Syksyn 2020 kokemusasiantuntijakoulutusten haku on nyt auki / Ansökningstiden till erfarenhetsexpertutbildningarna pågår som bäst

Vaasassa järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset kokemusasiantuntijakoulutukset syksyllä 2020. Haku koulutuksiin alkoi maaliskuun alussa, ja hakuaika jatkuu vielä kuukauden verran 26.4. saakka. Koulutukset ovat osa Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) Ääni kokemusasiantuntijuudelle ‑hanketta, joka alkoi tämän vuoden tammikuussa.

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta. Syksyllä 2020 alkavien koulutusten aikana osallistujat työstävät omista kokemuksistaan työkalun. Koulutetut kokemusasiantuntijat työskentelevät erilaisissa työtehtävissä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa omaa kokemustaan hyödyntäen.

Koulutus kestää seitsemän kuukautta, ja sen aikana käsitellään muun muassa kokemusasiantuntijuutta eri näkökulmista, lainsäädäntöä ja esiintymistaitoja. Suuressa roolissa on oman kokemuksen työstäminen esimerkiksi keskustelemalla ja kirjoittamalla. Koulutus sisältää myös kokemusasiantuntijatehtävien harjoittelua käytännössä. Koulutukseen voi hakea niin itse sairauden kokenut kuin hänen läheisensäkin.

“Koulutus auttaa ymmärtämään paikoin vaikeaselkoista sosiaali- ja terveysalan kenttää ja sitä kautta helpottaa tulevista työtehtävistä suoriutumista. Koulutuksen aikana omaa kokemustaan oppii myös tarkastelemaan objektiivisesti eri näkökulmista”, hankekoordinaattori ja koulutuksen vetäjä Hanna Jakobsson kertoo.

Toistaiseksi koronavirus ei ole vaikuttanut koulutuksen aikatauluihin. Haastattelut on edelleen tarkoitus toteuttaa toukokuussa, ja ilmoitukset koulutukseen valituille kerrotaan kesäkuussa.

“Tietysti arvioimme tilanteen silloin uudestaan ja seuraamme hallituksen linjauksia. Mikäli tarve vaatii, haastatteluiden ajankohtia siirretään eteenpäin”, Jakobsson toteaa.

Löydät koulutuksen hakulomakkeet nettisivuiltamme osoitteesta pspy.fi/kokemusasiantuntijatoiminta. Hankkeen etenemistä voit seurata nettisivujen lisäksi Facebookissa ja Instagramissa.

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle on vuoden 2020 alussa alkanut STEA:n tukema kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.   

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

ÄK-hanke

 

Lisätietoja:

Hanna Jakobsson, hankekoordinaattori

050 471 9395

hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki, hanketyöntekijä

050 409 1515

veera.riihimaki@pspy.fi

 

***

 

Hösten 2020 startar de finsk- och svenskspråkiga erfarenhetsexpertutbildningarna i Vasa. Ansökningstiden till utbildningarna inleddes i början av mars och pågår fram till 26.4. Utbildningarna är en del av Österbottens socialpsykiatriska föreningens projekt En röst åt erfarenhetsexpertisen, som startade i januari 2020.

En erfarenhetsexpert (på finska förkortat KAT) är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och har egen erfarenhet av sjukdom, av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering samt av återhämtning. Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg de kan jobba vidare med. Erfarenhetsexperterna fungerar som en del av social- och hälsovårdssektorn i samarbete med andra professionella yrkesutövare.

Utbildningens längd är 7 månader och under utbildningen behandlas teman så som erfarenhetexpertis ur olika synvinklar, lagstiftning och deltagarna får även öva sig i att uppträda för andra. Processen, där deltagarna bearbetar sina egna erfarenheter genom att till exempel diskutera och skriva, har en stor roll. Utbildningen innehåller också praktiska övningar om hur man fungerar som erfarenhetsexpert. Såväl de som har egen erfarenhet av sjukdom som hens närstående kan söka till utbildningen.

”Utbildningen hjälper att förstå den ibland lite komplexa social- och hälsovårdssektorn, vilket underlättar arbetet som erfarenhetsexpert. Under utbildningen lär deltagarna sig också att närma sin egen erfarenhet objektivt ur i olika synvinklar” berättar projektkoordinator och utbildare Hanna Jakobsson.

Hittills har corona-viruset inte påverkat utbildningens tidtabeller. Syftet är att ordna intervjuerna i maj, och i juni meddela dem som har blivit valda till utbildningen.

”Förstås följer vi statsrådets direktiv och omvärderar situationen vid behov. Om så krävs, skjuter vi upp intervjuerna upp till en senare tidpunkt”, konstaterar Jakobsson.

Ansökningsblanketter finns på våra webbsidor. Du kan följa projektet där samt via våra Facebook– och Instagram-sidor.

 

En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av år 2020. Syftet är att skapa ett fungerande system för att koordinera erfarenhetsexperterna, för grund- och fortbildning samt för att utbilda experter inom social- och hälsovårdsbranschen. Projektet finansieras av STEA.

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

 

Ytterligare information:

Hanna Jakobsson, projektkoordinator

050 471 9395

hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki, projektarbetare

050 409 1515

veera.riihimaki@pspy.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.