Dagverksamhetsenheten Meijeri – Trevliga träffar i gott sällskap

 

Vid Meijeri (Mejeriet) i Laihela kan du delta i aktiviteter som stärker ditt psykiskt välbefinnande genom kamratstöd och grupparbete.  Här träffar du andra människor och har meningsfulla saker att göra.

 

Verksamheten är avsedd särskilt för unga vuxna och personer i arbetsför ålder i Laihela. Meijeri fungerar enligt lågtröskelprincipen – du behöver altså ingen remiss och är välkommen att komma på besök för att lära känna oss när det passar dig bäst. Det är gratis att delta i verksamheten.

Meijeri erbjuder:

 

  • gemenskaplighet och månsidiga aktiviteter
  • ett sätt att förhindra ensamhet och förstärka dina resurser
  • kostnadsfria aktiviteter

 

Öppethållningstider:

må–to kl. 9–15

fre kl. 9–14

KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig handledare 

Anja Paksu

 

045 7877 3739

anja.paksu@pspy.fi

Handledare

Maija Nyysti

045 7877 3749

maija.nyysti@pspy.fi

 

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

Dagverksamhet Meijeri

Laihelavägen 29

66400 LAIHELA