntijakoulutuksen Vaasassa yhteistyössä Kokoa ry:n ja Vaasan kaupungin kanssa. Kokemusasiantuntija voi toimia: • Luennoitsijana kouluissa, seminaareissa, kokouksissa yms. • Laatusuositusten arvioijana tai auditoijana • Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä • Vertaistukiryhmän ohjaajana tai vertaiskeskustelijana • Ammattilaisen työparina erilaisissa ryhmissä ja koulutuksissa ”Kokemusasiantuntija on...

Read More
Tapahtumat

Mahiksen avoimet ovet torstaina 22.11.2018 klo 8.30-15, Koulukatu 51 B. Päivän aikana suosituimpien ryhmien näytetunteja, arpajaiset, infot Mahiksen toiminnasta, sekä tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Aikataulu: KLO 9.00-10.00 Kuvataide KLO 10.00-11.00 Kädentaidot KLO 12.00-13.00 Karaoke KLO 13.00-13.30 Ilmaisutaito KLO 14.00-15.00 Rentoutus   Infot klo 8.30-9.30...

Read More
Tapahtumat

Tervetuloa Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n syyskokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 28.11.2018 kello 17 Mainingissa, Huvilakatu 18, Vaasa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä valitaan jäsenet ja varajäsenet yhdistyksen hallitukseen. Lisäksi päätetään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta sekä vuoden 2019 jäsenmaksusta.   Kokouksen yhteydessä on...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Haemme mielenterveysalan ohjaajaa työsuhteeseen 31.1.2021 saakka. Kyseessä on hoitovapaan sijaisuus. Koulutukseltasi olet sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ja sinulla on kokemusta mielenterveystyöstä. Toivomme sinun olevan yhteistyökykyinen, helposti lähestyttävä, yritteliäs, päätöksentekokykyinen, ahkera, motivoitunut ja perusasenteeltasi positiivinen. Edellytämme hakijalta kykyä käyttää sekä suomen että ruotsin kieltä päivittäisessä asiakastyössä. Toivomme,...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Vi söker en servicechef (social rehabilitering) till Österbottens socialpsykiatriska förening. Österbottens socialpsykiatriska förening har en stabil, över 30-årig erfarenhet och kunnande inom mentalarbete. Vi erbjuder boendeservice och social rehabilitering i Österbotten. Inom föreningen jobbar cirka 40 social- och hälsovårdsbranschens proffs. Vi verkar för att förbättra...

Read More
Avoimet työpaikat, Uutiset

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery. Haemme nyt palvelujohtajaa sosiaalisen...

Read More
Uutiset

Elokuussa aloittaa toimintaansa Laihialla vanhan osuusmeijerin tiloissa osoitteessa Laihiantie 29 uusi avopalvelujen yksikkö –   Päivätoiminta Meijeri. Toiminta on suunnattu laihialaisille ja sen tavoitteena on vahvistaa sekä sosiaalista- että mielen hyvinvointia ryhmätoiminnan, vapaaehtoisuuden ja osallisuuden keinoin. Varsinainen toiminta alkaa 20.8. Toiminta on maksutonta ja suunnitellaan kävijöiden tarpeiden...

Read More
Tapahtumat

TYÖPAJA UPSEERI Proudly presents:  upseeri club   Keskiviikkona 23.5 kello 16-19 Osoite: Läntinen kasarmintori 6 Vaasa (entinen upseerikerho)   Ohjelma 16.30 Honky Tonk Renegades 17.30 Bändi, joka tunnetaan nimellä Perjantai   Kioskimyynti, myytävänä myös käsintehtyjä makeisia. Käteismaksu Vapaa pääsy, tervetuloa!   ARBETSVERKSTADEN UPSEERI proudly presents...

Read More
Uutiset, Yleistä

Hei! Tervetuloa lukemaan uutisiamme. Tiedotamme täällä mm. tapahtumistamme ja muusta tärkeästä. Stay tuned!

Read More