Österbottens socialpsykiatriska förening rf

 

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY, förkortning på finska) har arbetat med att främja psykisk hälsa sedan år 1987.  Recovery-återhämtningsmodellen utgör verksamhetens referensram. Inom Recovery betonas individens egna resurser, delaktighet, hopp, ett meningsfullt liv samt positiv psykisk hälsa.

Vår värdegrund 

 

Medmänsklighet

Rättvisa

Delaktighet

Pålitlighet

Kreativitet

Föreningen

 

Våra föreningsmedlemmar och styrelse består av kommuninvånare som antingen har erfarenhet av mentalvårdsarbete eller som är intresserade av att bidra med sin kunskap till mera utvecklade och bättre mentalvårdstjänster.

 

Styrelsens ordförande för år 2021 är Juha Silander medan Raija Kujanpää fungerar som vice ordförande. De övriga medlemmarna i styrelsen är Sinikka Blomqvist, Hanna Ehrnrooth, Ritva Heiman samt Jarkko Pirttiperä. Tuula Mulju och Pirkko Vartiainen fungerar som suppleanter.

 

Om du är intresserad av att ansluta dig till vår förening, hittar du mera information under ”Vill du bli medlem?”.