Kontaktuppgifter

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@pspy.fi

Fakturering

Vi har övergått till elektronisk fakturahantering. Vi önskar att ni sänder era fakturor till oss som nätfakturor i fortsättningen.

 

Ladda ner vår uppdaterade faktureringsadress (PDF, 140 kt).

Ladda ner instruktionerna för att skicka e-postfaktura (PDF, 154 kt).

Administration

Verksamhetsledare

Johanna Yliviitala

050 464 2353

Förvaltningssekreterare

Tiina Kero

050 308 1485

Frida Nylund työskentelee yhdistyksen sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden palvelujohtajana.

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

Tiina Perälä työskentelee yhdistyksen asumispalveluiden palvelujohtajana.

Servicechef (serviceboende)

Tiina Perälä

050 356 2937

Kommunikationskoordinator
Ninna Kujala
050 394 6544

Serviceboende

Teemu Peltonen on Kalliokodin vastaava ohjaaja.

Klipphemmet

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Teemu Peltonen

050 331 0395

Maininki

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Elina Hakala

050 465 9331

Serviceboende med heldygnsomsorg

Jansson-hemmet

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Helena Mäki-Maunus

045 7870 8981

Arbetsverkstad och dagverksamhet

Teamstugan

Ansvarig handledare

Annukka Rådman

050  338 0484

Verkstad Komppis

Ansvarig handledare 

Anna-Lena Starck

050 514 3246

Verkstad Spurtti

Ansvarig handledare

Jinna Vilponen

050 441 2742

Dagverksamhetsenheten Meijeri

Ansvarig handledare

Maija Nyysti

045 7877 3749

Verksamhet med låg tröskel

Mahis

Ta kontakt med servicechefen (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

Arbetsverkstad och dagverksamhet

Arbetsverkstäder Upseeri och Spurtti

Ansvarig handledare

Marjo Nordström

050 364 4640

Teamstugan

Ansvarig handledare

Tiina Reini

 

Arbetsledig till 17.11.2018.

 

Uppgifter skötes av

Niina Topp

046 922 4084

Verksamhet med låg tröskel

Mahis, Fyrrystugan och Kasarmin Kulma

Ansvarig handlerare

Niina Topp

046 922 4084

Verkstädernas regionala nätverkskoordinator

ALU-koordinator (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten) / Handledare

Anna Turja

050 566 6612