Tervetuloa ÄK-hankkeen blogiin!

Ääni kokemusasiantuntijuudelle on STEA:n tukema kolmen vuoden mittainen hanke, jonka toimintakausi on 2020–2022. Keskeinen tavoitteemme on edistää KAT-toiminnan nivoutumista muuttuviin palvelukokonaisuuksiin. Tavoitteen toteutumiseksi luomme Pohjanmaan alueelle toimivan järjestelmän kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Hanke sai alkunsa kentältä syntyneistä tarpeista ja toimintakäytänteiden puutteesta. Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (PSPY) on ollut Vaasassa kokemusasiantuntijuuden suhteen edelläkävijä monessakin mielessä. PSPY:llä on asiakaslähtöinen ja osallisuutta tukeva ote mielenterveystyöhön. Vuonna 2018 päätimme testata kokemusasiantuntijoiden pilottikoulutuksella, minkälainen alusta PSPY olisi kokemusasiantuntijuudelle kouluttamisen ja koordinoinnin suhteen. Koulutus meni hyvin, ja PSPY osoittautui oivalliseksi tahoksi viemään toimintaa eteenpäin. Samalla vahvistui kuitenkin myös ajatus siitä, että KAT-kenttä kaipaa auttamattomasti organisointia, koordinointia, koulutuksia ja pysyvyyttä. Tämä siksi, että kokemusasiantuntijuus tulisi tunnetuksi, sitä opittaisiin hyödyntämään, että eri toimijat tietäisivät ja oppisivat jaetun asiantuntijuuden toimintamallin. Ja mikä tärkeintä, että kokemusasiantuntijat pysyisivät kunnossa, saisivat tarvitsemansa tuen sekä mahdollisuuden verkostoitua. Tarvittiin hanke tekemään kehittämistyötä ja selvittämään, miten tämä kaikki kannattaisi tehdä.

Nyt tulille laitetaan hankkeen blogi, jossa tarkastellaan kokemusasiantuntijuutta erilaisista näkökulmista ja tulokulmista käsin. Pureudumme kokemusasiantuntijuuteen kehittyvänä ilmiönä sekä tarkastelemme jaetun asiantuntijuuden kompastuskiviä ja mahdollisuuksia. Blogiin kirjoittavat hankkeen työntekijät, rekisterissä olevat kokemusasiantuntijat, hankkeen yhteistyökumppanit ja sote-alan ammattilaiset – eli oma porukka ja upeat vieraskynät eri puolilta Pohjanmaata ja Suomea.

Hankkeen blogivuodesta 2021 on tulossa mielenkiintoinen. Aloitetaan loogisuuden ja kronologisuuden nimissä peruskoulutuksesta, ja siirrytään sen jälkeen tutkimaan tämän päivän kokemusasiantuntijakenttää. Vuoden aikana on luvassa toinen toistaan mielenkiintoisempia teemoja ja näkökulmia, myös kokemusasiantuntijoiden kokemuskirjoituksina.

Hyppää kyytiin, nyt mennään!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.