PSPY:n yksiköt kesäkuussa taas auki asiakkaille / Österbottens socialpsykiatriska förening öppnar sina enheter igen

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) alkaa avaamaan yksiköitään asteittain uudelleen. Kesäkuun 1. päivänä yksiköissä aloitetaan uudelleen muutakin kuin virtuaalista toimintaa, kun jäsenyhteisö Mahis, Tiimitupa, Päivätoiminta Meijeri sekä Työpajat Spurtti ja Upseeri avaavat ovensa tietyin rajoituksin.

Kaikissa yksiköissä noudatetaan turvavälejä sekä tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Maksimissaan sisätiloissa voi olla kerralla 50 henkilöä. Pyrimme järjestämään mahdollisimman paljon ryhmätoimintaa ulkona, minkä lisäksi toimintaa järjestetään edelleen myös etäyhteyksien avulla esimerkiksi riskiryhmäläisille. Kussakin yksikössä on omat tilakohtaiset ohjeet, jotka käydään tarkemmin läpi asiakkaiden kanssa.

Mihinkään yksikköön ei pidä edelleenkään tulla, jos kokee olonsa sairaaksi. Lisäksi suosittelemme riskiryhmäläisiä jäämään kotiin. Löydät koronavirukseen liitetyt oireet sekä riskiryhmäluokittelut THL:n sivuilta.

Vähässäkyrössä sijaitseva Fyrrytupa ei valitettavasti avaa enää oviaan. Vaasan kaupungin ja yhdistyksen hallituksen yhteisellä päätöksellä Fyrrytuvan toiminta lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, mutta koronaviruksen ja henkilöstön vuosilomien takia ovet pysyvät suljettuna myös kesä- ja heinäkuussa.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

***

 

Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY) öppnar gradvis de enheter, som har varit stängda sedan medlet av mars.  Medlemshuset Mahis, Teamstugan, Dagverksamheten Meijeri samt Verkstäderna Spurtti och Upseeri kommer att erbjuda också icke-virtuell verksamhet fr.o.m. den första juni med några begränsningar.

I alla enheter följer man direktiven om tillräckliga skyddsavstånd, hygien och städning. Max 50 personer får vara inomhus per en gång. Vi ordnar så mycket som möjligt av gruppverksamheten utomhus och den virtuella verksamheten kommer därtill fortsättningsvis att ordnas till exempel för personer som tillhör riskgruppen. Varje enhet har därtill egna riktlinjer anpassade till det egna verksamhetsutrymmet – vi diskuterar dem noggrant med alla deltagare.

Vi önskar att ingen som känner sig sjuk, besöker enheterna. Vi också rekommenderar att de som tillhör riskgruppen stannar hemma. På THL:s webbplats kan du läsa mer om corona-virusets symptom och riskgrupper.

Medlemshuset Fyrrystugan i Lillkyro öppnar tyvärr inte sina dörrar. Enligt Vasa stads och PSPY:s gemensamma beslut läggas Fyrrystugans verksamhet ner fr.o.m. 1.8.2020, men på grund av corona-viruset och personalens semester förblir medlemshusen stängda också i juni och juli.

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.