ÄK_logo_17

EN RÖST ÅT ERFARENHETSEXPERTISEN

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av 2020. Projektets syfte är att skapa en fungerande verksamhet som koordinerar erfarenhetsexperter, ordnar grund- och fortbildning, samt utbildningar för professionella yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen.

 

Koordineringen av erfarenhetsexperter består av att samla ihop ett register och upprätthålla det, marknadsföra och annonsera registret, förmedla av uppdrag och ordna regelbundna möten för erfarenhetsexperterna. Projektet fungerar som erfarenhetsexperternas utbildare, handledare och intressebevakare, och samtidigt även som expert inom erfarenhetsexpertverksamheten.

 

Under projektets gång ordnas tre grundutbildningar (två finskspråkiga och en svenskspråkig), en fortbildning, samt utbildningar i hur man som professionell yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen kan kombinera erfarenhetskunskapen och den teoretiska kunskapen. Dessutom arrangerar projektet öppna evenemang för att minska på stigmat kring psykiska ohälsa och för att sprida information.

 

Följ projektet via våra webbsidor och på Facebook och Instagram. Vi informerar också om aktuella händelser och utbildningar via vårt nyhetsbrev som du kan beställa här nedan.

Aktuellt

 

Ansökningstiden till den svenskspråkiga utbildningen är i gång 1.9.-31.10.2021. Utbildningen startar i början av 2022. Du hittar ansökningsblankett och ansökningsguide med mer information under viktiga länkar ovan. Om det är något du funderar över utbildningen, tveka inte att ta kontakt!

 

Projektets infowebinar 16.9 kl.14.00Vi ordnar ett tvåspråkigt webinar, där vi presenterar projektet och dess verksamhet. Anmäl dig genom att skicka e-post till emma.geisor@pspy.fi.

 

1.6.2021 ordnades erfarenhetsexperternas dimission. I registret finns nu 32 erfarenhetsexperter och en stor drös erfarenheter. Beställ erfarenhetsexperter för olika arbetsuppdrag genom att ta kontakt med projektets arbetare. 

 

Vi ordnar för andra året i rad Erfarenhetsveckan 25.-28.10 tillsammans med Yrkeshögskolan Novia och VAMK. Veckan består av fyra seminariedagar riktade till studerande och professionella yrkesutövare inom social- och hälsovård. För mer information, klicka här.

Erfarenhetsexpertutbildning på svenska i Vasa 15.1.-20.9.2022. Ansökningstiden pågår från 1.9.-31.10.2021

En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har egen erfarenhet av ohälsa och av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering, samt av återhämtning.

 

Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg. Därför är det nödvändigt att personen i fråga har gått tillräckligt långt i sin egen rehabiliteringsprocess för att kunna delta i utbildningen.

Erfarenhetsexperten tillför mervärde med sin erfarenhetskunskap på olika tillställningar, möten, evenemang samt i olika kund- och patientsituationer. När erfarenhetskunskapen, som ju är praktisk sammansmälter med den teoretiska kunskapen, uppstår delad expertis. Den delade expertisen tillför en ny nivå av kunskap till vardag och till utvecklingsarbete. På så sätt garanteras bästa möjliga slutresultat.

 

En erfarenhetsexpert kan arbeta:

 

– som föreläsare i skolor, vid seminarier, i arbetsgrupper och dylikt

– som utvärderare av kvalitetsrekommendationer

– som deltagare i planeringen och utvecklingen av olika serviceformer

– med att leda kamratstödsgrupper eller olika samtalsgrupper

– som arbetspar till en professionell yrkesutövare i olika sammanhang

– som en tolk mellan kund och personal

– som en stödperson

Du kan beställa en erfarenhetsexpert genom att ta kontakt med:

 

Hanna Jakobsson

050 471 9395 / hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Är du inte helt säkert om erfarenhetsexperten är den rätta experten för uppdraget du erbjuder? Ta gärna kontakt – tillsammans kan vi diskutera mer om uppdragets innehåll och krav samt utreda om vi har en lämplig erfarenhetsexpert för det.

Erfarenhetsexperterna får alltid ersättning för sina arbetsuppgifter samt reseersättning. Vi följer lönerekommendationer enligt KoKoA rf.

KONTAKTUPPGIFTER

 

Kyrkoesplanaden 19–21

65100 VASA

 

Projektkoordinator

Hanna Jakobsson

hanna.jakobsson@pspy.fi

050 471 9395

 

Projektarbetare

Emma Geisor

emma.geisor@pspy.fi

050 409 1515

Hankkeen työntekijät Emma ja Hanna seisovat hymyillen vierekkäin.