Vill du bli medlem och vara med i arbetet för att främja psykisk hälsa?

 

Genom att bli medlem i Österbottens socialpsykiatriska föreningen stöder du vår verksamhet och vårt arbete för ökat psykiskt välbefinnande. Då har du också själv möjlighet att påverka mentalvårdstjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Föreningens medlemmar sammanträder två gånger i året (vår- och höstmöte). Kallelsen till mötena skickas separat. Vid mötena har du även möjlighet att berätta om du är intresserad av att delta i styrelsens verksamhet.

 

Medlemsavgiften är 10 €/år.

 

Om du vill bli medlem, meddela vår förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@pspy.fi / 050 308 1485).