Koronavirustilanteen vaikutukset PSPY:n toimintaan

Julkaistu 12.5.2021

Nykyisen koronatilanteen vuoksi Aluehallintovirasto (AVI) sekä Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ovat asettaneet paikallisia suosituksia ja rajoituksia, jotka vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (PSPY) toimintaan. AVI:n asettaman 50 hengen kokoontumisrajoituksen ansiosta Mahiksen toimintaan ei enää tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Työpaja Komppiksen, Työpaja Spurtin, Tiimituvan sekä Meijerin muu kuin senioritoiminta jatkuvat yleiset suositukset ja rajoitukset huomioiden. Mahiksen toimintoihin voi jälleen osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Nykyiset rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 1.6.2021 asti.

Päivätoimintayksikkö Meijerin säännöllinen senioritoiminta on tauolla toistaiseksi. Kesäkuussa Meijerin senioreille tullaan kuitenkin järjestämään puutarhakahveja.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa kuten aiemmin.

Kaikissa yhdistyksen toiminnoissa huolehditaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, minkä lisäksi henkilökunta käyttää kaikessa asiakastyössä suu-nenäsuojainta. Huolehdimme myös kahden metrin turvaväleistä. Lisäksi Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti yhdistyksen tiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskien käyttöä.

Koronaepidemian hillitseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia, ja edellä mainituilla toimilla PSPY haluaa osaltaan estää uusia tartuntoja. Vaikka tilanne on alueellamme tällä hetkellä vakaa, on edelleen tärkeä muistaa noudattaa annettuja terveysturvallisuusohjeita. Seuraamme koko ajan viranomaisten suosituksia ja määräyksiä, ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Kaiken toimintamme ytimessä on asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi, joita haluamme näillä toimilla myös suojella. Muistathan, että koko henkilökuntamme on edelleen tavoitettavissa. Olemme täällä sinua varten.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

Tiina Perälä, palvelujohtaja (asumispalvelut)

050 356 2937

tiina.perala@pspy.fi

0
0

Coronasituationen påverkar PSPY:s verksamhet

Publicerat 12.5.2021

På grund av den nuvarande coronasituationen, har Regionalförvaltningsverket (RFV) beslutat om rekommendationer och begränsningar, som även påverkar Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) verksamhet. RFV har nu beslutat att samlingar med upp till 50 personer är tillåtna, vilket möjliggör deltagande även i Mahis verksamhet utan förhandsanmälan.

Verksamheten i Verkstäderna Komppis och Spurtti, Teamstugan samt Meijeri (förutom seniorverksamheten) fortsätter enligt gällande rekommendationer och begränsningar. Det är nu även fritt fram att delta i Mahis verksamhet utan förhandsanmälan. De nuvarande restriktionerna är i kraft fram till 1.6.2021.

Den regelbundna seniorverksamheten i Meijeri har fortsättningsvis paus, men under juni ordnas kaffekalas i trädgården för Meijeris seniorer.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Vi ser också till att säkerhetsavstånd på minst två meter hålls. Utöver detta rekommenderar vi starkt, enligt Vasas allmänna rekommendationer, ansiktsmasker i alla våra utrymmen.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids. För tillfället är virusläget i Österbotten stabilt, men fortfarande är det viktigt att iakta säkerhetsanvisningar som är till för att trygga hälsosäkerheten. Vi följer ständigt myndigheternas rekommendationer och begränsningar och gör förändringar i vår verksamhet när det behövs. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin. Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

Tiina Perälä, servicechef (serviceboende)

050 356 2937

tiina.perala@pspy.fi

0
0

Haemme viestintäkoordinaattoria

Haemme viestintäkoordinaattoria kehittämään ja toteuttamaan yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Tarjoamme mahdollisuuksia täynnä olevan tehtävän ihmisläheisessä työyhteisössä, jossa omat vahvuudet otetaan huomioon ja käyttöön.

Viestintäkoordinaattorina kehität uusia tapoja tehdä toimintaamme tunnetuksi ja tuotat monipuolista sisältöä eri kanaviin. Perustehtäviin kuuluvat yhdistyksen päivittäinen viestintä (some, nettisivut, uutiskirje), visuaaliset ja kirjalliset viestintä- ja markkinointimateriaalit sekä muut viestintä- ja markkinointisisällöt eri kohderyhmille. Lisäksi suunnittelet, kehität ja seuraat viestintää ja sen vaikuttavuutta. Työssäsi esimerkiksi laadit tiedotteita, sosiaalisen median sisältöjä, teet tapahtuma- ja vaikuttamisviestintää ja osallistut verkostoyhteistyöhön.

Olet kekseliäs, markkinointihenkinen ja oma-aloitteinen, osaat innostaa sekä innostua ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Arvostamme hyvää ja positiivista asennetta, kehittävää työotetta sekä organisointi- ja yhteistyökykyä. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on tehtävässä välttämätön.

Edellytämme sinulta soveltuvaa koulutusta, työkokemusta viestinnästä ja markkinoinnista sekä eri viestintäkanavien hyvää hallintaa.

 

Onnistut tehtävässäsi erinomaisesti, jos sinulla on:

 • viestinnän alan koulutusta (AMK-taso) ja työkokemusta viestinnästä ja markkinoinnista
 • kykyä toimia organisaation ainoana viestinnän asiantuntijana ja viestinnän kehittäjänä
 • hyvä suomen ja ruotsin kielen kirjoitustaito
 • oma-aloitteisuutta, organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • visuaalisen viestinnän ja somen monipuolista osaamista
 • innostava, aktiivinen ja avoin työote

 

Lisäksi käytössämme olevat ohjelmat (WordPress, MailChimp, Canva) ovat sinulle jo tuttuja tai sinulla on valmiudet ottaa ne nopeasti haltuun.

 

Eduksi luetaan myös:

 • kiinnostus / kokemus mielenterveystyöstä ja hyvinvoinnin edistämisestä
 • kokemus järjestössä työskentelystä
 • valokuvauksen, kuvankäsittelyn, visuaalisen ilmeen suunnittelun ja taittamisen taidot

 

Vapaamuotoiset hakemukset (liitteenä CV) tulee toimittaa sähköpostitse 16.5.2021 mennessä hallintosihteeri Tiina Kerolle tiina.kero@pspy.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, puh. 050 464 2353. Haastattelut järjestetään viikolla 20.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Vi söker en kommunikationskoordinator

Vi söker en kommunikationskoordinator med ansvar för såväl utvecklingen som genomförandet av föreningens interna och externa kommunikation. Vi erbjuder en uppgift full av möjligheter i en människonära arbetsgemenskap.

Kommunikationskoordinatorn utvecklar nya sätt att lyfta fram vår förening i olika sammanhang och producerar mångsidigt innehåll till olika mediekanaler. I grunduppgiften ingår föreningens dagliga kommunikation (social media, webbsidor, nyhetsbrev), visuell och skriftlig kommunikation/marknadsföring samt övrig innehållsproduktion för olika målgrupper. Du både planerar, utvecklar och följer upp kommunikationen och dess effektivitet. I din uppgift ingår allt från att skriva pressmeddelanden och att uppdatera social media till marknadsföring av evenemang och att lyfta frågor kring psykisk ohälsa.

Du är kreativ och initiativrik, känner till olika marknadsföringskanaler, har lätt för att inspirera och bli inspirerad samt framförallt god kommunikationsförmåga. Vi uppskattar en framåtsträvande och positiv attityd, ett utvecklande arbetssätt samt god organiserings- och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i både finska och svenska är nödvändiga. Därtill förutsätter vi av sökande lämplig utbildning, arbetserfarenhet inom kommunikation och marknadsföring samt goda kunskaper gällande olika kommunikationskanaler.

 

Du lyckas bäst i arbetet om du har:

 • högskoleutbildning inom kommunikation och arbetserfarenhet inom kommunikation och marknadsföring
 • färdighet att arbeta som organisationens enda kommunikationsexpert och -utvecklare
 • goda skriftliga kunskaper i finska och svenska
 • förmåga att organisera och prioritera uppgifter samt god tidsplanering
 • mångsidiga kunskaper i visuell kommunikation samt social media
 • är initiativrik, inspirerande, aktiv samt öppen för nya utmaningar

 

Dessutom är du bekant med programmen vi använder (WordPress, MailChimp, Canva) eller har god förmåga att snabbt lära dig dem.

 

Vi ser också som en fördel om du har:

 • intresse för / erfarenhet av mentalhälsoarbete och hälsofrämjande arbete
 • arbetserfarenhet från organisationsfältet
 • kunskaper inom fotografering, bildhantering och/eller grafisk design

 

Sänd din ansökan senast 16.5.2021 till förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@psy.fi). Bifoga även din CV. Tilläggsinformation om tjänsten får du av verksamhetsledare Johanna Yliviitala, tel. 050 464 2353. Intervjuerna hålls vecka 20.

 

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sin medlemshus. 

0
0

Haemme kokkia (kesälomasijaisuus) jäsenyhteisö Mahikseen

Jäsenyhteisötalo Mahis tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ryhmä-, virkistys- ja vertaistukitoimintaa turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Mahiksen toiminnan ydin on sosiaalinen kuntoutus eri muodoissaan: päivittäiset ryhmätoiminnat, arjenhallinnan tukeminen, sosiaalinen kanssakäyminen sekä retkistä ja tapahtumista koostuva virkistystoiminta. Olennaista jäsenyhteisön arkipäivässä ovat myös yhteinen ja terveellinen ruokailu.

Etsimme nyt reipasta, oma-aloitteista ja itsenäiseen työhön kykenevää kesätyöntekijää keittiöohjaajan lomasijaiseksi ajalle 28.6.–30.7.2021. Keittiötyöhön sisältyy ruoanvalmistus (aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit) jäsenille, tukkutilausten teko ja purku sekä keittiön siisteydestä ja hygieniasta huolehtiminen omavalvontasuunnitelman mukaan. Työhön kuuluu myös keittiöapulaisten ohjaaminen sekä osallistuminen talon yhteistapahtumien järjestämiseen.

Odotamme sinulta alan koulutusta (voit olla myös opiskelija), aikaisempaa kokemusta alalta ja hygieniapassia. Arvostamme tämän lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä kannustavaa työotetta. Keittiössämme valmistetaan monipuolista, terveellistä ja itsetehtyä kotiruokaa sesongin raaka-aineista. Työ on päivätyötä.

Hakemukset sähköisesti 13.4.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo. Lisätietoja tehtävistä antaa keittiöohjaaja Sanna Ström, puh. 050 471 9406 (arkipäivisin, miel. klo 12.00 jälkeen).

0
0

Vi söker en kock (sommarjobb) till vårt medlemshus Mahis

Medlemshuset Mahis erbjuder grupp-, rekreations- och kamratstödsaktiviteter för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i en trygg och rusmedelsfri miljö. Mahis verksamhet består av social rehabilitering genom daglig gruppverksamhet, stöd i vardagshanteringen, social verksamhet samt rekreationsverksamhet i form av bland annat utflykter och olika evenemang. Den gemensamma och hälsosamma måltiden är också en viktig del av medlemshusets vardag.

Vi söker nu en positiv och sakkunnig sommarjobbare (under tiden 28.6.–30.7.2021), som kan arbeta självständigt under kökshandledarens sommarsemester. Arbetet inkluderar tillredning av mat (frukost, lunch, eftermiddagsfika) för våra medlemmar, att organisera arbetet, ansvara för beställningen av råvaror och att packa upp dessa samt ansvar för kökets städning och övriga uppgifter enligt vår egenkontrollplan. I uppgiften ingår också att handleda kökshjälpare och att delta i arrangemangen av en del av huset övriga evenemang.

Vi önskar att du har utbildning inom branschen (du kan också vara studerande), dokumenterad arbetserfarenhet samt hygienpass. Utöver detta uppskattar vi ett hälsofrämjande förhållningssätt till arbetet och en fördomsfri attityd. I vårt kök tillreds mångsidig, hälsosam och hemlagad mat av säsongens råvaror. Kökshandledaren jobbar dagtid.

Sänd din ansökan senast 13.4.2021 kl. 16.00 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV. Tilläggsinformation om tjänsten får du av kökshandledare Sanna Ström, tel. 050 471 9406 (må–fre, helst efter kl. 12).

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sin medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

PSPY sulkee tilapäisesti ryhmätoimintonsa

Julkaistu 5.3.2021

Suomen hallituksen suositukset ja määräykset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Yhdistyksen ryhmätoiminnot sulkeutuvat hallituksen julistaman sulkutilan (8.–28.3.2021) väliseksi ajaksi. 

Yhdistyksen avopalveluiden toiminta siirtyy pääasiassa verkkoon. Työpaja Komppis ja Spurtti siirtyvät etävalmennukseen, ja päivätoimintayksiköiden Tiimituvan ja Meijerin ryhmätoiminta laitetaan tauolle. Myös Mahiksen ryhmätoiminnot sekä ruokailu suljetaan kolmeksi viikoksi. Asiakkaisiin pidetään edelleen yhteyttä päivittäin. Tilannetta tarkastellaan uudelleen 28.3.2021 mennessä.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa kuten aiemmin.

Kaikissa yhdistyksen toiminnoissa huolehditaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, minkä lisäksi henkilökunta käyttää kaikessa asiakastyössä suu-nenäsuojainta. Lisäksi Vaasan yleisten suositusten mukaisesti yhdistyksen tiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskien käyttöä, eikä yli kuuden hengen kokoontumisia järjestetä lainkaan.

Koronaepidemian hillitseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia, ja edellä mainituilla toimilla PSPY haluaa osaltaan estää uusia tartuntoja. Seuraamme koko ajan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Kaiken toimintamme ytimessä on asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi, joita haluamme näillä toimilla myös suojella. Muistathan, että koko henkilökuntamme on edelleen tavoitettavissa. Olemme täällä sinua varten.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

0
0

Österbottens socialpsykiatriska förening stänger tillfälligt all gruppverksamhet

Publicerat 5.3.2021

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet. Enligt regeringens rekommendationer stänger föreningen all gruppverksamhet i tre veckor (8.–28.3.2021). 

PSPYs medlemshus samt verkstäderna och dagverksamhetsenheterna går huvudsakligen över till virtuell verksamhet. Verkstäderna Komppis och Spurtti övergår till virtuell handledning och Teamstugan samt Meijeri stänger tillfälligt sin gruppverksamhet. Också medlemshuset Mahis stänger sin gruppverksamhet samt lunchserveringen i tre veckor. Vi är fortfarande i kontakt med klienterna dagligen. Situationen omvärderas 28.3.2021.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Utöver detta rekommenderar vi starkt, enligt Vasas allmänna rekommendationer, ansiktsmasker i alla våra utrymmen och föreningen ordnar inga samlingar med över sex personer.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids. Vi följer ständigt myndigheternas rekommendationer och begränsningar och gör förändringar i vår verksamhet när det behövs. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin. Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

0
0

Koronavirustilanteen vaikutukset PSPY:n toimintaan

Julkaistu 6.10.2020; päivitetty viimeksi 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 13.1.2021, 9.2.2021 & 1.3.2021

Nykyisen koronatilanteen vuoksi Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Aluehallintovirasto ovat asettaneet paikallisia suosituksia ja rajoituksia, jotka vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (PSPY) toimintaan.

Työpaja Komppiksen, Työpaja Spurtin, Tiimituvan sekä Meijerin muu kuin senioritoiminta jatkuvat yleiset suositukset ja rajoitukset huomioiden. Mahiksen kaikkiin toimintoihin pitää ilmoittautua poikkeuksellisesti etukäteen kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta johtuen. Nykyiset rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 31.3.2021 asti.

Päivätoimintayksikkö Meijerin senioritoiminta on tauolla toistaiseksi.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa kuten aiemmin.

Kaikissa yhdistyksen toiminnoissa huolehditaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, minkä lisäksi henkilökunta käyttää kaikessa asiakastyössä suu-nenäsuojainta. Lisäksi Vaasan yleisten suositusten mukaisesti yhdistyksen tiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskien käyttöä, eikä yli kuuden hengen kokoontumisia järjestetä lainkaan.

Koronaepidemian hillitseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia, ja edellä mainituilla toimilla PSPY haluaa osaltaan estää uusia tartuntoja. Kaiken toimintamme ytimessä on asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi, joita haluamme näillä toimilla myös suojella. Muistathan, että koko henkilökuntamme on edelleen tavoitettavissa. Olemme täällä sinua varten.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

0
0

Coronasituationen påverkar PSPY:s verksamhet

Publicerat 6.10.2020; uppdaterad sist 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 13.1.2021, 9.2.2021 & 1.3.2021

På grund av den nuvarande coronasituationen, har social- och hälsovårdsnämnden i Vasa samt Regionförvaltningsverket beslutat om rekommendationer och begränsningar, som även påverkar Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) verksamhet.

Verksamheten i Verkstäderna Komppis och Spurtti, Teamstugan samt Meijeri (förutom seniorverksamheten) fortsätter som tidigare. För att vi skall kunna garantera att de restriktionerna efterföljs, förutsätts en anmälan till all Mahis verksamhet. De nuvarande restriktionerna är i kraft fram till 31.3.2021.

Seniorverksamheten i Meijeri har fortsättningsvis paus.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Utöver detta rekommenderar vi starkt, enligt Vasas allmänna rekommendationer, ansiktsmasker i alla våra utrymmen och föreningen ordnar inga samlingar med över sex personer.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin. Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

0
0

Haemme kesätyöntekijöitä asumispalveluihin

Haemme kesätyöntekijöitä (5 paikkaa) yhdistyksen asumispalveluyksiköihin vuosilomien sijaisuuksiin ajalle 7.6.-29.8.2021. Voit tutustua yhdistyksen eri asumisyksiköihin täällä: Kalliokoti, Maininki, Jansson-koti.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asumisyksikön toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä ruotsinkielentaito on eduksi.

Olet sopiva ohjaajan tehtävän kesäsijaisuuteen, mikäli opiskelet sosiaali- tai terveysalan ammatti- tai amk-tutkintoa. Mahdollisen työkokemuksen lisäksi arvostamme hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Työssämme toteutamme toipumisorientaation periaatteita.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 7.2.2021 mennessä osoitteeseen yhdistys@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Kerro hakemuksessasi myös, mihin yksikköön osoitat hakemuksesi.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery.

0
0

Haemme hanketyöntekijää Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeeseen

Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2021-31.12.2022) innovatiivista ja positiivisella asenteella varustettua hanketyöntekijää Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Hanketyöntekijä toimii hankekoordinaattorin työparina. Tehtävä sisältää hanketoiminnan käytännön toteutusta ja kehittämistä, tapahtumien järjestämistä, verkostoyhteistyötä sekä viestintä- ja muita hanketyön avustavia tehtäviä, kuten tiedonkeruu- ja toiminnan seurantatehtäviä toiminnan raportoinnin tueksi. Tarjoamme sinulle monipuolista hanketyöntekijän tehtävää, joka sisältää mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kokemusasiantuntijatoimintaa Pohjanmaan alueella.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan koulutusta
 • kokemusta hanke- ja kehittämistyöstä
 • vähintään 5 vuoden työkokemusta
 • kiinnostusta kokemusasiantuntijuuden kehittämisestä
 • itsenäistä ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja
 • ymmärrystä erilaisia asiakasryhmiä kohtaan ja valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa
 • erinomaista suomen kielen taitoa

 

Arvostamme myös:

 • sote-palvelujärjestelmän tuntemusta
 • hyvää ruotsin kielen taitoa
 • työnohjauksellisia taitoja

 

Jos olet etsimämme hanketyöntekijä, lähetä hakemuksesi sähköpostitse 2.2.2021 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Haastattelut järjestetään 8.2 ja/tai 10.2.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Kalliokotiin

Haemme äitiys- ja vanhempainvapaan sijaiseksi ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kalliokotiin. Kalliokoti on tuetun asumisen yksikkö, jossa on 19 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Vaasan keskustan alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Kalliokodin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on eduksi.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan tutkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Työssämme toteutamme toipumisorientaation periaatteita.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 31.1.2021 mennessä osoitteeseen tiina.perala@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä.

Haastattelut järjestetään viikolla 5.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Vi söker en servicechef för våra serviceboende-enheter

**ansökningstiden har förlängts**

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) har lång erfarenhet och stor kunskap kring frågor som berör psykisk hälsa – vi har arbetat inom mentalvårdsbranschen i över 30 år. Vi erbjuder såväl serviceboende som social rehabilitering i Österbotten. I föreningen arbetar ca. 40 sakkunniga inom social- och hälsovården. Vi arbetar för människans välmående och psykiska hälsa med Recovery-återhämtningsmodellen som referensram.

Vi söker nu en servicechef för våra boende-enheter. Servicechefens uppgift är att utveckla föreningens serviceboende tillsammans med styrelsen, verksamhetsledaren, den övriga personalen samt samarbetspartnerna. I uppgiften ingår också utveckling av klienthandledningen samt planering och förverkligande av nya serviceboendeformer. Du vill vara med och skapa högklassiga, effektiva och innovativa tjänster för våra klienter. Du arbetar som förman för boende-enheternas ansvariga handledare. Du känner också till relevanta lagar och avtal samt har erfarenhet/kunskap kring ekonomiplanering och -uppföljning.

Tjänsten är ny och du lyckas bäst i arbetet om du har en högre högskoleexamen eller motsvarande kunskaper och färdigheter samt erfarenhet av mentalvårds- och förmansarbete. Du har lätt för att lära dig samt god kommunikationsförmåga. Av sökanden förutsätter vi därtill goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Uppgiften har en prövotid på 6 månader.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av verksamhetsledare Johanna Yliviitala (050 464 2353 / johanna.yliviitala@pspy.fi). Sänd din ansökan, CV (utan arbetsintyg) och löneanspråk senast 31.1.2021 till förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@pspy.fi).

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Haemme asumispalveluiden palvelujohtajaa

**hakuaikaa jatkettu**

Haemme palvelujohtajaa asumispalveluiden työalalle. Tehtävässä kehität yhdistyksen asumispalveluita yhdessä hallituksen, toiminnanjohtajan, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työhösi kuuluu myös asiakasohjauksen kehittäminen sekä uusien asumismuotojen suunnittelu ja toteuttaminen. Haluat mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat, vaikuttavat ja innovatiiviset palvelut. Toimit esimiehenä asumisyksiköiden vastaaville ohjaajille. Tunnet tehtävään liittyvät laki- ja sopimusasiat ja osaat suunnitella ja seurata taloutta.

Tehtävä on uusi ja sen hyvä hoitaminen onnistuu parhaiten, jos sinulla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, kokemusta mielenterveyspalveluista sekä esimiehen tehtävistä. Olet asenteeltasi positiivinen, oppimishaluinen ja -kykyinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Edellytämme hakijalta hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen (ilman työtodistuksia) ja palkkatoiveineen 31.1.2021 mennessä hallintosihteeri Tiina Kerolle (tiina.kero@pspy.fi). Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala (johanna.yliviitala@pspy.fi / 050 464 2353).

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery.

0
0

Haemme ohjaajaa/lähihoitajaa (75%) mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Jansson-kotiin

Haemme lähihoitajaa (75% työaika) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Jansson-kotiin. Jansson-koti tarjoaa apua ja ohjausta henkilöille, jotka tarvitsevat mielenterveydellisten ja toiminnallisten syiden vuoksi tukea asumiseensa vuorokauden ympäri. Henkilökunnan tarkoitus on asiakkaan rinnalla kulkien auttaa häntä vahvistamaan omia voimavarojaan, itsetuntoaan ja arjenhallintaansa. Työhön kuuluu perushoidollista työtä, lääkehoitoa ja avustamista kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä. Jansson-koti on ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa henkilökunta tekee työtään kahdessa vuorossa. Työ sisältää myös yksintyöskentelyä.

Toivomme sinun olevan yhteistyökykyinen, helposti lähestyttävä, päätöksentekokykyinen, motivoitunut ja perusasenteeltasi positiivinen. Toivomme, että olet motivoitunut tutustumaan asiakkaiden tarinoihin ja halukas etsimään asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarinansa voimatekijöitä. Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (lähihoitaja) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Hyvä suomen ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 31.12.2020 mennessä osoitteeseen helena.maki-maunus@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa vastaava ohjaaja Helena Mäki-Maunus, puh. 045 7870 8981.

Haastattelut järjestetään viikoilla 1-2.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Haemme ohjaajaa/sosionomia mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Maininkiin

Haemme sosionomia äitiysvapaan sijaisuuteen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Palosaaren alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mainingin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sosionomina tunnet palveluohjauksen menetelmät ja sosiaalihuollon kentän toimintatavat sekä osaat hyödyntää asiakkaan apuna sosiaalipalveluiden kokonaisuutta. Opastat ja ohjaat tarvittaessa yksikön muuta henkilökuntaa asiakkaiden sosiaalipalveluiden tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen ja ruotsin kielen taito on välttämätöntä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosionomi AMK) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta ja positiivista asennetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 29.12.2020 mennessä osoitteeseen kati.hakomaki@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava ohjaaja Kati Hakomäki, puh. 050 465 9331 tai toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, puh. 050 464 2353.

Haastattelut järjestetään viikolla 1.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

 

0
0

PSPY:n asumisyksikössä ensimmäinen koronavirustartunta

Julkaistu 16.12.2020

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY:n) Jansson-kodin yhdellä asukkaalla on todettu koronavirustartunta.

Kaikki yksikössä virukselle altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on asetettu viranomaisten toimesta karanteeniin. Jansson-kodin toiminta pystytään edelleen turvaamaan ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi 

0
0

Den första coronavirussmittan i PSPY:s boende-enhet

Publicerat 16.12.2020

En klient vid Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) Jansson-hemmet har konstaterats bära på coronaviruset.

Alla personer som exponerats i enheten har spårats och dessa har efter myndighetsbeslut satts i karantän. Verksamheten och klienternas omvårdnad i Jansson-hemmet är tryggad.

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen tärkeä työ sai tunnustusta

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) oikeutta Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöön on jatkettu jälleen kolmella vuodella. Merkki kertoo siitä, että teemme hyvää ja jaamme hyvää: työskentelemme mielen hyvinvoinnin hyväksi ja sijoitamme voitot takaisin toimintamme kehittämiseen.

PSPY on tehnyt työtä mielenterveyden edistämiseksi jo yli 30 vuotta. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, luotettavuus ja kekseliäisyys. PSPY:llä nämä tarkoittavat asiakaslähtöistä ajattelutapaa, kaikkien tasapuolista ja reilua kohtelua sekä asiakkaan mukanaoloa häntä ja yhteisöä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi teemme sen, mitä lupaamme ja luomme uutta, joka vahvistaa yksilöä ja yhteisöä.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yhdistyksemme on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja käytämme voittomme yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Muiden yhteiskunnallisten yritysten tavoin kannamme vastuuta sekä toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta. Merkin käyttöoikeus tarkastetaan vuosittain ja se uusitaan kolmen vuoden välein.

Yhteiskunnalliset yritykset työskentelevät vahvasti arvojen pohjalta ja ratkaisevat aikamme pieniä ja suuria ongelmia. Yhteiskunnallisia yrityksiä on kaikilla aloilla, joilla ihmisten hyvinvointi, heikommassa asemassa olevien ihmisten aseman parantaminen tai ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.

 

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, sekä vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

0
0