Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) saavutettavuusseloste

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee pspy.fi-verkkosivustoa (www.pspy.fi). Seloste on laadittu 9.10.2020.

Verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijataho (Eficode Oy). Heidän laatiman saavutettavuusraportin pohjalta sivustolla on tehty korjauksia saavutettavuuden parantamiseksi.

 

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Tästä syystä käyttäjät saattavat kohdata joitakin saavutettavuusongelmia. Alla luettelo tiedossamme olevista puutteista. Jos huomaat sivustolla luettelosta puuttuvan ongelman, ilmoitathan siitä meille.

 • Sivuston mobiilikäytössä on puutteita. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.4)
 • Sivuston lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin looginen. Sivustolla ensimmäisenä oleva kielinavigaatio on sijoitettu paikalleen kuitenkin käytettävyys- ja ulkonäkösyistä. (WCAG 1.3.2)
 • Sivustolla on joitakin tekstiä esittäviä kuvia, joiden sisältöä ei ole kaikilta osin pystytty ilmaisemaan tekstimuodossa. Tekstiä esittävät kuvat on kuitenkin haluttu säilyttää sivustolla niiden tuoman visuaalisuuden vuoksi. (WCAG 1.4.5)
 • Sivustolla on sisältöä, joka ei täytä kontrastivaatimuksia. (WCAG 1.4.3)
 • Sivuston yksittäisissä osissa on erikielistä sisältöä. (WCAG 3.1.2)
 • Sivuston kielinavigaatio ei sisällä HTML-koodia. Tämä johtuu käytössä olevasta WordPress-teemasta. (WCAG 4.1.1)
 • Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PSPY:n itse tuottamia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita:
  • Tiedostoissa voi olla kuvia ja kaavioita, joista puuttuu tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla otsikoita, joita ei ole merkattu otsikkotasoilla tai niiden suhteet eivät käy selviksi. (WCAG 1.3.1)
  • Ruudunlukijaa käytettäessä tiedostojen tekstit saattavat lukeutua satunnaisessa järjestyksessä. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla taulukoita, joita ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla listoja, joita ei ole merkitty listoiksi. (WCAG 1.3.1)

 

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme? Kerro se meille, niin teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit lähettää palautteesi sähköpostitse viestintäkoordinaattorillemme Iida Uupolle (iida.uuppo@pspy.fi).

 

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna palautetta ensin meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastaamme sinulle kahden viikon (14 vrk) sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita.