Haemme ohjaajaa/sairaanhoitajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Maininkiin

Haemme sairaanhoitajaa ohjaajan tehtävään mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Palosaaren alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mainingin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Sairaanhoitajana osallistut asiakkaiden lääkehoidon toteuttamiseen. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (alan AMK-tutkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 22.11.2020 mennessä osoitteeseen kati.hakomaki@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa Mainingin vastaava ohjaaja Kati Hakomäki, puh. 050 465 9331 (tavoitettavissa 16.–20.11.) tai toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, puh. 050 464 2353.

Haastattelut järjestetään viikolla 48.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Jäsenyhteisö Fyrrytuvan toiminta lakkautetaan / Dörrarna till medlemhuset Fyrrystugan stängs

Vaasan Vähänkyrön kaupunginosassa toimineen Fyrrytuvan toiminta lopetetaan 1.8.2020 alkaen.

Toiminnan lakkauttamisen syynä ovat Vaasan kaupungin säästötoimet. Yksikön toiminta ei myöskään vastaa kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen sisältöä eli matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Toiminta lakkautetaan virallisesti elokuun alusta alkaen, mutta koronan sekä henkilöstön vuosilomien takia ovet pysyvät suljettuina myös heinäkuun.

 

***

 

Verksamheten i Fyrrystugan i Lillkyro läggs ned från och med 1.8.2020.

Orsaken till stängningen är Vasa stads sparprogram. Enhetens verksamhet uppfyller ej heller längre de överenskommelser som finns i samarbetsavtalet mellan Vasa stad och PSPY. Enligt avtalet skall verksamheten erbjuda social rehabilitering med låg tröskel för personer som lider av psykisk ohälsa.

Verksamheten läggs officiellt ner i början av augusti, men på grund av corona-viruset och personalens semester förblir dörrarna stängda även i juli.

 

0
0

Haemme työpajojen ohjaajaa / Vi söker en handledare inom socialsektorn

Haemme sosiaalialan ohjaajaa työpajatoimintaan. Työpisteenä toimii sekä nuorten Työpaja Spurtti (40%) että mielenterveyskuntoutujien Työpaja Upseeri (60%).

Työpaja Spurtti on tarkoitettu 15-25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen kiinni koulutus- ja työelämään. Spurtissa pääpaino on arjentaitojen parantamisessa ja kokonaisvaltaisessa arjenhallinnan vahvistamisessa. Työpaja Upseeri tuottaa laadukasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta työpajatoiminnan keinoin vaasalaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Työpajojen toimintamenetelmiä ovat ryhmä- ja yksilöohjaukset.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa työpajojen toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden ja toimintaan osallistuvien asiakkaiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen ja arviointiin. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Etävalmennukseen/virtuaalipalveluihin liittyvä kokemus/koulutus katsotaan eduksi.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto) ja työkokemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Toivomme että sinulla on kokemusta nuorten tai mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä työstä (vähintään 5 vuotta), kokemusta palveluohjauksesta ja erilaisista motivointi- ja valmennusmenetelmistä, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä kirjallinen taito.

Hakemukset sähköisesti 07.06.2020 klo 18.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640.

Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

 

 

Vi söker en handledare till våra verkstäder: arbetstiden fördelas mellan ungdomsverkstaden Spurtti (40 %) och verkstaden Upseeri (60 %).

Ungdomsverkstaden Spurtti erbjuder social rehabilitering för ungdomar (15-25 år) som befinner sig utanför skol- och arbetslivet och som behöver stöd i sin egen vardagshantering innan de återgår till övriga tjänster. Verkstaden Upseeri erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehabilitering i verkstadsform för personer i arbetsför ålder och som lider av psykisk ohälsa. Som arbetsmetoder används både grupp- och individuell handledning.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga verkstädernas verksamhet tillsammans med den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt såväl individuell- och grupphandledning som team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Erfarenhet och kunskap gällande handledning på distans/virtuellt ses som en merit.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (högskoleexamen inom det social- eller hälsovården) och arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Vi önskar att du har minst fem år arbetserfarenhet av ungdomsarbete eller arbete med psykisk ohälsa, erfarenhet av servicerådgivning och olika motivations- och vägledningsmetoder samt organiserings- och samarbetsförmåga. Därtill förutsätter arbetet goda muntliga kunskaper i de båda inhemska språken samt goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 7.6.2020 kl. 18.00 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst. Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls vecka 25.

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

PSPY:n yksiköt kesäkuussa taas auki asiakkaille / Österbottens socialpsykiatriska förening öppnar sina enheter igen

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) alkaa avaamaan yksiköitään asteittain uudelleen. Kesäkuun 1. päivänä yksiköissä aloitetaan uudelleen muutakin kuin virtuaalista toimintaa, kun jäsenyhteisö Mahis, Tiimitupa, Päivätoiminta Meijeri sekä Työpajat Spurtti ja Upseeri avaavat ovensa tietyin rajoituksin.

Kaikissa yksiköissä noudatetaan turvavälejä sekä tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Maksimissaan sisätiloissa voi olla kerralla 50 henkilöä. Pyrimme järjestämään mahdollisimman paljon ryhmätoimintaa ulkona, minkä lisäksi toimintaa järjestetään edelleen myös etäyhteyksien avulla esimerkiksi riskiryhmäläisille. Kussakin yksikössä on omat tilakohtaiset ohjeet, jotka käydään tarkemmin läpi asiakkaiden kanssa.

Mihinkään yksikköön ei pidä edelleenkään tulla, jos kokee olonsa sairaaksi. Lisäksi suosittelemme riskiryhmäläisiä jäämään kotiin. Löydät koronavirukseen liitetyt oireet sekä riskiryhmäluokittelut THL:n sivuilta.

Vähässäkyrössä sijaitseva Fyrrytupa ei valitettavasti avaa enää oviaan. Vaasan kaupungin ja yhdistyksen hallituksen yhteisellä päätöksellä Fyrrytuvan toiminta lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, mutta koronaviruksen ja henkilöstön vuosilomien takia ovet pysyvät suljettuna myös kesä- ja heinäkuussa.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

***

 

Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY) öppnar gradvis de enheter, som har varit stängda sedan medlet av mars.  Medlemshuset Mahis, Teamstugan, Dagverksamheten Meijeri samt Verkstäderna Spurtti och Upseeri kommer att erbjuda också icke-virtuell verksamhet fr.o.m. den första juni med några begränsningar.

I alla enheter följer man direktiven om tillräckliga skyddsavstånd, hygien och städning. Max 50 personer får vara inomhus per en gång. Vi ordnar så mycket som möjligt av gruppverksamheten utomhus och den virtuella verksamheten kommer därtill fortsättningsvis att ordnas till exempel för personer som tillhör riskgruppen. Varje enhet har därtill egna riktlinjer anpassade till det egna verksamhetsutrymmet – vi diskuterar dem noggrant med alla deltagare.

Vi önskar att ingen som känner sig sjuk, besöker enheterna. Vi också rekommenderar att de som tillhör riskgruppen stannar hemma. På THL:s webbplats kan du läsa mer om corona-virusets symptom och riskgrupper.

Medlemshuset Fyrrystugan i Lillkyro öppnar tyvärr inte sina dörrar. Enligt Vasa stads och PSPY:s gemensamma beslut läggas Fyrrystugans verksamhet ner fr.o.m. 1.8.2020, men på grund av corona-viruset och personalens semester förblir medlemshusen stängda också i juni och juli.

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

0
0

Virtuaali-Maija tarjoaa virtuaalista päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ensimmäisenä Pohjanmaalla

PSPY aloitti toukokuussa mielenterveyskuntoutujien virtuaalisen päivätoiminnan. Toiminta toteutetaan Laihialla sijaitsevassa Päivätoiminta Meijerissä yhteistyössä Laihian kunnan kanssa. Virtuaali-Maija on Pohjanmaalla ainoa laatuaan, sillä kyseessä on maakunnan ensimmäinen toteutus vastaavasta toiminnasta.

Virtuaali-Maija on mielenterveyskuntoutujille suunnattu palvelu, joka tarjoaa päivätoimintaa virtuaalisesti. Palveluun osallistutaan helppokäyttöisillä laitteilla, jotka on hankittu PSPY:n ja Laihian kunnan perusturvan yhteistyönä. Virtuaali-Maija tuokiot järjestetään kahdesti viikossa ja ne kestävät tunnin kerrallaan.

Harjoitteluvaiheessa virtuaaliryhmiin osallistuu ohjaajien lisäksi kahdeksan asiakasta, jotka ovat valikoituneet mukaan Meijerin nuorten aikuisten asiakasryhmästä. Heidän kanssaan virtuaalitoimintaa pilotoidaan vuoden 2020 ajan, minkä jälkeen toimintaa tarjotaan myös muille mielenterveyskuntoutujille. Virtuaali-Maijan vetäjinä puolestaan toimivat Meijerin toimintavastaava Anja Paksu ja ohjaaja Maija Nyysti. He ovat suunnitelleet ohjelmaa elokuun loppuun saakka, ja mukana on keskusteluja esimerkiksi mielen hyvinvoinnista, ajankohtaisista uutisista ja kotiin liittyvistä asioista. Ohjelmasta haluttiin koostaa mahdollisimman monipuolinen, jotta jokainen löytäisi itselleen mieluista sisältöä. Samalla pystytään testaamaan, mikä on erityisesti osallistujien mieleen.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala on jo pidemmän aikaa käynyt keskusteluja mielenterveyskuntoutujille suunnatusta virtuaalipalvelusta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Viime vuoden lopulla asiaan saatiin uutta vauhtia, kun sovittiin tarkemmista suuntaviivoista ja laitehankinnoista. Lisäksi PSPY:ltä käytiin tutustumassa Vaasan kaupungin virtuaaliseen Alvar-palveluun, joka toimii samoilla lisensseillä kuin Virtuaali-Maija.

”On mahtavaa, että virtuaalipalvelu päästään vihdoin toteuttamaan käytännössä. Virtuaali-Maija tuli nyt muutenkin hyvään saumaan, koska koronaviruksen aiheuttamat muutokset perinteisessä asiakastyössä ovat antaneet ohjaajille mahdollisuuden perehtyä ja suunnitella rauhassa ja vauhdittaneet koko palvelun käyttöönottoa”, Yliviitala iloitsee.

0
0

PSPY alkaa pian avaamaan yksiköitään / Österbottens socialpsykiatriska förening öppnar sina enheter igen i juni

Suomen hallitus antoi linjaukset koronaviruksen hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.2020. PSPY:n yksiköitä koskevia rajoitteita aletaan purkaa kesäkuun alusta lähtien, jolloin myös yhdistyksen toimipisteet avaavat toimintaansa varovaisesti uudelleen. Edelleen on kuitenkin tärkeää hillitä epidemian etenemistä, jotta terveydenhuollon kantokyky pystytään turvaamaan ja riskiryhmiä suojelemaan.  

PSPY:n matalan kynnyksen toimipisteet sekä työpaja- ja päivätoiminnot ovat olleet suljettuina maaliskuun puolivälistä lähtien. Aiempien suunnitelmien mukaan yksiköiden oli määrä avata ovensa torstaina 14.5. Sulkua kuitenkin jatketaan hallitusten uusimpien linjausten mukaisesti toukokuun loppuun saakka.

Yksiköitä pyritään avaamaan asteittain kesäkuun alusta lähtien. Tarkka aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta kesäkuussa ainakin osassa yksiköitä aloitetaan muutakin kuin virtuaalista toimintaa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Todennäköisesti joudumme yhä tuolloin rajaamaan osallistujamääriä, pitämään huolta turvaväleistä sekä noudattamaan tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Toimintaa toteutetaan edelleen myös etäyhteyksien avulla. Seuraamme koko ajan hallituksen sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia, ja ilmoitamme tarkoista päivämääristä sekä toiminnan toteutustavoista mahdollisimman pian. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveyden suojeleminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Kaikkien yksiköiden toiminta on jatkunut uusin toimintavoin koko poikkeusolojen ajan. Olemme esimerkiksi siirtäneet ryhmiä verkkoon, tarjonneet keskusteluapua puhelimitse ja yksittäisillä kävelyillä sekä viestitelleet asiakkaille WhatsApp- ja Discord-sovellusten sekä Facebookin kautta. Lisäksi olemme järjestäneet ulkoryhmiä kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä noudattaen.

Sekä asiakkaamme että henkilökuntamme on osoittanut mahtavaa ymmärrystä, joustavuutta sekä kestävyyttä näinä poikkeuksellisina aikoina. Sydämellinen kiitos teille kaikille. Yhdessä tästäkin selvitään!

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, kommer enligt regeringens direktiv 4.5.2020 sakta men säkert att luckras upp. För PSPY:s del innebär de nya direktiven, att restriktionerna som berör våra enheter lättas upp från och med början av juni. Då öppnas dörrarna till enheterna igen, dock med vissa begränsningar. Fortsättningsvis är det av stor betydelse att bromsa spridningen av corona-viruset, bland annat för att kunna garantera vårdplatser för alla samt för att skydda de personer som hör till riskgruppen.

PSPY:s lågtröskelverksamhet, verkstäder och dagverksamhetsenheter har varit stängda sedan medlet av mars. Verksamheten har drivits helt och hållet virtuellt. Enligt tidigare planer skulle enheterna vara stängda fram till 14.5., men enligt de nya direktiven förblir enheterna stängda hela maj.

Föreningens mål är att öppna alla enheter gradvis i början av juni. En exakt tidtabell finns inte ännu att tillgå, men i juni kommer åtminstone en del av enheterna att erbjuda verksamhet såväl inomhus som utomhus. Den virtuella verksamheten kommer därtill fortsättningsvis att ordnas. Vilka begränsningar som gäller då, vet vi inte ännu, men det kommer troligtvis att vara fråga om begränsningar i deltagarantalet, direktiv gällande tillräckliga skyddsavstånd, hygien och städning. Vi följer ständigt med regeringens och övriga myndigheters rekommendationer och vi informerar närmare om öppningen av enheterna inom kort. Att se efter våra deltagares och anställdas hälsa är ytterst viktigt för oss.

Undantagstillståndet har medfört nya verksamhetsformer och -metoder för våra enheter. Vi har erbjudit gruppverksamheter, stödsamtal och föreläsningar virtuellt, diskussionsstöd via telefonsamtal, Facebook eller WhatsApp samt enskilda promenader. Därtill har vi ordnat smågruppsverksamhet utomhus med beaktande av gällande restriktioner.

Såväl våra deltagare som våra anställda har visat enorm förståelse, flexibilitet och uthållighet under detta undantagstillstånd. Ett hjärtligt tack till er alla. Tillsammans klarar vi också det här!

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Kesän 2020 Vaasa Picnic perutaan / Vasa Picnic ställs in år 2020

Kaupunkitapahtuma Vaasa Picnic joudutaan perumaan kesältä 2020 koronaviruksen ja sen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Hallitus kertoi viime viikolla rajoituksista, jotka kieltävät yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen ainakin heinäkuun loppuun saakka. Esittävien taiteiden kaupunkitapahtuma Vaasa Picnic on kokoluokaltaan tätä pienempi, mutta olemme tulleet siihen lopputulokseen, että myös Vaasa Picnic perutaan tältä kesältä.

”Päätös oli vaikea, mutta ainoa oikea. Vaasa Picnic ei kokonsa puolesta kuulu hallituksen antaman rajoituksen piiriin, mutta haluamme toimia vastuullisesti ja kaikkien kannalta turvallisesti. Ensimmäinen Picnic oli tarkoitus pitää kesäkuussa, emmekä tiedä vielä yhtään millainen tilanne on silloin. Ja sama epävarmuushan koskee koko kesää”, toteaa PSPY:n toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala.

Vaasa Picnic on perinteisesti koonnut yhteen kaupunkilaisia ja turisteja viettämään yhdessä rentoja kesäpäiviä ja nauttimaan ilmaisista kulttuurielämyksistä. Samalla eri taiteenalojen esiintyjät ovat saaneet näkyvyyttä ja esiintymiskokemusta. Tapahtuma onkin ollut esiintyjien suosiossa tunnelmansa ja rennon esiintymisympäristön ansiosta.

”Vaikka tänä vuonna emme pääsekään yhdessä Picnicille fiilistelemään, niin otetaan kesästä ilo irti. Kesäinen luonto kun tarjoaa onneksi paljon kivaa tekemistä. Ja toivottavasti näemme sankoin joukoin kasarmialueella sijaitsevassa Mahiksen puutarhassa kesällä 2021!” Yliviitala summaa.

 

***

 

På grund av corona-viruset och rådande undantagsförhållande, ställs stadsevenemanget Vasa Picnic in sommaren 2020.

Regeringen gav förra veckan restriktioner gällande offentliga evenemang med över 500 personer.  Enligt regeringens beslut, ställs alla evenemang med över 500 deltagare in fram till slutet av juli 2020. Stadsevenemanget Vasa Picnic, som visar upp olika konst- och kulturformer, är inte så stort, men vi har kommit fram till beslutet att evenemanget ställs in i år.

”Det var ett svårt beslut, men vi hade egentligen inga andra val. De nuvarande restriktionerna gäller inte Vasa Picnic, men vi vill vara ansvarsfulla och handla så att det är så tryggt som möjligt för alla. Det första Picnic-evenemanget skulle ha gått av stapeln i juni och just nu har vi ingen aning om hur corona-situationen ser ut då. Samma osäkerhet gäller hela sommaren”, konstaterar PSPYs verksamhetsledare Johanna Yliviitala.

Vasa Picnic har traditionellt samlat såväl vasabor som turister till gemensamma, avkopplande sommardagar i kulturens tecken, senaste år i föreningens arbetsverkstads mysiga trädgård. Evenemanget har erbjudit utrymme för piknik, olika kulturella framträdande och fri samvaro samt mysig stämning och avkoppling i en vacker miljö. Evenemanger har varit välbesökt och även uppskattats av artisterna.

”Även om vi inte får njuta av den härliga Picnic-stämningen tillsammans i år, får vi ändå passa på att njuta av både naturen och alla upplevelser sommaren i övrigt för med sig. Och så hoppas vi att vi ses i Mahis trädgård sommaren 2021!” säger Yliviitala.

0
0

PSPY:n matalan kynnyksen toimipisteet sekä työpaja- ja päivätoiminnot pysyvät edelleen suljettuina / Österbottens socialpsykiatriska förenings medlemshus samt verkstäderna och dagverksamhetsenheterna är fortsättningsvis stängda

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Hallituksen 30.3. antamat uudet ohjeistukset pitkittävät PSPY:n toimipisteiden kiinnioloa.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa ovat olleet suljettuina ma 16.3. klo 10 lähtien. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljettiin 18.3. alkaen. Sulkemiset ovat koskeneet siis myös Työpaja Spurttia, Työpaja Upseeria, Tiimitupaa sekä päivätoimintayksikkö Meijeriä Laihialla. Tilannetta on tarkasteltu nyt uudelleen, ja yksiköt pidetään edelleen suljettuina 13.5.2020 asti hallituksen uusien suositusten mukaisesti.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa, mutta asukkaiden tarpeettomat käynnit yhteisissä tiloissa pidetään mahdollisimman vähäisinä. Jansson-kodissa vierailu on toistaiseksi kielletty asukkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelemiseksi.

Kaikki yksiköt ovat edelleen toiminnassa, ja olemme kehittäneet uusia toimintamuotoja ovien ollessa suljettuna. Kaikkien yksiköiden henkilökuntaan saa siis edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet. Enligt regeringens nya rekommendationer förblir verkstäderna och dagverksamhetsenheterna stängda fram till mitten av maj.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla, stängde sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Stängningen gällde från och med 18.3. också verkstäderna Spurtti och Upseeri samt dagverksamhetsenheterna Teamstugan och Meijeri. Situationen har nu omvärderats, och dessa enheter förblir stängda, enligt statsrådets nya direktiv, fram till den 13 maj 2020.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare, men bland annat verksamheten i de gemensamma utrymmena begränsas. Besök till Jansson-hemmet är i detta skede förbjudet. Beslutet är taget för att skydda såväl klienternas som de anställdas hälsa.

Enheternas verksamhet pågår fortfarande och vi har utvecklat nya sätt att stöda våra klienter medan dörrarna är stängda. Enheternas personal nås alltså fortfarande via telefon och epost och personalen är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: www.pspy.fi.

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Syksyn 2020 kokemusasiantuntijakoulutusten haku on nyt auki / Ansökningstiden till erfarenhetsexpertutbildningarna pågår som bäst

Vaasassa järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset kokemusasiantuntijakoulutukset syksyllä 2020. Haku koulutuksiin alkoi maaliskuun alussa, ja hakuaika jatkuu vielä kuukauden verran 26.4. saakka. Koulutukset ovat osa Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) Ääni kokemusasiantuntijuudelle ‑hanketta, joka alkoi tämän vuoden tammikuussa.

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta. Syksyllä 2020 alkavien koulutusten aikana osallistujat työstävät omista kokemuksistaan työkalun. Koulutetut kokemusasiantuntijat työskentelevät erilaisissa työtehtävissä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa omaa kokemustaan hyödyntäen.

Koulutus kestää seitsemän kuukautta, ja sen aikana käsitellään muun muassa kokemusasiantuntijuutta eri näkökulmista, lainsäädäntöä ja esiintymistaitoja. Suuressa roolissa on oman kokemuksen työstäminen esimerkiksi keskustelemalla ja kirjoittamalla. Koulutus sisältää myös kokemusasiantuntijatehtävien harjoittelua käytännössä. Koulutukseen voi hakea niin itse sairauden kokenut kuin hänen läheisensäkin.

“Koulutus auttaa ymmärtämään paikoin vaikeaselkoista sosiaali- ja terveysalan kenttää ja sitä kautta helpottaa tulevista työtehtävistä suoriutumista. Koulutuksen aikana omaa kokemustaan oppii myös tarkastelemaan objektiivisesti eri näkökulmista”, hankekoordinaattori ja koulutuksen vetäjä Hanna Jakobsson kertoo.

Toistaiseksi koronavirus ei ole vaikuttanut koulutuksen aikatauluihin. Haastattelut on edelleen tarkoitus toteuttaa toukokuussa, ja ilmoitukset koulutukseen valituille kerrotaan kesäkuussa.

“Tietysti arvioimme tilanteen silloin uudestaan ja seuraamme hallituksen linjauksia. Mikäli tarve vaatii, haastatteluiden ajankohtia siirretään eteenpäin”, Jakobsson toteaa.

Löydät koulutuksen hakulomakkeet nettisivuiltamme osoitteesta pspy.fi/kokemusasiantuntijatoiminta. Hankkeen etenemistä voit seurata nettisivujen lisäksi Facebookissa ja Instagramissa.

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle on vuoden 2020 alussa alkanut STEA:n tukema kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.   

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

ÄK-hanke

 

Lisätietoja:

Hanna Jakobsson, hankekoordinaattori

050 471 9395

hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki, hanketyöntekijä

050 409 1515

veera.riihimaki@pspy.fi

 

***

 

Hösten 2020 startar de finsk- och svenskspråkiga erfarenhetsexpertutbildningarna i Vasa. Ansökningstiden till utbildningarna inleddes i början av mars och pågår fram till 26.4. Utbildningarna är en del av Österbottens socialpsykiatriska föreningens projekt En röst åt erfarenhetsexpertisen, som startade i januari 2020.

En erfarenhetsexpert (på finska förkortat KAT) är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och har egen erfarenhet av sjukdom, av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering samt av återhämtning. Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg de kan jobba vidare med. Erfarenhetsexperterna fungerar som en del av social- och hälsovårdssektorn i samarbete med andra professionella yrkesutövare.

Utbildningens längd är 7 månader och under utbildningen behandlas teman så som erfarenhetexpertis ur olika synvinklar, lagstiftning och deltagarna får även öva sig i att uppträda för andra. Processen, där deltagarna bearbetar sina egna erfarenheter genom att till exempel diskutera och skriva, har en stor roll. Utbildningen innehåller också praktiska övningar om hur man fungerar som erfarenhetsexpert. Såväl de som har egen erfarenhet av sjukdom som hens närstående kan söka till utbildningen.

”Utbildningen hjälper att förstå den ibland lite komplexa social- och hälsovårdssektorn, vilket underlättar arbetet som erfarenhetsexpert. Under utbildningen lär deltagarna sig också att närma sin egen erfarenhet objektivt ur i olika synvinklar” berättar projektkoordinator och utbildare Hanna Jakobsson.

Hittills har corona-viruset inte påverkat utbildningens tidtabeller. Syftet är att ordna intervjuerna i maj, och i juni meddela dem som har blivit valda till utbildningen.

”Förstås följer vi statsrådets direktiv och omvärderar situationen vid behov. Om så krävs, skjuter vi upp intervjuerna upp till en senare tidpunkt”, konstaterar Jakobsson.

Ansökningsblanketter finns på våra webbsidor. Du kan följa projektet där samt via våra Facebook– och Instagram-sidor.

 

En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av år 2020. Syftet är att skapa ett fungerande system för att koordinera erfarenhetsexperterna, för grund- och fortbildning samt för att utbilda experter inom social- och hälsovårdsbranschen. Projektet finansieras av STEA.

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

 

Ytterligare information:

Hanna Jakobsson, projektkoordinator

050 471 9395

hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki, projektarbetare

050 409 1515

veera.riihimaki@pspy.fi

0
0

PSPY sulkee tilapäisesti myös työpaja- ja päivätoiminnot / Österbottens socialpsykiatriska förening stänger tillfälligt också verkstäderna och dagverksamhetsenheterna

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa on suljettu ma 16.3. klo 10 alkaen. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljetaan 18.3. alkaen. Sulkemiset koskevat siis myös Työpaja Spurttia, Työpaja Upseeria, Tiimitupaa sekä päivätoimintayksikkö Meijeriä Laihialla. Aiemmista tiedoista poiketen kaikki edellä mainitut yksiköt pysyvät suljettuina 13.4.2020 saakka, minkä jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen ja päätetään jatkotoimista.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa, mutta asukkaiden tarpeettomat käynnit yhteisissä tiloissa pidetään mahdollisimman vähäisinä. Jansson-kodissa vierailu on toistaiseksi kielletty asukkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelemiseksi.

Kaikkien yksiköiden henkilökuntaan saa edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla, stängde sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Stängningen gäller nu också verkstäderna Spurtti och Upseeri samt dagverksamhetsenheterna Teamstugan och Meijeri. Dessa enheterna är även stängda, enligt statsrådets direktiv, fram till den 13 april 2020 då situationen omvärderas.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare, men bland annat verksamheten i de gemensamma utrymmena begränsas. Besök till Jansson-hemmet är i detta skede förbjudet. Beslutet är taget för att skydda såväl klienternas som de anställdas hälsa.

Enheternas personal nås fortfarande via telefon och epost och personalen är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

PSPY sulkee toistaiseksi matalan kynnyksen toimipisteensä / Österbottens socialpsykiatriska förening stänger tillfälligt två enheter

Päivitetty 16.3.

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa suljetaan ma 16.3. klo 10 alkaen. Myös Laihialla sijaitsevan päivätoimintayksikkö Meijerin senioritoiminta lakkautetaan 19.3.2020 alkaen. Toiminnot pysyvät suljettuina maaliskuun loppuun saakka. Tilannetta tarkastellaan uudelleen 30.3.2020, jolloin päätetään jatkotoimista.  Muun toiminnan osalta noudatetaan 12.3.2020 laadittua varautumissuunnitelmaa, jota päivitetään tarvittaessa.

Samalla pyydämme välttämään vierailuja Jansson-kodissa toistaiseksi (pdf). Muissa asumisyksiköissä vierailevia haluamme muistuttaa huolellisesta käsihygieniasta. Mikäli vierailija on huomannut itsellään/läheisellään koronavirukseen liitettyjä oireita, pyydetään vierailu siirtämään toiseen ajankohtaan.

Yksiköiden henkilökuntaan saa edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 Uppdaterad 16.3.

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla och erbjuder social rehabilitering, stänger sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Även dagverksamheten i Meijeri (Laihela) påverkas: seniorverksamheten upphör från och med 19.3.2020. Situationen granskas igen 30.3.2020 då även beslut om vidare åtgärder tas. Gällande föreningens övriga verksamhet, följer vi beredskapsplanen som är uppgjord 12.3.2020.

Samtidigt ber vi dem som besöker Jansson-hemmet att undvika besöken tillsvidare. För dem som besöker våra andra boende-enheter, vill vi härmed även påminna om en god handhygien. Om det i besökarens närmiljö finns sådana personer som uppvisar symptom som påminner om corona-viruset, ber vi er skjuta upp besöket till vår boende-enhet.

Enheternas personal nås fortfarande via telefon och epost och är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

 

För mera information, kontakta:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Vaasa Picnic etsii esiintyjiä kesälle 2020 / Vasa Picnic söker programnummer för sommaren 2020

Vaasa Picnicin esiintyjähaku on avattu! Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään Vaasan mukavinta kaupunkitapahtumaa!

Vaasa Picnic on esittävien taiteiden kaupunkitapahtuma, joka tarjoaa erilaisia esityksiä joka torstai. Tapahtuma järjestetään Mahiksen puutarhassa (Läntinen Kasarmintori 6). Vaasa Picnic tarjoaa hyvää ja rentoa tunnelmaa kesäpäiviin kaikenikäisille!

Tänä kesänä tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan kesätorstaisin lounasaikaan (klo 11–12.30). Ensimmäistä Picniciä vietetään 18.6. ja Picnic-kesä päättyy 6.8. Vaasa Picnic toivottaa kaikenlaiset esiintyjät tervetulleeksi – esiinnyit sitten laulun, komiikan, tanssin tai vaikka teatterin keinoin, hae mukaan!

Kiinnostuitko? Lähetä lyhyt esittely tarjoamastasi ohjelmanumerosta sekä tarvitsemastasi välineistöstä osoitteeseen marko.perala@pspy.fi.

 Vaasa Picnicin Facebook-sivuilta voit käydä tunnelmoimassa edellisten kesien tapahtumia: https://www.facebook.com/vaasapicnic/ 

 

***

 

Vasa Picnic söker programnummer! Nu har du möjlighet att kom med och att skapa Vasas trevligaste stadsevenemang!

Vasa Picnic är ett stadsevenemang där olika konst- och kulturformer visas upp varje torsdag. Evenemanget ordnas i Mahis trädgård (Västra Kaserntorget 6). Vasa Picnic bjuder på en härlig och avkopplande stämning under sommartorsdagar för alla!

Sommaren 2020 kör evenemanget i gång torsdagen den 18 juni och ordnas därefter varje torsdag kl 11–12.30 fram till den 6 augusti. Vasa Picnic välkomnar alla – ni kan erbjuda musik, dans, trollerikonster, poesi, teater eller någon annan kulturell upplevelse.

Blev du intresserad? Sänd epost till marko.perala@pspy.fi och berätta kort om dig och ditt förslag till programnummer. Bifoga även information om ev. teknisk utrustning som behövs för ditt program.

 

0
0

Vi söker en handledare inom sociala området till Verkstad Upseeri

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vår verkstad Upseeri i Vasa. Verkstaden Upseeri erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehablititering i verkstadsform för personer i arbetsför ålder och som lider av psykisk ohälsa. Som arbetsmetoder används både grupp- och individuell handledning.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga Upseeris verksamhet tillsammans med den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt såväl individuell- och grupphandledning som team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten i verkstaden formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet) och arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i de båda inhemska språken.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 5.3.2020 kl 18.00 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst. Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls måndagen 16.3.2020.

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa Työpaja Upseerille

Haemme nyt sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien Työpaja Upseeriin Vaasassa.

Työpaja Upseeri tuottaa laadukasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta työpajatoiminnan keinoin vaasalaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Työpajan toimintamenetelmiä ovat ryhmä- ja yksilöohjaukset. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Työpaja Upseerin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen
palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Erinomainen suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 5.3.2020 klo 18.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640.

Haastattelut järjestetään maanantaina 16.3.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Avustushakemuksemme Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanketta varten on hyväksytty

Saimme helmikuun alussa kuulla, että sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt STEA:n avustusehdotuksen hakemallemme kolmivuotiselle hankkeelle: Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin. Olemme hankkeen kanssa jo täydessä työn touhussa, ja hankkeen työntekijät tekevätkin työtä suurella sydämellä ja hyvällä sykkeellä. Pienessä ajassa on ehtinyt tapahtua jo paljon.

Kokemusasiantuntijatoiminta on yleistynyt ympäri Suomen, mutta käytännöt ovat vielä moninaisia. Hanketyö mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen ja eri osa-alueiden mallintamisen. Tämä puolestaan johtaa toiminnan juurtumiseen ja kokemusasiantuntijuuden aitoon integroitumiseen osaksi palvelujärjestelmää. Mallintamisen avulla hankkeen toimivia käytäntöjä on myös mahdollista jakaa laajemmalle. PSPY on hyvä kotipesä pohjanmaalaiselle kokemusasiantuntijatoiminnalle ja sen kehittämiselle.

 

Hanke vastaa muun muassa:

 • kokemusasiantuntijoiden koordinoinnista: rekisterin keräämisestä ja ylläpitämisestä, työtehtävien välittämisestä sekä kokemusasiantuntijoiden työnohjauksellisesta tuesta.
 • kokemusasiantuntijoiden säännöllisistä tapaamisista, joissa on vertaistuellinen, työnohjauksellinen ja koulutuksellinen ote.
 • kokemusasiantuntijuuden markkinoinnista ja mainostamisesta.
 • kokemusasiantuntijuuden asiantuntijuudesta.
 • perus- ja jatkokoulutuksista sekä jaetun asiantuntijuuden koulutuksista.
 • erilaisista vuosittaisista avoimista ja kohdennetuista tapahtumista.
 • viestinnästä ja näkyvyydestä podcastin, nettisivujen, blogin, Instagramin ja Facebookin kautta.

 

Vaasa, Laihia, Mustasaari, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä (Korsnäs, Maalahti, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki), Psykosociala Förbundet rf, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Koulutetut kokemusasiantuntijat ry (KoKoA) sekä SONet Botnia toimivat yhteistyössä hankkeen kanssa.

Jos sinulla on kokemusasiantuntijuuteen liittyviä kysymyksiä tai ajatuksia, olethan yhteydessä Hanna Jakobssoniin (hankekoordinaattori) ja Veera Riihimäkeen (hanketyöntekijä).

Voit jo nyt tilata kauttamme kokemusasiantuntijoita erilaisiin työtehtäviin.

 

Tervetuloa kuuntelemaan hankkeen ja kokemusasiantuntijakoulutuksen esittelyä (koulutuksen esittelytilaisuuden mainos, pdf) Mahikselle (Läntinen Kasarmintori 6) ti 25.2. klo 16.30.

 

Lisätietoja:

Hanna Jakobsson (hankekoordinaattori), hanna.jakobsson@pspy.fi / 050 471 9395 

Veera Riihimäki (hanketyöntekijä), veera.riihimaki@pspy.fi / 050 409 1515

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

ÄK-hanke

 

0
0

Osoitteemme on muuttunut

Näin joulun alla muiden keskittyessä jouluvalmisteluihin, me olemme tehneet neljä muuttoa. Uusiin tiloihin ovat siirtyneet Työpaja Upseeri ja Spurtti, Mahis sekä toimisto.  

Työpaja Upseeri muutti viikolla 50 uusiin tiloihin osoitteeseen Kirkkopuistikko 19–21. Musapaja puolestaan jatkaa toimintaansa vanhassa osoitteessaan kasarmialueella.

Emme kuitenkaan luovu Upseerikerhon kiinteistöstä, sillä Mahis tekee parhaillaan muuttoa kyseisiin tiloihin. Toiminta on tauolla muuttopäivien ajan (18.–20.12.), mutta joulun välipäivinä (23. ja 27.12.) Mahis on taas auki klo 8–12. Vuoden kaksi ensimmäistä viikkoa Mahis on myös auki lyhennetysti, klo 8–12. Huomaathan, että tammikuussa on kaksi arkipyhää. Niiden vuoksi Mahis on kiinni 1.1.2020 sekä 6.1.2020.

Työpaja Spurtti ja PSPY:n hallinto puolestaan muuttivat alkuviikosta saman katon alle osoitteeseen Hietasaarenkatu 18. Löydät meidät rakennuksen kolmannesta kerroksesta.

0
0

Työpaja Upseerin SROI-arviointi – kovien ja pehmeiden hyötyjen tarkastelu osoittaa toiminnan kannattavuuden

Tammikuussa 2019 alkanut yhteistyö PSPY:n ja Sospedin välillä huipentui eilen, kun kokoonnuimme kuulemaan Työpaja Upseerin toiminnasta tehdyn arvioinnin lopullisia tuloksia.

Työpajatoiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkittiin SROI-menetelmällä (Social Return on Investment). Arviointia varten kerättiin aineistoa haastatteluiden sekä sähköisten kyselyiden avulla, joihin vastasi sekä Upseerin nykyisiä että entisiä asiakkaita, heidän läheisiään, PSPY:n henkilökuntaa ja ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Saadussa aineistossa ei tullut lähes lainkaan ilmi negatiivisia mielipiteitä Upseerin toimintaa koskien. Sen sijaan moni asiakas on saanut Upseerilla tulevaisuuteen liittyvää positiivisuutta, ja myös läheiset puhuivat lämmöllä Upseerista ja sen vaikutuksista. SROI-arvioinnin mukaan Upseerin toiminta vaikuttaa myös suuresti siihen osallistuvien hyvinvointiin, elämänhallintaan sekä työ- ja toimintakykyyn ja täten vahvasti myös kuntoutumisen etenemiseen.

Toimintaan osallistuvat kertoivat monista positiivisista muutoksista, joita Upseeri on tuonut tullessaan. Muutokset on mahdollistanut erityisesti Upseerin tarjoama vertaistuki ja yhteisöllisyys, onnistumisen kokemukset, kannustava ilmapiiri sekä omana itsenä hyväksytyksi tuleminen. Selvää on myös, että Upseerin toiminta ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, sillä merkittävä osa osallistujista kertoi ennen Upseeria olleensa yksinäinen ja kotiinsa eristäytynyt – jopa vuosien ajan. Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä korostettiin myös esittelytilaisuuden aikana käydyssä keskustelussa.

SROI on kustannushyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jonka tavoitteena on selvittää sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset hyödyt yhteiskuntatasolla. Työpaja Upseerin tapauksessa SROI-analyysin avulla selvitettiin, miten ja kuinka paljon toiminta tuottaa vaikutuksia ja hyötyjä sekä asiakkaille että yhteiskunnalle. Jo pelkästään psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksia tarkasteltaessa huomataan, että Upseerin toiminta on kannattavaa ja tuottaa säästöjä.

Kokonaisarvioksi saatiin, että yksi Upseerin toimintaan satsattu euro tuottaa 1,55 euroa. SROI:ssa ei kuitenkaan voida tuottaa vain yhtä lukua, sillä pitää ottaa huomioon yksittäisten analyysiprosessin aikana tehtyjen ratkaisujen vaikutus lopputulokseen. Tämä tarkoittaa herkkyysanalyysin suorittamista, jonka tuloksena suhdeluku asettuu 1,39€ ja 5,74€ välille. Joka tapauksessa siis Upseerin toiminnalla on suuri positiivinen merkitys – eikä ainoastaan yksilön hyvinvoinnin kannalta, vaan myös taloudellisesti.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (PSPY) on työskennellyt mielen hyvinvoinnin hyväksi jo 30 vuotta. Tarjoamme asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa sekä matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa.

Sosiaalipedagogiikan säätiö (Sosped) on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka missiona on vahvistaa yksilön hyvinvointia vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. www.sosped.fi

0
0

Syksyn uudet tuulet Mahiksessa

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen jäsenyhteisö Mahiksessa (Mahdollisuuksien talossa) ollaan uuden äärellä, sillä Mahis on muuttanut ja laajentanut toimintaansa. Olemme suunnitelleet neljä uutta kokonaisuutta, jotka sisältävät eri teemoihin liittyviä kursseja ja ryhmiä.

Mahis on matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Jäsenyhteisön ohjaajat ovat viimeiset kuukaudet suunnitelleet ja pallotelleet ideoita toiminnan muutoksesta, ja syyskuusta 2019 alkaen muutokset päästään toteuttamaan käytännössä.

Kuten ennenkin, Mahiksen toiminta rakentuu erilaisista ryhmistä ja kursseista, joiden lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä. Nyt kuitenkin kurssit ja ryhmät on jaoteltu eri kokonaisuuksiin, jotka ovat:

 

 • Elämäntaidot
 • Luovuus
 • Liikunta
 • Voimaa vertaisuudesta

 

Elämäntaidot-kokonaisuus keskittyy vahvistamaan jokapäiväisiä taitoja, ja se sopiikin hyvin matalan kynnyksen sosiaaliseen kuntoutukseen. Arjenhallintaa, vuorovaikutustaitoja, osallisuutta ja pystyvyyden tunnetta kartutetaan luentojen ja käytännön kautta.

Luovuus-kokonaisuuden tarkoituksena on tukea luovuutta, edistää itseilmaisutaitoja sekä tukea mielen hyvinvointia. Liikunta-kokonaisuuden ryhmissä puolestaan pääset jatkamaan tutun lajin parissa, mutta myös kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja kannustaa liikkumaan. Esimerkiksi perjantaisin voit osallistua Perjantain ryhmäliikunta -ryhmään, joka alkaa lämmittelyllä ja lihaskuntotreenillä. Lopuksi tanssitaan ja venytellään tunnin ajan. Lisätietoja ryhmästä voit käydä lukemassa täällä (ryhmän mainos, pdf).

Voimaa vertaisuudesta -kokonaisuus muodostuu erilaisista vertaistukiryhmistä, keskusteluryhmästä, luennoista ja vertaiskeskusteluista. Vertaistuki tarjoaa sekä henkistä että konkreettista käytännön tukea, ja se voi toimia suurena apuna kuntoutumisessa. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi Eläkeportilla-ryhmä, jossa opetellaan eläkeläisen elämäntaitoja yhdessä. Ryhmä järjestetään viikoilla 42–49, ja siihen voi ilmoittautua 11.10. asti. Lisätietoja löydät täältä (ryhmän mainos, pdf).

Mahiksen muutoksen myötä myös jäsenkirje on uudistunut. Täällä voit käydä katsomassa, miltä syksyn uusi jäsenkirje (pdf) oikein näyttää.

Syksyllä 2019 aloitamme myös kuukausittaisten uutiskirjeiden lähettämisen – kerromme, mitä Mahiksella on menossa juuri kyseisenä kuukautena, esimerkiksi uudet ryhmät, retket ja tapahtumat. Liity postituslistallemme, niin pysyt ajan tasalla! Tilaa uutiskirje täällä.

0
0

Tiedän värit taivaan – teemanäyttely yksinäisyydestä

Työpaja Upseerin ja Mahiksen asiakkaat ovat taiteilleet yhdessä koko kevään ajan. Yhteishankkeena toteutetun taideprojektin huipennus saatiin keskiviikkona 28.8., kun juhlimme taidenäyttelyn avajaisia Kulttuuritalo Ritzissä.

Tiedän värit taivaan -taidenäyttelyn teemana on yksinäisyys. Siihen voidaan ottaa useita lähestymistapoja, sillä yksinäisyys voi tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, mutta joskus se on myös olotila, jota ihminen kaipaa.

Näyttelyssä on esitettynä kahdeksan eri taiteilijan henkilökohtainen näkemys yksinäisyydestä monin eri taiteenaloin kuvattuna. Näillä teoksilla he ovat pohtineet mitä yksinäisyys heille tarkoittaa; mitä tunteita ja ajatuksia se heissä herättää ja minkälaisena he sen kokevat.

Eilisessä avajaisillassa saimme viimein nähdä upeat taideteokset. Ohjelmassa oli myös Upseerin Luovan kirjoittamisen -kurssilaisten koskettavia runoja yksinäisyydestä sekä näyttelyn taustoja avaavia puheita. Tilaisuudessa saimme nauttia myös mahtavasta livemusiikista Vaasan cooleimmat tytöt -duon astuessa lavalle.

”Tiesimme, että ryhmässä on monipuolista osaamista, mutta jokainen osallistuja todellakin ylitti itsensä. Esimerkiksi näyttelyn pystyttämiseen oli varattu kaksi päivää, mutta teokset olivat seinällä kahdessa tunnissa. Avajaiset olivat meidän yhteinen ponnistus, kaikki laittoivat itsensä likoon ja hoitivat oman osuutensa upeasti. Aivan mieletön porukka”, kertovat projektin vetäjät Terhi Rajaniemi ja Veera Riihimäki.

Taideprojekti sai ideansa useista tutkimuksista, joiden mukaan mielen hyvinvointia voidaan edistää taiteen ja kulttuurin keinoin. Tavoitteena on ollut tukea osallistujien sosiaalista kuntoutumista sekä edistää mielen hyvinvointia taiteen avulla. Projektin aikana tutustuttiin taiteen tekemiseen ja eri tekniikoihin sekä taidenäyttelyn järjestämiseen. Lisäksi ryhmä on käynyt yhdessä keskusteluja siitä, mitä yksinäisyys on ja miten se näkyy meissä yksilöinä sekä yhteiskunnassa kokonaisuutena – muun muassa taiteessa kuvattuna.

 

Tiedän värit taivaan -näyttely on esillä Ritzissä 28.8.–28.9., ja siihen pääsee tutustumaan Ritzin aukioloaikojen puitteissa. Ritz on auki tapahtumien aikana tai sopimuksen mukaan.

0
0

Haemme työpajaohjaajaa nuorten Työpaja Spurttiin

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys hakee työpajaohjaajaa nuorten Työpaja Spurttiin. Spurtti tarjoaa sosiaalista kuntoutusta 15–25-vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea arjen hallintaan ennen muuhun valmennukseen tai toimenpiteeseen siirtymistä. Spurtti toimii tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (kuten koulut, TE-toimisto ja sosiaalitoimi) kartoittaen nuorten elämän haasteita ja kehitämme jatkuvasti palvelua vastaamaan näihin tarpeisiin.

Työpajaohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Spurtin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa. Tehtävään kuuluu ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa nuoria päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Toiminta muotoutuu ryhmän mukaan huomioiden jokaisen nuoren erityistarpeet ja yksilöllisyyden. Voit lukea Spurtista lisää täällä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaalialan korkeakoulututkinto AMK) ja työkokemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Toivomme että sinulla on kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä (vähintään 5 vuotta), kokemusta palveluohjauksesta ja erilaisista motivointi- ja valmennusmenetelmistä, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä kirjallinen taito.

Hakemukset sähköisesti 25.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640, 13.8. klo 10–14, 16.8. klo 11–13 sekä 20.8. klo 14–17. Haastattelut järjestetään pe 30.8.2019.

0
0