Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

 

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1987. Toimintamme viitekehyksenä toimii Recovery-toipumisorientaatio, jossa painottuvat yksilön voimavarat, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys sekä positiivinen mielenterveys.

 

Tarkoituksemme on edistää mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua sekä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Haluamme myös olla vaikuttamassa siihen, että mielenterveyspalveluita tarvitsevien erityistarpeet otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.

Arvojamme ovat

 

Inhimillisyys
Oikeudenmukaisuus
Osallisuus
Luotettavuus

Kekseliäisyys

Yhteiskunnallinen yritys – arvopohjaista toimintaa

 

Toimintamme ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan yhteiskunnallista hyvää. Tästä kertoo myös yhdistyksellemme myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Yhteiskunnallinen yritys on sitoutunut ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Hallitus ja jäsenet

 

Yhdistyksemme jäsenistö ja hallitus koostuvat kuntalaisista, joilla on joko kokemusta mielenterveystyöstä tai ylipäätään kiinnostusta toimia vapaaehtoisesti mielenterveystyön hyväksi ja kehittämiseksi.

 

Vuonna 2021 hallitukseen kuuluvat Juha Silander (pj), Raija Kujanpää (vpj), Sinikka Blomqvist, Hanna Ehrnrooth, Ritva Heiman ja Jarkko Pirttiperä. Varajäseninä toimivat Tuula Mulju ja Pirkko Vartiainen.

Lue lisää yhdistyksen jäsenyydestä!