Kokemusasiantuntijuuden roolit

Kirjoittaessani tätä tekstiä on ensi syksynä starttaavan kokemusasiantuntijakoulutuksen hakuajan viimeinen viikko meneillään. Erilaisia kokemuksia omaavat, meille ehkä vielä täysin tuntemattomat ihmiset, miettivät parhaillaan, voisivatko he jotenkin käyttää omia kokemuksia hyödyksi tulevaisuudessa

Etualalla kynää pitelevä käsi papereiden päällä.

Samaan aikaan sähköpostilaatikkoni tulee viesti hankekoordinaattori-Hannalta, että meneillään olevan koulutuksen valmistujaisia vietetään 1.6.2021. Tervetuloa mukaan juhlistamaan tätä tilaisuutta. Eli yhtä aikaa jotkut meistä ovat uuden alussa ja toiset taas ovat päättämässä yhtä jaksoa elämässäänOlen kuunnellut ja lukenut koulutuksessa olevien ihmisten tuntemuksia koulutusprosessin aikana ja on uskomatonta, miten iso vaikutus koulutuksella on ollut heidän kokemuksiensa jäsentämisessä. 

Millaisessa roolissa sinä näet itsesi nyt ja mihin toivot päätyväsi? Itse olen sosiaalialan koulutuksen saanut ammattilainen ja muistan kuinka vuonna 1994 syksyllä kirjoitin itselleni oman koulutukseni alussa kirjettä valmistuvalle minälle. Meidät siis ohjattiin kirjoittamaan pohdintaa siitä, millainen tulevaisuuden ammattilainen haluaisin olla. Sain tämän kirjeen itselleni 4,5 vuotta myöhemmin. Luin sitä vähän posket punehtuen, välillä naurahtaen ja miettien, miten naiivi olin ollutkaan. Samalla kuitenkin ymmärsin, että se sama into ja halu tehdä tätä työtä oli ollut jo alusta saakka mukanani. Koulutus, harjoittelujaksot, ihmisten kohtaamiset, onnistumiset ja myös monet epäonnistumiset olivat muokanneet minua ja saaneet esiin jotain uutta ja jotain oli jäänyt myös matkan varrelle. Kun katson nyt takana olevaa työelämääni, ymmärrän, että olen tarvinnut ne kaikki opit, kokemukset, taidot ja tiedotEikä valmistunut minä ollut valmis, ei todellakaan, en ole sitä edelleenkäänJoka päivä saan ja joudun oppimaan uutta.  

Sinua valmistuva kokemusasiantuntija haluan rohkaista, että olet juuri riittävän valmis uuteen Englanninkielinen mietelause, jonka mukaan vaikeakulkuisen polun päässä odottaa usein kaunis päämäärä.tehtävääsi kokemusasiantuntijana. Riittävän valmis siihen, että tulet oppimaan koko ajan lisää. Saat valjastaa kokemuksesi käyttöön, otat mukaasi koulutuksesta saamasi tiedon ja hyödyn ja siitä vähitellen jatkat joka päivä lisää oppien.

Olen iloinen siitä, että oma työkenttämme sosiaali- ja terveyspalveluissa avautuu koko ajan enemmän huomioimaan kokemusasiantuntijan kumppanina työn kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä arviointiin. Palukka ym. (2019) artikkelissaan Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluissa – osallisuuden mahdollistaja vai osallistumispolitiikan väline? avaavat haastatteluiden kautta esille tulleita kokemusasiantuntijan rooleja suhteessa asiakkaaseen. He ovat jaotelleet ne neljään eri rooliin. 

Kokemusasiantuntija asiakkaan kokemusmaailman avaajana. Kokemusasiantuntijan kertomat kokemukset ja tarinat voivat toimia asiakkaan lukon avaajina ja edistää yhteistyötä ammattilaisen kanssa. Kokemusasiantuntija on asiakkaan toipumisen luonnollinen mahdollistaja, jonka pelkkä läsnäolo luo luottamuksellisen ilmapiirin ja vapauttaa asiakkaan häpeästä kertoa omasta elämästään ja ongelmistaan. 

Kokemusasiantuntija asiakkaan esikuvana, joka kannustaa ja rohkaisee asiakasta muutokseen. Kokemusasiantuntijan kokemukset vaikeasta elämäntilanteesta selviytymisestä voivat vahvistaa asiakkaan uskoa ja luottamusta kykyyn selviytyä omista ongelmistaan. 

Kokemusasiantuntija asiakkaan läheisenä ja yhdenvertaisena kumppanina, jonka kanssa yhteistyö on vastavuoroista. Kokemusasiantuntija näyttäytyy palvelujärjestelmässä toimijana, joka kykenee tarvittaessa kyseenalaistamaan sosiaali– ja terveysalan ammatillisia periaatteita ja toimintatapoja sekä hyödyntämään omia kokemuksiaan asiakkaiden hyväksi. Saman tyyppiset kokemukset vaikeista elämäntilanteista luovat läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden välille. Kokemusasiantuntija näyttäytyy läheisenä henkilönä, jolle on helppo puhua ja jonka asiakas kokee ymmärtävän itseään. 

Kokemusasiantuntija välittäjä, joka luo ymmärrystä yhtäältä asiakkaalle palvelujärjestelmästä ja sen toimintatavoista ja toisaalta ammattilaiselle asiakkaan kokemista sosiaalisista ja/tai terveydellisistä ongelmista. Kokemusasiantuntija on tulkki, joka auttaa yhtäältä ammattilaista ymmärtämään asiakkaan sosiaalista maailmaa ja toisaalta myös asiakasta ymmärtämään ammattilaisen tapaa käsitellä asiakkaan sosiaalista ongelmaa. 

Kuten huomaat, yllä luetellut roolit liittyvät kokemusasiantuntijan ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Näiden lisäksi kokemusasiantuntija on työssään myös suhteessa ammattilaisten kanssa. Ajattelen, että näissä tilanteissa kokemusasiantuntijan rooleja on olla tasavertainen kumppaniosaamisen jakajatyöpari koulutus-, kehittämis- ja asiakastyössä sekä stigman hälventäjä. 

Kokemusasiantuntijalla voi siis olla monenlaisia, osin päällekkäisiä rooleja. Missä roolissa sinä näet itsesi tulevaisuudessa? Mahdollisuuksia on monia, uskalla tarttua niihin! 

 

Blogitekstin on kirjoittanut Johanna Yliviitala, joka työskentelee Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtajana.Olen Yliviitalan Johanna ja kirjoitan tähän blogiin PSPY:n toiminnanjohtajan roolissa. Saan olla työni kautta upealla näköalapaikalla seuraamassa sosiaali- ja järjestöalan kehittymistä ja suunnitella sekä toteuttaa yhdessä muiden kanssa vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä. 

Olen koulutukseltani hallintotieteen maisteri, sosionomi ja diakoni. Aikuisiällä olen hurahtanut opiskeluun, koska on innostavaa ja ihanaa oppia uutta sekä kehittää omia taitoja ja osaamista.  

Jos saisin valita, lähden vapaalla mieluummin metsään kuin kaupungin sykkeeseen. Toivoisin nykyiseen työelämään enemmän ystävällisyyttä, intoa ja innostumista. Rakastan tavallisten ihmisten tavallisia tarinoita, jotka rohkaisevat, kannustavat ja liittävät meitä toinen toisiimme. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.