Jäsenyhteisö Fyrrytuvan toiminta lakkautetaan / Dörrarna till medlemhuset Fyrrystugan stängs

Vaasan Vähänkyrön kaupunginosassa toimineen Fyrrytuvan toiminta lopetetaan 1.8.2020 alkaen.

Toiminnan lakkauttamisen syynä ovat Vaasan kaupungin säästötoimet. Yksikön toiminta ei myöskään vastaa kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen sisältöä eli matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Toiminta lakkautetaan virallisesti elokuun alusta alkaen, mutta koronan sekä henkilöstön vuosilomien takia ovet pysyvät suljettuina myös heinäkuun.

 

***

 

Verksamheten i Fyrrystugan i Lillkyro läggs ned från och med 1.8.2020.

Orsaken till stängningen är Vasa stads sparprogram. Enhetens verksamhet uppfyller ej heller längre de överenskommelser som finns i samarbetsavtalet mellan Vasa stad och PSPY. Enligt avtalet skall verksamheten erbjuda social rehabilitering med låg tröskel för personer som lider av psykisk ohälsa.

Verksamheten läggs officiellt ner i början av augusti, men på grund av corona-viruset och personalens semester förblir dörrarna stängda även i juli.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.