Erfarenhetsveckan 25.-28.10.2021: Över 700 deltagare runt om i landet

Österbottens socialpsykiatriska förening, En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet ordnar erfarenhetsveckan 25.–28. oktober i samarbete med VAMK och Yrkeshögskolan Novia. Tillställningen består av fyra seminariedagar, varje seminariedag har ett eget tema. Årets teman är bemötande, annorlunda moderskap, beroendets skepnader och servicesystemet.

Tillställningen är riktad till professionella yrkesutövare och studerande inom social- och hälsovård som tilläggsutbildning, men är öppet för alla som är intresserade av ämnen. Den virtuellt ordnade tillställningen har redan anmälningar från över 700 deltagare runt om i landet.

Förutom traditionella expertföreläsningar så får vi även höra flera utbildade erfarenhetsexperter berätta om ämnena ur sina egna perspektiv. Delad expertis för lyssnaren djupare in i veckans ämnen.

I seminarierna funderar man bland annat på hur det är att vänta barn ensam och får mamman drabbas av sjukdom. Dessutom tar man i tu med hurudant ett bra bemötande är och hurudana tankar kan finnas bakom människan som beter sig aggressivt. Ändå vad är delaktighet och hur syns delaktigheten i kommande Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Då det kommer till beroenden behandlas denna gång såna former som det ofta inte pratas om.

Bekanta dig med programmet här

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.