PSPY:n matalan kynnyksen toimipisteet sekä työpaja- ja päivätoiminnot pysyvät edelleen suljettuina / Österbottens socialpsykiatriska förenings medlemshus samt verkstäderna och dagverksamhetsenheterna är fortsättningsvis stängda

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Hallituksen 30.3. antamat uudet ohjeistukset pitkittävät PSPY:n toimipisteiden kiinnioloa.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa ovat olleet suljettuina ma 16.3. klo 10 lähtien. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljettiin 18.3. alkaen. Sulkemiset ovat koskeneet siis myös Työpaja Spurttia, Työpaja Upseeria, Tiimitupaa sekä päivätoimintayksikkö Meijeriä Laihialla. Tilannetta on tarkasteltu nyt uudelleen, ja yksiköt pidetään edelleen suljettuina 13.5.2020 asti hallituksen uusien suositusten mukaisesti.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa, mutta asukkaiden tarpeettomat käynnit yhteisissä tiloissa pidetään mahdollisimman vähäisinä. Jansson-kodissa vierailu on toistaiseksi kielletty asukkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelemiseksi.

Kaikki yksiköt ovat edelleen toiminnassa, ja olemme kehittäneet uusia toimintamuotoja ovien ollessa suljettuna. Kaikkien yksiköiden henkilökuntaan saa siis edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet. Enligt regeringens nya rekommendationer förblir verkstäderna och dagverksamhetsenheterna stängda fram till mitten av maj.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla, stängde sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Stängningen gällde från och med 18.3. också verkstäderna Spurtti och Upseeri samt dagverksamhetsenheterna Teamstugan och Meijeri. Situationen har nu omvärderats, och dessa enheter förblir stängda, enligt statsrådets nya direktiv, fram till den 13 maj 2020.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare, men bland annat verksamheten i de gemensamma utrymmena begränsas. Besök till Jansson-hemmet är i detta skede förbjudet. Beslutet är taget för att skydda såväl klienternas som de anställdas hälsa.

Enheternas verksamhet pågår fortfarande och vi har utvecklat nya sätt att stöda våra klienter medan dörrarna är stängda. Enheternas personal nås alltså fortfarande via telefon och epost och personalen är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: www.pspy.fi.

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.