Erfarenhetsveckan 25.-28.10.2021: Över 700 deltagare runt om i landet

Österbottens socialpsykiatriska förening, En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet ordnar erfarenhetsveckan 25.–28. oktober i samarbete med VAMK och Yrkeshögskolan Novia. Tillställningen består av fyra seminariedagar, varje seminariedag har ett eget tema. Årets teman är bemötande, annorlunda moderskap, beroendets skepnader och servicesystemet.

Tillställningen är riktad till professionella yrkesutövare och studerande inom social- och hälsovård som tilläggsutbildning, men är öppet för alla som är intresserade av ämnen. Den virtuellt ordnade tillställningen har redan anmälningar från över 700 deltagare runt om i landet.

Förutom traditionella expertföreläsningar så får vi även höra flera utbildade erfarenhetsexperter berätta om ämnena ur sina egna perspektiv. Delad expertis för lyssnaren djupare in i veckans ämnen.

I seminarierna funderar man bland annat på hur det är att vänta barn ensam och får mamman drabbas av sjukdom. Dessutom tar man i tu med hurudant ett bra bemötande är och hurudana tankar kan finnas bakom människan som beter sig aggressivt. Ändå vad är delaktighet och hur syns delaktigheten i kommande Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Då det kommer till beroenden behandlas denna gång såna former som det ofta inte pratas om.

Bekanta dig med programmet här

0
0

Kokemusviikot 25.-28.10.2021: Yli 700 sote-alan ammattilaista ja opiskelijaa koolle etänä

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke järjestää Kokemusviikot 25.-28. lokakuuta yhteistyössä VAMKin ja Yrkehögskolan Novian kanssa. Tapahtuma koostuu neljästä, virtuaalisesta seminaaripäivästä, jolle kullekin on omistettu oma teemansa. Teemoja ovat tänä vuonna kohtaaminen, erilainen äitiys, riippuvuuden eri ilmentyvät sekä palvelujärjestelmä.

Kokemusviikot on suunnattu sote-alan ammattilaisille ja alan opiskelijoille lisäkoulutukseksi, mutta siihen voivat osallistua myös muut aiheesta kiinnostuneet. Tapahtumaan on tähän mennessä ilmoittautunut yli 700 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Perinteisten asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi seminaaripäivien aikana kuullaan lukuisten koulutettujen kokemusasiantuntijoiden avaavan aiheita omaan kokemukseensa nojautuen. Jaettu asiantuntijuus vie kuulijan syvälle päivän aiheisiin.

Seminaarissa pohditaan muun muassa, millaista on odottaa lasta yksin ja saako äiti sairastaa. Lisäksi pureudutaan siihen, minkälaista on hyvä kohtaaminen ja millaisia ajatuksia voi olla aggressiivisesti käyttäytyvän ihmisen taustalla. Riippuvuuksista puhuttaessa käsitellään vähemmän tunnettuja riippuvuuden muotoja. Palvelujärjestelmä-teemassa käsitellään muun muassa osallisuutta ja pohditaan, miten se näkyy tulevassa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä.

Tutustu ohjelmaan tästä

0
0

Oppia ikä kaikki – Jinna kouluttautui aikuisiällä uuteen ammattiin

”Monesta innostuva kehittäjäluonne, joka tykkää oppia uutta.” Näin itseään kuvailee Jinna Vilponen, PSPY:n Työpaja Spurtin toimintavastaava. Jinna on erinomainen esimerkki elinikäisestä oppimisesta sekä siitä, miten oma-aloitteisuus ja rohkeus voivat avata kokonaan uusia uramahdollisuuksia.

Jinna Vilponen

Jinnan työ nuorille suunnatun työpajan valmentajana on ryhmän ohjausta eri teemojen, kuten luovuuden, liikunnan tai arjen hallinnan kautta. Työpaja Spurtin tavoitteena on käynnistää nuoren elämässä prosessi, joka johtaa kohti parempaa tulevaisuutta – opiskelu- tai työpaikkaa.

Koska PSPY:n toiminta perustuu pitkälti sosiaaliseen kuntoutukseen, ohjauksessa keskitytään paljon työpajalaisten ryhmädynamiikkaan ja ryhmäytymisen hoitamiseen sekä nuorten sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Työ on monipuolista, ja sitä tehdään myös omalla persoonalla.

– Pidän nuorten kanssa työskentelystä. Heidän kohdallaan vaikuttamis- ja auttamismahdollisuudet ovat usein paremmat kuin vanhemmilla. Nuoret ovat hauskoja, hyvin avoimia ja pyyteettömiä, vaikka taustalla on haasteita, Jinna toteaa työstään.

Alan vaihto aikuisiällä

Ihmisläheinen asiakastyö oli Jinnalle tuttua jo aiemmalta työuraltaan, kun hän työskenteli vaatetuksen ja muodin alalla. Hän oli kouluttautunut artesaaniksi ja opiskellut neljä vuotta vaatetussuunnittelua ja -markkinointia.

Vaatekauppaketjun asiakastyössä Jinna kuitenkin havaitsi, että häntä kiinnosti ihmisten syvällisempi kohtaaminen. Havainto johti siihen, että Jinna päätyi lopulta vaihtamaan alaa ja kouluttautui nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi sekä työvalmentajaksi.

Uuteen ammattiin valmistuttuaan Jinna työskenteli pitkään nuorten Startti-valmennuksessa luovien toimintojen ohjaajana.

– Näin noiden vuosien aikana, että nuorten työpajatoiminnalle ja valmennukselle oli suuri tarve, ja että nuoret todella hyötyivät saamastaan tuesta.

Kun PSPY myöhemmin rekrytoi ohjaajaa vetämään kokonaan uutta nuorten työpajatoimintaa, Jinna haki paikkaa ja tuli valituksi. Työpaja Spurtti aloitti toimintansa kesällä 2017.

Oma aktiivisuus kannattaa

Into oppia uutta on säilynyt Jinnalla tutkintojen suorittamisen jälkeenkin. Hän on osallistunut kursseille ja koulutuksiin silloin, kun on huomannut, että tarvitsisi työssään jotain tiettyä osaamista. Viimeisimmät kurssit ovat käsitelleet muun muassa digitaalisuutta etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa, mielenterveyttä voimavarana sekä jännittäjäryhmän ohjaamista.

Jinnan yksinkertainen vinkki oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen onkin oma-aloitteisuus.

– Nykyään verkon kautta opiskelu on todella helppoa, ja koulutuksia löytyy joka lähtöön. Kannattaa kysellä vaikka työkavereilta, jos he tietäisivät hyviä koulutuksia. Monestihan ei tiedä tarvitsevansa jotain ennen kuin kuulee siitä. Tai sitten voi etsiä ihan vain hakusanoilla netistä.

PSPY:llä suhtaudutaan myönteisesti ja kannustavasti henkilöstön kouluttautumiseen. Työn ohella tapahtuvaa pitkäkestoistakin kouluttautumista tuetaan silloin, kun koulutuksesta saavutettava hyöty katsotaan merkittäväksi.

Verkostoja ja uutta intoa omaan työhön

Ajatus opiskelusta työn ohella saattaa kuulostaa työläältä, mutta Jinnan mukaan koulutuksista saa aina uutta intoa ja raikkaita ajatuksia omaan työhön.

– Parasta koulutuksissa on se ajatusten vaihto, mitä osallistujien kesken tapahtuu. Samalla syntyy uusia ideoita ja tietenkin myös arvokkaita ammatillisia verkostoja.

Jinnan mukaan opiskelu aikuisiällä saattaa aluksi tuntua haastavalta, jos edellisistä opinnoista on aikaa. Kun jutun juonesta sitten saa kiinni, on opiskelussa ihan eri meininki kuin nuorempana.

0
0

Kysely: Asumispalveluyksiköiden asiakkaat pääosin tyytyväisiä

Ihmisjoukko merenrannalla

PSPY:n asumispalveluiden asiakkaita ja henkilöstöä Mainingista, Jansson-kodista ja Kalliokodista osallistui Sommarbossa pidettyyn virkistyspäivään lokakuun alussa. Ohjelmassa oli ulkoilua raikkaassa syyssäässä sekä rentoa yhdessäoloa pitkän koronatauon jälkeen. Lisäksi käytiin läpi tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Asumisyksiköiden asukkaat ovat kyselyn mukaan pääosin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä asumispalveluiden toimintaan. Kiitosta saa erityisesti ohjaajien hyvä toiminta. Ohjaajat koetaan luotettaviksi, ja heillä on miellyttävä tapa kohdata asiakas.

Hyvistä yleisarvosanoista huolimatta parannettavaakin toki löytyy. Kehittämiskohteina mainittiin vertaistuen mahdollisuudet ja muu yksikön toimintatarjonta. Myös kuntoutumisesta kaivattiin enemmän tietoa ja tukea oman elämänsuunnan löytämiseen.

– Otamme asiat, jotka nousivat kyselyssä esiin kehityskohteina, tarkempaan tarkasteluun yksiköissä. Ne huomioidaan myös ensi vuoden toimintasuunnitelmassa, kertoo asumispalveluiden palvelujohtaja Tiina Perälä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli tänä vuonna lähes 90.

– Olen erittäin iloinen suuresta vastaajien määrästä. Se kertoo, että asiakkaat ovat kokeneet vaikuttamisen toiminnan kehittämiseen tärkeäksi. Kiitos kuuluu myös henkilöstölle, joka on välittänyt tietoa kyselystä yksiköissä, Perälä jatkaa.

 

0
0

Sami tarttui työnantajan tarjoukseen – ”Päivääkään en ole katunut”

Vuonna 2015 PSPY tarjosi työntekijöilleen mahdollisuutta suorittaa työn ohella psykiatrisen hoitotyön erikoisammattitutkinto. Pari vuotta kestävän koulutuksen kaikki lähiopetuspäivät korvattaisiin työtunteina. Ohjaaja Sami Puolakka tarttui mahdollisuuteen, haki koulutukseen ja tuli valituksi.

Sami Puolakka Jansson-kodin pääovella

Lähihoitajan tutkinnon aiemmin suorittanut Sami on tyytyväinen, että lähti opiskelemaan.

– Päivääkään en ole katunut tuota päätöstä. Koulutus oli erinomainen, ja sain syvempää ymmärrystä omaan työhön ja asiakkaisiin, Sami kertoo.

– Oli todella mielenkiintoista oppia esimerkiksi eri lääkeaineiden vaikutuksista aivokemiaan ja ihmisen käytökseen. Aloin ymmärtää, miksi lääkkeet vaikuttavat eri ihmisillä niin eri tavoin ja miksi tietyt asiat voivat tuottaa asiakkaille haasteita.

Samin opinnot sujuivat itse asiassa niin hyvin, että hän sai lopulta stipendin ahkeroinnistaan.

-Opiskelu aikuisiällä on ihan erilaista. Ja kun on ollut jo jonkin aikaa työelämässä, opiskelu antaa paljon uutta, hän kommentoi opintomenestystään.

PSPY:llä jo kohta kaksi vuosikymmentä

Sami työskentelee ohjaajana PSPY:n tehostetun asumispalvelun yksikössä, Jansson-kodissa. Janssonin asukkailla on omat asunnot, mutta henkilökunta on paikalla yksikössä läpi vuorokauden. Tämä takaa turvallisen asumisen. Ohjaajat huolehtivat sosiaalisen kuntoutuksen ohella muun muassa asukkaiden lääkityksestä ja tarjoavat tukea hyvään ja omaehtoiseen elämään sekä arjen askareisiin.

Sami on viihtynyt työssään PSPY:llä ilmeisen hyvin, sillä hän tuli taloon jo vuonna 2005. Mikä on saanut miehen viihtymään?

Vastausta ei tarvitse kauan miettiä.

– Minulla on hyvä palkka ja hyvät työvuorot. Saan paljon vapaata. Meillä on Jansson-kodissa tosi hyvä työporukka, Sami toteaa.

Samin mukaan PSPY:llä viihtymiseen vaikuttaa myös työnantajan arvopohja. Se, että työtä tehdään asiakaslähtöisesti – asiakkaan parasta ajatellen, ei niinkään taloudellinen voitontavoittelu mielessä.

Sami seisoo Jansson-kodin pääovella

– Meillä pidetään tärkeänä sitä, että asiakkaan kohtaamiseen on aikaa. Lisäksi Recovery-toipumisorientaation periaatteiden noudattaminen näkyy esimerkiksi siinä, että asiakkaan omaehtoista elämää sekä itsemääräämisoikeutta aidosti kunnioitetaan ja myös tuetaan.

Mitään jatkuvaa kotona makoilua se ei kuitenkaan tarkoita, Sami naurahtaa, ja toteaa, että PSPY:n asumispalveluissa ja Jansson-kodilla tehdään paljon työtä asiakkaiden oman aloitekyvyn tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Kodin ulkopuolisiin toimintoihin hakeutumisessa kannustetaan. Yhdistys tarjoaa mielekästä päivätoimintaa esimerkiksi Tiimituvalla ja Mahiksessa.

Ennaltaehkäisyyn lisää satsauksia

Samin mukaan mielenterveyden häiriöihin suhtaudutaan Suomessa yhä ennakkoluuloisesti, ja yleisten asenteiden muuttaminen ottaa oman aikansa. Ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön hän kaipaisi selvästi nykyistä isompia satsauksia.

– Olen oman työhistoriani aikana nähnyt, että yhä nuoremmat oireilevat psyykkisesti. Ongelmia pitäisi pyrkiä ehkäisemään ennen kuin ne pääsevät syntymään.

0
0

Haemme ohjaajaa / sairaanhoitajaa asumisyksikkö Maininkiin (hakuaikaa jatkettu)

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Yksikkö on palveluasumisen yksikkö, jossa asiakkaat saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiinsa. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa PSPY:n arvot sekä Recovery toipumisorientaatio -viitekehys.

Ohjaajan (sairaanhoitaja) tehtävänä on asiakastyön ohella osallistua Mainingin monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen yhdessä muun työyhteisön kanssa. Monipuoliseen tehtävään sisältyy asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Sairaanhoitajana huolehdit myös asiakkaiden lääkehoidon kokonaisuudesta sekä vastaat yksikön lääkehoidon toteuttamisesta.

Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa sekä huolehtii kuntoutuksen suunnittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista. Tässä työssä sinulla on aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja läsnäoloon! Yksikössä saat olla myös mukana innovatiivisessa ja kannustavassa työyhteisössä suunnittelemassa ja toteuttamassa mielenterveyspalvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan laadukkaaksi ja vaikuttavaksi.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sairaanhoitaja amk) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, kohtaamisen ja yhteistyön taitoja sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Hyvä suomen ja ruotsin kielen taito on välttämätöntä. Tarjoamme mahdollisuuksia täynnä olevan tehtävän arvostavassa työyhteisössä, jossa omat vahvuudet otetaan huomioon ja käyttöön.

Hakemukset 3.10.2021 mennessä palvelujohtaja Tiina Perälälle (tiina.perala@pspy.fi). Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Lisätietoja tehtävästä palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Vi söker en handledare / sjukskötare (förlängd ansökningstid)

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) söker en handledare till boende-enheten Maininki, som erbjuder boendeservice för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa.

Klienterna erbjuds stöd och handledning gällande bland annat vardagshantering och välmående i sina egna hem. Genom den rehabiliterande verksamheten förbereds klienterna för ett mera självständigt boende. Vår verksamhet styrs av PSPY:s värdegrund och Recovery återhämtningsmodellen utgör vår referensram.

I handledarens (sjukskötarens) uppgift ingår klientarbete, handledning och rådgivning samt team- och nätverksarbete. Handledaren deltar i planeringen, utvecklingen och förverkligandet av en mångsidig boendeservice tillsammans med den övriga personalen. I det här jobbet har du verkligen tid och utrymme för dina klienter!

Som sjukskötare tar du hand om klienternas läkemedelsbehandling samt ansvarar för att enhetens läkemedelsbehandlig förverkligas enligt uppgjord behandlingsplan. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för såväl planeringen och förverkligandet som utvärderingen av rehabiliteringen. Du är en del av en innovativ och uppmuntrande arbetsgemenskap, som både utvecklar och förverkligar kvalitativa mentalvårdstjänster enligt klienternas behov.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (sjukskötare YH) och arbetserfarenhet, ett hälsofrämjande arbetssätt, en fördomsfri och uppmuntrande attityd samt god samarbetsförmåga. Därtill förutsätter arbetet goda kunskaper i både finska och svenska. Vi erbjuder en arbetsplats med många möjligheter i en god arbetsgemenskap, var allas styrkor tas i beaktande.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 3.10.2021 till servicechef Tiina Perälä tiina.perala@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunskap du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Tiina Perälä, tfn 050 356 2937.

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Työpaja Komppis – sosiaalisen kuntoutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani

PSPY:n Työpaja Komppis tarjoaa vertaistukea ja arjen työkaluja työikäisille, jotka ovat kokeneet elämässään mielenterveyden haasteita. Tavoitteena on, että asiakkaiden toimintakyky vahvistuu ja paluu työelämään tai opintojen pariin mahdollistuu.

Vaasan keskustassa sijaitsevan Työpaja Komppiksen arkeen kuuluvat erilaiset konkreettiset työtehtävät, luovat menetelmät sekä erityisesti Green Care eli tiivis luontosuhteen rakentaminen. Kuukausittaiset retket luontoon ja työskentely eläinten parissa ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Syyskuun alussa Komppis vietti onnistuneita sadonkorjuujuhlia omalla viljelypalstalla kuivasta kesästä huolimatta.

Auringonkukkia viljelypalastalla

– Luonto on erinomainen ympäristö sosiaalisessa kuntoutuksessa, sillä se tukee kuntoutumisprosessia. Tavoitteena on, että asiakkaamme oppivat ammentamaan hyvinvointia luonnosta ja hakeutumaan luonnon äärelle omassa arjessaan. Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti terveyttä, alentaa verenpainetta ja vahvistaa immuniteettia, kertoo Komppista luotsaava toimintavastaava, Anna-Lena Starck.

Yhteisen hyvän kerryttäminen lisää hyvinvointia

Komppista voidaan pitää eräänlaisena edelläkävijänä tavoitteellisen sosiaalisen kuntoutuksen saralla. Poikkeuksellisen Työpaja Komppiksen toiminnasta tekee laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Starckin mukaan työpajatoiminnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa on tapahtunut luontaisesti ja vähitellen laajentuen.

Hyönteishotelli roikkuu puun oksassa– Esimerkiksi hyönteishotellien rakentamiseen liittyen luin paikallislehdestä, että Vaasan kaupunki kunnostaa rantoja ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Otin sitten suoraan yhteyttä jutussa mainittuun henkilöön ja kysyin, voisimmeko Komppiksen porukalla olla avuksi. Yhteistyö kaupungin kanssa on jatkunut tämän jälkeen luonnostaan, Starck kertoo.

– Kaikenlainen yhteisen hyvän kerryttäminen kuten talkootoiminta ja osallistuminen oman elinympäristön hoitamiseen tekee hyvää ihmiselle. Samalla näissä aktiviteeteissa saa usein liikuntaa ja tulee vietettyä aikaa ulkoilmassa ja luonnossa, Starck jatkaa.

Yhteistyötä ja osallisuutta

Pikkuhiljaa työpajan verkostot ovat laajentuneet ja nykyisin aloitteet yhteistyölle voivat tulla myös muualta. Esimerkiksi paikallinen Martta-järjestö käy säännöllisesti Komppiksella avustamassa ruoanlaitossa ja opastaa samalla asiakkaita erilaisissa arjenhallinnan taidoissa.

Yhteistyötä tehdään myös paikallisen hevostalliyrityksen kanssa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa harjoitellaan vuorovaikutusta sekä eläimen kanssa että ryhmässä. Tutustutaan eläimeen ja tämän reaktioihin ja toisaalta havainnoidaan omia tuntemuksia.

Yhtä lailla Komppiksen suosittu Musapaja tekee yhteistyötä paikallisten kulttuuritapahtumien kanssa. Omien bänditreenien ohella pajalaiset ovat esiintyneet tapahtumissa ja toimineet esimerkiksi roudareina keikoilla.

Usein työpajan asiakkaat kertovat omista kiinnostuksen kohteistaan ja uutta toimintaa syntyy sitäkin kautta.

– Esimerkiksi erään asiakkaan oman aktiivisuuden kautta meille järjestyi opastettu tutustumiskierros Söderfjärdenin Meteoriiheen, kertoo Starck.

Yhteisö vahvistaa uskoa tulevaan

Komppiksen työ tuottaa onnistumisia. Moni asiakas on voimaantunut työpajan yhteisöstä, löytänyt omia vahvuuksiaan eikä ole antanut periksi haaveidensa suhteen. Joku on saattanut lopulta toteuttaa oman unelmansa esimerkiksi yrittäjyydestä. Kaiken kaikkiaan Komppiksen yhteisö vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin.

Työpajan toimitilat ja työntekijöitä istumassa sohvalla

Entä mistä Komppiksen ohjaajat ammentavat sitten omaan työhyvinvointiinsa?

– Omista työkavereista ja työyhteisöstä ehdottomasti. Tuemme toinen toistemme ideoita, toteaa Starck.

>Lisätietoja Komppiksesta

0
0

Vi söker en handledare inom sociala området till medlemshus Mahis

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vårt medlemshus i Vasa.

Mahis erbjuder personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa såväl grupp- och rekreationsverksamhet som kamratstöd i en trygg och rusmedelsfri verksamhetsmiljö. Målet med verksamheten är att stöda deltagarna i deras vardagshantering och välmående samt upprätthållande av funktionsförmågan.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga Mahis verksamhet tillsammans med klienterna och den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt grupphandledning och team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (YH-examen inom socialområdet) och minst 5 års arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i både finska och svenska.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 22.9.2021 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls tisdagen 28.9.2021.

 

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa jäsenyhteisötalo Mahikseen

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys hakee sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalolle Vaasaan.

Mahis tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ryhmä-, virkistys- ja vertaistukitoimintaa turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää jäsenten elämänlaatua, vuorokausirytmiä, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja terveitä elämäntapoja.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mahiksen toimintaa yhdessä jäsenten ja muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa jäseniä päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaalialan AMK-tutkinto) ja vähintään 5 vuoden työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Erinomainen suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Hakemukset sähköisesti 22.9.2021 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä.

Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640.

Haastattelut järjestetään tiistaina 28.9.2021.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Ansökningstiden till den svenskspråkiga erfarenhetsexpertutbildningen startar

I början på nästa år startar en svenskspråkig erfarenhetsexpertutbildning i Vasa. Utbildningen lämpar sig för personer, som har erfarenhet av en svår livssituation och vill använda sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra.

Ansökningstiden till utbildningen börjar 1. september och tar slut i slutet av oktober. Utbildningen är en del av Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY rf), En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet.

Utbildningen är ämnad för personer som har erfarenhet av egen eller en anhörigs sjukdom och rehabilitering. Sådana erfarenheter kan till exempel vara en ätstörning eller utmattning. De som utexamineras kommer använda sina erfarenheter och arbeta tillsammans med professionella yrkesutövare inom social- och hälsovård.

– Det finns ett stort behov av utbildade svenskspråkiga erfarenhetsexperter i Österbotten, säger En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets projektarbetare Emma Geisor.

Utbildningens längd är sammanlagt sju månader, varav 115 timmar är närstudier och 55 timmar är självständiga studier. Under utbildningen bearbetas erfarenheterna till ett arbetsredskap, som man kan använda sig av i framtida arbetsuppdrag som erfarenhetsexpert.

Vem som helst är inte en erfarenhetsexpert

En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets mål är att skapa ett fungerande system för erfarenhetsexpertutbildningar och erfarenhetsexpertverksamhetens koordinering i Vasa och Österbotten.

– Definitionen av erfarenhetsexpertis och även erfarenhetsexpertfältet har länge varit otydlig och saknat gemensamma spelregler, konstaterar projektets koordinator Hanna Jakobsson

– Vi vill med projektet skapa en systematisk verksamhet, som baserar sig på juridiskt och etiskt kunnande, berättar Jakobsson

Utbildningens ansökningsblankett, samt mer information om erfarenhetsexpertis och En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet hittas här.

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt, som startade 2020. Projektet finansieras av STEA. Österbottens socialpsykiatriska förening koordinerar projektet. Projektet samarbetar bland annat med Vasa stad, Korsholms kommun, Laihela kommun, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, SOnet BOTNIA, VAMK, Yrkeshögskolan Novia, KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter r.f. och Psykosocial förbundet r.f.

0
0

Rekry! Vastaava ohjaaja asumisyksikkö Kalliokotiin

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee vastaavaa ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kalliokotiin.

Yksikkö on tuetun asumisen yksikkö, jossa asiakkaat saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiinsa. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa PSPY:n arvot sekä Recovery toipumisorientaatio -viitekehys.

Vastaavana ohjaajana pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yksikön toimintaa yhdessä muiden yhdistyksen toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Saat kehittää monipuolisen palvelukokonaisuuden visiota innovatiivisesti. Lisäksi tehtävänäsi on mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tunnet tehtävään liittyvät laki- ja sopimusasiat sekä osaat suunnitella ja seurata taloutta. Toimit esimiehenä yksikön ohjaajille, mutta tehtävä sisältää myös asiakastyöhön osallistumista.

Tehtävä edellyttää ammattikorkeakoulututkintoa (sosiaali- ja/tai terveysala), alan tuntemusta, riittävää esimiestyön kokemusta tai johtamisopintoja (20-30 op). Arvostamme hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, yhteistyökykyä sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää myös hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua edistää mielenterveystyötä. Suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Hakemukset 5.9.2021 mennessä palvelujohtaja Tiina Perälälle: tiina.perala@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Lisätietoja tehtävästä: palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Försämrade coronaläget beaktas i vår verksamhet

Regionförvaltningsverket (AVI) har infört en mötesrestriktion för kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt på grund av den försämrade coronavirussituationen. Begränsningarna beaktas också i verksamheten inom Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY).

Verksamheten fortsätter normalt med tidigare riktlinjer för hälsa och säkerhet i våra sociala rehabiliteringsenheter i Verkstaden Komppis, Verkstaden Spurtti, Teamstugan, Meijeri och Mahis. Seniorverksamheten i Meijeri håller paus i augusti.

Boende-enheterna Maininki, Jansson-hemmet och Kalliokoti verksamhet fortsätter som tidigare. Personalen på föreningens kontor kommer att övergå till distansarbete i enlighet med rekommendationerna från Österbottens Corona-koordineringsgrupp.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Vi ser också till att säkerhetsavstånd på minst två meter hålls.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids.

Vi följer ständigt myndigheternas rekommendationer och begränsningar och gör förändringar i vår verksamhet när det behövs. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin.

Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)
050 364 4640
frida.nylund@pspy.fi

Tiina Perälä, servicechef (serviceboende)
050 356 2937
tiina.perala@pspy.fi

0
0

Heikentynyt koronatilanne huomioitu toiminnassamme

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt kokoontumisrajoituksia Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Rajoitukset huomioidaan myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) toiminnassa.

Toiminta jatkuu normaalisti aikaisempia terveysturvallisuusohjeita noudattaen sosiaalisen kuntoutuksen yksiköissämme Työpaja Komppiksessa, Työpaja Spurtissa, Tiimituvalla, Meijerissä sekä Mahiksessa. Meijerin säännöllinen senioritoimonta on tauolla elokuussa. Huomaathan myös, että Työpaja Komppiksen Taiteiden yön tapahtumat 12.8.2021 osalta on valitettavasti peruttu.

Asumispalveluyksiköt Maininki, Jansson-koti sekä Kalliokoti jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti. Yhdistyksen toimiston henkilökunta siirtyy etätöihin Pohjanmaan korona-koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti elokuun loppuun saakka.

Kaikissa toiminnoissa huolehditaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, minkä lisäksi henkilökunta käyttää kaikessa asiakastyössä suu-nenäsuojainta. Huolehdimme myös kahden metrin turvaväleistä.

Koronaepidemian hillitseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia, ja edellä mainituilla toimilla PSPY haluaa osaltaan estää uusia tartuntoja.

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten suosituksia ja määräyksiä, ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Kaiken toimintamme ytimessä on asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi, joita haluamme näillä toimilla suojella.

Muistathan, että koko henkilökuntamme on edelleen tavoitettavissa. Olemme täällä sinua varten.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)
050 364 4640
frida.nylund@pspy.fi

 

Tiina Perälä, palvelujohtaja (asumispalvelut)
050 356 2937
tiina.perala@pspy.fi
0
0

Meillä on vastaavan ohjaajan paikka auki, onko se juuri sinua varten?

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee vastaavaa ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa Vaasan Palosaarella. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen, omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa PSPY:n arvot sekä Recovery-toipumisorientaatio -viitekehys.

Vastaavana ohjaajana pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yksikön toimintaa yhdessä muiden yhdistyksen toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Saat kehittää monipuolisen palvelukokonaisuuden visiota innovatiivisesti sekä tehtävänäsi on mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tunnet tehtävään liittyvät laki- ja sopimusasiat sekä osaat suunnitella ja seurata taloutta. Toimit esimiehenä yksikön ohjaajille, mutta tehtävä sisältää myös asiakastyöhön osallistumista.

Tehtävä edellyttää ammattikorkeakoulututkintoa (sosiaali- ja/tai terveysala), alan tuntemusta, riittävää esimiestyön kokemusta / johtamisen koulutusta. Arvostamme hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, yhteistyökykyä sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää myös hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua edistää mielenterveystyötä. Suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Hakemukset 11.8.2021 mennessä palvelujohtaja Tiina Perälälle, s-posti: tiina.perala@pspy.fi.

Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Lisätietoja tehtävästä antaa 27.7. saakka toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, p. 050 464 2353 ja 9.–11.8. välisenä aikana palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

 

0
0

Haemme ohjaajaa (vuorotteluvapaan sijaisuus) Meijerille

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys etsii vuorotteluvapaan sijaista, sote-alan ohjaajaa päivätoimintayksikköömme Meijeriin Laihialla ajalle 2.8.2021-28.1.2022! Meijeri tarjoaa mielen hyvinvointia vahvistavaa päivätoimintaa (myös virtuaalisesti) laihialaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen periaatteella sekä senioritoimintaa kerran viikossa.  Tavoitteena on tukea ja ylläpitää kävijöiden elämänlaatua, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja terveitä elämäntapoja. Tärkeänä osana on sosiaalisten suhteiden muodostuminen ja ylläpitäminen.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yksikön toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden ja toimintaan osallistuvien asiakkaiden kanssa. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan tutkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, organisointikykyä sekä kekseliäisyyttä ja kannustavaa työotetta.

Hakemukset sähköisesti 27.6.2021 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640. Haastattelut voidaan järjestää jo hakuajan aikana ja paikka täytetään heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
 • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
0
0

Koronavirustilanteen vaikutukset PSPY:n toimintaan

Julkaistu 12.5.2021

Nykyisen koronatilanteen vuoksi Aluehallintovirasto (AVI) sekä Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ovat asettaneet paikallisia suosituksia ja rajoituksia, jotka vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n (PSPY) toimintaan. AVI:n asettaman 50 hengen kokoontumisrajoituksen ansiosta Mahiksen toimintaan ei enää tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Työpaja Komppiksen, Työpaja Spurtin, Tiimituvan sekä Meijerin muu kuin senioritoiminta jatkuvat yleiset suositukset ja rajoitukset huomioiden. Mahiksen toimintoihin voi jälleen osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Nykyiset rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 1.6.2021 asti.

Päivätoimintayksikkö Meijerin säännöllinen senioritoiminta on tauolla toistaiseksi. Kesäkuussa Meijerin senioreille tullaan kuitenkin järjestämään puutarhakahveja.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa kuten aiemmin.

Kaikissa yhdistyksen toiminnoissa huolehditaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, minkä lisäksi henkilökunta käyttää kaikessa asiakastyössä suu-nenäsuojainta. Huolehdimme myös kahden metrin turvaväleistä. Lisäksi Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti yhdistyksen tiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskien käyttöä.

Koronaepidemian hillitseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia, ja edellä mainituilla toimilla PSPY haluaa osaltaan estää uusia tartuntoja. Vaikka tilanne on alueellamme tällä hetkellä vakaa, on edelleen tärkeä muistaa noudattaa annettuja terveysturvallisuusohjeita. Seuraamme koko ajan viranomaisten suosituksia ja määräyksiä, ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Kaiken toimintamme ytimessä on asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi, joita haluamme näillä toimilla myös suojella. Muistathan, että koko henkilökuntamme on edelleen tavoitettavissa. Olemme täällä sinua varten.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

Tiina Perälä, palvelujohtaja (asumispalvelut)

050 356 2937

tiina.perala@pspy.fi

0
0

Coronasituationen påverkar PSPY:s verksamhet

Publicerat 12.5.2021

På grund av den nuvarande coronasituationen, har Regionalförvaltningsverket (RFV) beslutat om rekommendationer och begränsningar, som även påverkar Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) verksamhet. RFV har nu beslutat att samlingar med upp till 50 personer är tillåtna, vilket möjliggör deltagande även i Mahis verksamhet utan förhandsanmälan.

Verksamheten i Verkstäderna Komppis och Spurtti, Teamstugan samt Meijeri (förutom seniorverksamheten) fortsätter enligt gällande rekommendationer och begränsningar. Det är nu även fritt fram att delta i Mahis verksamhet utan förhandsanmälan. De nuvarande restriktionerna är i kraft fram till 1.6.2021.

Den regelbundna seniorverksamheten i Meijeri har fortsättningsvis paus, men under juni ordnas kaffekalas i trädgården för Meijeris seniorer.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Vi ser också till att säkerhetsavstånd på minst två meter hålls. Utöver detta rekommenderar vi starkt, enligt Vasas allmänna rekommendationer, ansiktsmasker i alla våra utrymmen.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids. För tillfället är virusläget i Österbotten stabilt, men fortfarande är det viktigt att iakta säkerhetsanvisningar som är till för att trygga hälsosäkerheten. Vi följer ständigt myndigheternas rekommendationer och begränsningar och gör förändringar i vår verksamhet när det behövs. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin. Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

Tiina Perälä, servicechef (serviceboende)

050 356 2937

tiina.perala@pspy.fi

0
0

Haemme viestintäkoordinaattoria

Haemme viestintäkoordinaattoria kehittämään ja toteuttamaan yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Tarjoamme mahdollisuuksia täynnä olevan tehtävän ihmisläheisessä työyhteisössä, jossa omat vahvuudet otetaan huomioon ja käyttöön.

Viestintäkoordinaattorina kehität uusia tapoja tehdä toimintaamme tunnetuksi ja tuotat monipuolista sisältöä eri kanaviin. Perustehtäviin kuuluvat yhdistyksen päivittäinen viestintä (some, nettisivut, uutiskirje), visuaaliset ja kirjalliset viestintä- ja markkinointimateriaalit sekä muut viestintä- ja markkinointisisällöt eri kohderyhmille. Lisäksi suunnittelet, kehität ja seuraat viestintää ja sen vaikuttavuutta. Työssäsi esimerkiksi laadit tiedotteita, sosiaalisen median sisältöjä, teet tapahtuma- ja vaikuttamisviestintää ja osallistut verkostoyhteistyöhön.

Olet kekseliäs, markkinointihenkinen ja oma-aloitteinen, osaat innostaa sekä innostua ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Arvostamme hyvää ja positiivista asennetta, kehittävää työotetta sekä organisointi- ja yhteistyökykyä. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on tehtävässä välttämätön.

Edellytämme sinulta soveltuvaa koulutusta, työkokemusta viestinnästä ja markkinoinnista sekä eri viestintäkanavien hyvää hallintaa.

 

Onnistut tehtävässäsi erinomaisesti, jos sinulla on:

 • viestinnän alan koulutusta (AMK-taso) ja työkokemusta viestinnästä ja markkinoinnista
 • kykyä toimia organisaation ainoana viestinnän asiantuntijana ja viestinnän kehittäjänä
 • hyvä suomen ja ruotsin kielen kirjoitustaito
 • oma-aloitteisuutta, organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • visuaalisen viestinnän ja somen monipuolista osaamista
 • innostava, aktiivinen ja avoin työote

 

Lisäksi käytössämme olevat ohjelmat (WordPress, MailChimp, Canva) ovat sinulle jo tuttuja tai sinulla on valmiudet ottaa ne nopeasti haltuun.

 

Eduksi luetaan myös:

 • kiinnostus / kokemus mielenterveystyöstä ja hyvinvoinnin edistämisestä
 • kokemus järjestössä työskentelystä
 • valokuvauksen, kuvankäsittelyn, visuaalisen ilmeen suunnittelun ja taittamisen taidot

 

Vapaamuotoiset hakemukset (liitteenä CV) tulee toimittaa sähköpostitse 16.5.2021 mennessä hallintosihteeri Tiina Kerolle tiina.kero@pspy.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, puh. 050 464 2353. Haastattelut järjestetään viikolla 20.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Vi söker en kommunikationskoordinator

Vi söker en kommunikationskoordinator med ansvar för såväl utvecklingen som genomförandet av föreningens interna och externa kommunikation. Vi erbjuder en uppgift full av möjligheter i en människonära arbetsgemenskap.

Kommunikationskoordinatorn utvecklar nya sätt att lyfta fram vår förening i olika sammanhang och producerar mångsidigt innehåll till olika mediekanaler. I grunduppgiften ingår föreningens dagliga kommunikation (social media, webbsidor, nyhetsbrev), visuell och skriftlig kommunikation/marknadsföring samt övrig innehållsproduktion för olika målgrupper. Du både planerar, utvecklar och följer upp kommunikationen och dess effektivitet. I din uppgift ingår allt från att skriva pressmeddelanden och att uppdatera social media till marknadsföring av evenemang och att lyfta frågor kring psykisk ohälsa.

Du är kreativ och initiativrik, känner till olika marknadsföringskanaler, har lätt för att inspirera och bli inspirerad samt framförallt god kommunikationsförmåga. Vi uppskattar en framåtsträvande och positiv attityd, ett utvecklande arbetssätt samt god organiserings- och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i både finska och svenska är nödvändiga. Därtill förutsätter vi av sökande lämplig utbildning, arbetserfarenhet inom kommunikation och marknadsföring samt goda kunskaper gällande olika kommunikationskanaler.

 

Du lyckas bäst i arbetet om du har:

 • högskoleutbildning inom kommunikation och arbetserfarenhet inom kommunikation och marknadsföring
 • färdighet att arbeta som organisationens enda kommunikationsexpert och -utvecklare
 • goda skriftliga kunskaper i finska och svenska
 • förmåga att organisera och prioritera uppgifter samt god tidsplanering
 • mångsidiga kunskaper i visuell kommunikation samt social media
 • är initiativrik, inspirerande, aktiv samt öppen för nya utmaningar

 

Dessutom är du bekant med programmen vi använder (WordPress, MailChimp, Canva) eller har god förmåga att snabbt lära dig dem.

 

Vi ser också som en fördel om du har:

 • intresse för / erfarenhet av mentalhälsoarbete och hälsofrämjande arbete
 • arbetserfarenhet från organisationsfältet
 • kunskaper inom fotografering, bildhantering och/eller grafisk design

 

Sänd din ansökan senast 16.5.2021 till förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@psy.fi). Bifoga även din CV. Tilläggsinformation om tjänsten får du av verksamhetsledare Johanna Yliviitala, tel. 050 464 2353. Intervjuerna hålls vecka 20.

 

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sin medlemshus. 

0
0