PSPY alkaa pian avaamaan yksiköitään / Österbottens socialpsykiatriska förening öppnar sina enheter igen i juni

Suomen hallitus antoi linjaukset koronaviruksen hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.2020. PSPY:n yksiköitä koskevia rajoitteita aletaan purkaa kesäkuun alusta lähtien, jolloin myös yhdistyksen toimipisteet avaavat toimintaansa varovaisesti uudelleen. Edelleen on kuitenkin tärkeää hillitä epidemian etenemistä, jotta terveydenhuollon kantokyky pystytään turvaamaan ja riskiryhmiä suojelemaan.  

PSPY:n matalan kynnyksen toimipisteet sekä työpaja- ja päivätoiminnot ovat olleet suljettuina maaliskuun puolivälistä lähtien. Aiempien suunnitelmien mukaan yksiköiden oli määrä avata ovensa torstaina 14.5. Sulkua kuitenkin jatketaan hallitusten uusimpien linjausten mukaisesti toukokuun loppuun saakka.

Yksiköitä pyritään avaamaan asteittain kesäkuun alusta lähtien. Tarkka aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta kesäkuussa ainakin osassa yksiköitä aloitetaan muutakin kuin virtuaalista toimintaa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Todennäköisesti joudumme yhä tuolloin rajaamaan osallistujamääriä, pitämään huolta turvaväleistä sekä noudattamaan tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Toimintaa toteutetaan edelleen myös etäyhteyksien avulla. Seuraamme koko ajan hallituksen sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia, ja ilmoitamme tarkoista päivämääristä sekä toiminnan toteutustavoista mahdollisimman pian. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveyden suojeleminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Kaikkien yksiköiden toiminta on jatkunut uusin toimintavoin koko poikkeusolojen ajan. Olemme esimerkiksi siirtäneet ryhmiä verkkoon, tarjonneet keskusteluapua puhelimitse ja yksittäisillä kävelyillä sekä viestitelleet asiakkaille WhatsApp- ja Discord-sovellusten sekä Facebookin kautta. Lisäksi olemme järjestäneet ulkoryhmiä kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä noudattaen.

Sekä asiakkaamme että henkilökuntamme on osoittanut mahtavaa ymmärrystä, joustavuutta sekä kestävyyttä näinä poikkeuksellisina aikoina. Sydämellinen kiitos teille kaikille. Yhdessä tästäkin selvitään!

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, kommer enligt regeringens direktiv 4.5.2020 sakta men säkert att luckras upp. För PSPY:s del innebär de nya direktiven, att restriktionerna som berör våra enheter lättas upp från och med början av juni. Då öppnas dörrarna till enheterna igen, dock med vissa begränsningar. Fortsättningsvis är det av stor betydelse att bromsa spridningen av corona-viruset, bland annat för att kunna garantera vårdplatser för alla samt för att skydda de personer som hör till riskgruppen.

PSPY:s lågtröskelverksamhet, verkstäder och dagverksamhetsenheter har varit stängda sedan medlet av mars. Verksamheten har drivits helt och hållet virtuellt. Enligt tidigare planer skulle enheterna vara stängda fram till 14.5., men enligt de nya direktiven förblir enheterna stängda hela maj.

Föreningens mål är att öppna alla enheter gradvis i början av juni. En exakt tidtabell finns inte ännu att tillgå, men i juni kommer åtminstone en del av enheterna att erbjuda verksamhet såväl inomhus som utomhus. Den virtuella verksamheten kommer därtill fortsättningsvis att ordnas. Vilka begränsningar som gäller då, vet vi inte ännu, men det kommer troligtvis att vara fråga om begränsningar i deltagarantalet, direktiv gällande tillräckliga skyddsavstånd, hygien och städning. Vi följer ständigt med regeringens och övriga myndigheters rekommendationer och vi informerar närmare om öppningen av enheterna inom kort. Att se efter våra deltagares och anställdas hälsa är ytterst viktigt för oss.

Undantagstillståndet har medfört nya verksamhetsformer och -metoder för våra enheter. Vi har erbjudit gruppverksamheter, stödsamtal och föreläsningar virtuellt, diskussionsstöd via telefonsamtal, Facebook eller WhatsApp samt enskilda promenader. Därtill har vi ordnat smågruppsverksamhet utomhus med beaktande av gällande restriktioner.

Såväl våra deltagare som våra anställda har visat enorm förståelse, flexibilitet och uthållighet under detta undantagstillstånd. Ett hjärtligt tack till er alla. Tillsammans klarar vi också det här!

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.