Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen tärkeä työ sai tunnustusta

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) oikeutta Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöön on jatkettu jälleen kolmella vuodella. Merkki kertoo siitä, että teemme hyvää ja jaamme hyvää: työskentelemme mielen hyvinvoinnin hyväksi ja sijoitamme voitot takaisin toimintamme kehittämiseen.

PSPY on tehnyt työtä mielenterveyden edistämiseksi jo yli 30 vuotta. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, luotettavuus ja kekseliäisyys. PSPY:llä nämä tarkoittavat asiakaslähtöistä ajattelutapaa, kaikkien tasapuolista ja reilua kohtelua sekä asiakkaan mukanaoloa häntä ja yhteisöä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi teemme sen, mitä lupaamme ja luomme uutta, joka vahvistaa yksilöä ja yhteisöä.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yhdistyksemme on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja käytämme voittomme yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Muiden yhteiskunnallisten yritysten tavoin kannamme vastuuta sekä toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta. Merkin käyttöoikeus tarkastetaan vuosittain ja se uusitaan kolmen vuoden välein.

Yhteiskunnalliset yritykset työskentelevät vahvasti arvojen pohjalta ja ratkaisevat aikamme pieniä ja suuria ongelmia. Yhteiskunnallisia yrityksiä on kaikilla aloilla, joilla ihmisten hyvinvointi, heikommassa asemassa olevien ihmisten aseman parantaminen tai ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.

 

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, sekä vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.