Mahis – En mötesplats öppen för alla

Möjligheternas hus för psykiskt välbefinnande

 

Vid medlemshuset Mahis (Möjligheternas hus) kan du delta i aktiviteter som stärker ditt psykiska välbefinnande genom kamratstöd och gruppaktiviteter. Du väljer själv vad du deltar i – gruppverksamheten, evenemang och utflykter eller om du bara vill besöka oss för en kopp kaffe och för att läsa dagens tidning. Du kan läsa mera om gruppverksamheten nere på sidan.

 

Hos oss kan du också äta förmånligt: frukost (1,50 €) serveras kl. 8.15–10.00 och lunch kl. 11.00. Om du vill ha lunch med oss, låt oss veta senast kl. 10.00. Om du hjälper till med husets underhåll, kostar lunchen 3 € (utan uppgift 5 €). Vänligen observera, att Mahis frukost och lunch är avsedda enbart för personer som deltar i våra verksamhet. Läs veckans matlista (pdf).

 

Att bli medlem är frivilligt och kostnadsfritt. Du behöver ingen remiss för att delta i verksamheten. Som medlem kan du hämta ett medlemsbrev från Mahis eller ladda det här: MAHIS Medlemsbrev hösten 2021 (pdf, 1 Mt) *

 

*Obs! Felaktig information på medlemsbrevets sidan 4: måndags Kreativ grupp samlas kl. 12.30-14.45.

 

Vi informerar om vår verksamhet och aktuella händelser också via vårt nyhetsbrev som du kan beställa här nedan.

mahis
Foton av Mahis höst program

Mahis erbjuder dig:

 

  • frivilliga och kostnadsfria aktiviteter
  • social interaktion och kamratstöd
  • meningsfull sysselsättning

 

Öppethållningstider:

måndag, onsdag och torsdag kl. 8–15

tisdag och fredag kl. 8–14

 

Verksamheten finansieras av Vasa stad och STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).

KONTAKTUPPGIFTER

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

 

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

Handledare

Heidi Kauranen

050 471 9628

heidi.kauranen@pspy.fi

 

Terhi Rajaniemi

046 922 4084

terhi.rajaniemi@pspy.fi

 

Hanna Plosila

050 476 2639

hanna.plosila@pspy.fi

 

Heidi Rinne

 

Kökshandledare

Sanna Ström

050 471 9406

sanna.strom@pspy.fi

Mahis

Västra Kaserntorget 6 (före detta Officers klubb)

65100 VASA

 

mahis@pspy.fi

050 441 8380 / kassa och anmälningar till lunchen

MAHIS HELHETER

Elämäntaidot_kansikuva

Livskunskap

Helheten fokuserar på kunskaper man behöver varje dag och den passar bra för social rehabilitering med låg tröskel. Med hjälp av föreläsningar och konkret, praktisk verksamhet, får du lära dig mera om frågor som berör vardagshantering, öva dig i att jobba i grupp, uppleva gemenskap och att lyckas tillsammans.

Luovuus_kansikuva

Kreativitet

Helhetens syfte är att stödja kreativiteten, främja deltagarnas uttrycksförmåga samt stödja det psykiska välbefinnandet i en trygg och stöttande miljö.

Liikunta_kansikuva

Motion

Helheten innehåller gamla favoriter samt helt nya grupper. Syftet med verksamheten är att ge stöd och sporra till mera motion för alla.

Voimaa vertaisuudesta_kansikuva

Kraft via kamratstöd

Helheten består av olika självhjälpsgrupper, diskussionsgrupper, föreläsningar och kamratdiskussioner. I helheten utnyttjas erfarenhetskunskap och kamratstöd, vilka kan ha stor betydelse vid rehabiliteringen.

pspy-fb