Haemme ohjaajaa / sairaanhoitajaa asumisyksikkö Maininkiin (hakuaikaa jatkettu)

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Yksikkö on palveluasumisen yksikkö, jossa asiakkaat saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiinsa. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa PSPY:n arvot sekä Recovery toipumisorientaatio -viitekehys.

Ohjaajan (sairaanhoitaja) tehtävänä on asiakastyön ohella osallistua Mainingin monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen yhdessä muun työyhteisön kanssa. Monipuoliseen tehtävään sisältyy asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Sairaanhoitajana huolehdit myös asiakkaiden lääkehoidon kokonaisuudesta sekä vastaat yksikön lääkehoidon toteuttamisesta.

Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa sekä huolehtii kuntoutuksen suunnittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista. Tässä työssä sinulla on aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja läsnäoloon! Yksikössä saat olla myös mukana innovatiivisessa ja kannustavassa työyhteisössä suunnittelemassa ja toteuttamassa mielenterveyspalvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan laadukkaaksi ja vaikuttavaksi.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sairaanhoitaja amk) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, kohtaamisen ja yhteistyön taitoja sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Hyvä suomen ja ruotsin kielen taito on välttämätöntä. Tarjoamme mahdollisuuksia täynnä olevan tehtävän arvostavassa työyhteisössä, jossa omat vahvuudet otetaan huomioon ja käyttöön.

Hakemukset 3.10.2021 mennessä palvelujohtaja Tiina Perälälle (tiina.perala@pspy.fi). Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Lisätietoja tehtävästä palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Vi söker en handledare / sjukskötare (förlängd ansökningstid)

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) söker en handledare till boende-enheten Maininki, som erbjuder boendeservice för personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa.

Klienterna erbjuds stöd och handledning gällande bland annat vardagshantering och välmående i sina egna hem. Genom den rehabiliterande verksamheten förbereds klienterna för ett mera självständigt boende. Vår verksamhet styrs av PSPY:s värdegrund och Recovery återhämtningsmodellen utgör vår referensram.

I handledarens (sjukskötarens) uppgift ingår klientarbete, handledning och rådgivning samt team- och nätverksarbete. Handledaren deltar i planeringen, utvecklingen och förverkligandet av en mångsidig boendeservice tillsammans med den övriga personalen. I det här jobbet har du verkligen tid och utrymme för dina klienter!

Som sjukskötare tar du hand om klienternas läkemedelsbehandling samt ansvarar för att enhetens läkemedelsbehandlig förverkligas enligt uppgjord behandlingsplan. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för såväl planeringen och förverkligandet som utvärderingen av rehabiliteringen. Du är en del av en innovativ och uppmuntrande arbetsgemenskap, som både utvecklar och förverkligar kvalitativa mentalvårdstjänster enligt klienternas behov.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (sjukskötare YH) och arbetserfarenhet, ett hälsofrämjande arbetssätt, en fördomsfri och uppmuntrande attityd samt god samarbetsförmåga. Därtill förutsätter arbetet goda kunskaper i både finska och svenska. Vi erbjuder en arbetsplats med många möjligheter i en god arbetsgemenskap, var allas styrkor tas i beaktande.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 3.10.2021 till servicechef Tiina Perälä tiina.perala@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunskap du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Tiina Perälä, tfn 050 356 2937.

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Työpaja Komppis – sosiaalisen kuntoutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani

PSPY:n Työpaja Komppis tarjoaa vertaistukea ja arjen työkaluja työikäisille, jotka ovat kokeneet elämässään mielenterveyden haasteita. Tavoitteena on, että asiakkaiden toimintakyky vahvistuu ja paluu työelämään tai opintojen pariin mahdollistuu.

Vaasan keskustassa sijaitsevan Työpaja Komppiksen arkeen kuuluvat erilaiset konkreettiset työtehtävät, luovat menetelmät sekä erityisesti Green Care eli tiivis luontosuhteen rakentaminen. Kuukausittaiset retket luontoon ja työskentely eläinten parissa ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Syyskuun alussa Komppis vietti onnistuneita sadonkorjuujuhlia omalla viljelypalstalla kuivasta kesästä huolimatta.

Auringonkukkia viljelypalastalla

– Luonto on erinomainen ympäristö sosiaalisessa kuntoutuksessa, sillä se tukee kuntoutumisprosessia. Tavoitteena on, että asiakkaamme oppivat ammentamaan hyvinvointia luonnosta ja hakeutumaan luonnon äärelle omassa arjessaan. Luonnossa liikkuminen edistää tutkitusti terveyttä, alentaa verenpainetta ja vahvistaa immuniteettia, kertoo Komppista luotsaava toimintavastaava, Anna-Lena Starck.

Yhteisen hyvän kerryttäminen lisää hyvinvointia

Komppista voidaan pitää eräänlaisena edelläkävijänä tavoitteellisen sosiaalisen kuntoutuksen saralla. Poikkeuksellisen Työpaja Komppiksen toiminnasta tekee laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Starckin mukaan työpajatoiminnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa on tapahtunut luontaisesti ja vähitellen laajentuen.

Hyönteishotelli roikkuu puun oksassa– Esimerkiksi hyönteishotellien rakentamiseen liittyen luin paikallislehdestä, että Vaasan kaupunki kunnostaa rantoja ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Otin sitten suoraan yhteyttä jutussa mainittuun henkilöön ja kysyin, voisimmeko Komppiksen porukalla olla avuksi. Yhteistyö kaupungin kanssa on jatkunut tämän jälkeen luonnostaan, Starck kertoo.

– Kaikenlainen yhteisen hyvän kerryttäminen kuten talkootoiminta ja osallistuminen oman elinympäristön hoitamiseen tekee hyvää ihmiselle. Samalla näissä aktiviteeteissa saa usein liikuntaa ja tulee vietettyä aikaa ulkoilmassa ja luonnossa, Starck jatkaa.

Yhteistyötä ja osallisuutta

Pikkuhiljaa työpajan verkostot ovat laajentuneet ja nykyisin aloitteet yhteistyölle voivat tulla myös muualta. Esimerkiksi paikallinen Martta-järjestö käy säännöllisesti Komppiksella avustamassa ruoanlaitossa ja opastaa samalla asiakkaita erilaisissa arjenhallinnan taidoissa.

Yhteistyötä tehdään myös paikallisen hevostalliyrityksen kanssa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa harjoitellaan vuorovaikutusta sekä eläimen kanssa että ryhmässä. Tutustutaan eläimeen ja tämän reaktioihin ja toisaalta havainnoidaan omia tuntemuksia.

Yhtä lailla Komppiksen suosittu Musapaja tekee yhteistyötä paikallisten kulttuuritapahtumien kanssa. Omien bänditreenien ohella pajalaiset ovat esiintyneet tapahtumissa ja toimineet esimerkiksi roudareina keikoilla.

Usein työpajan asiakkaat kertovat omista kiinnostuksen kohteistaan ja uutta toimintaa syntyy sitäkin kautta.

– Esimerkiksi erään asiakkaan oman aktiivisuuden kautta meille järjestyi opastettu tutustumiskierros Söderfjärdenin Meteoriiheen, kertoo Starck.

Yhteisö vahvistaa uskoa tulevaan

Komppiksen työ tuottaa onnistumisia. Moni asiakas on voimaantunut työpajan yhteisöstä, löytänyt omia vahvuuksiaan eikä ole antanut periksi haaveidensa suhteen. Joku on saattanut lopulta toteuttaa oman unelmansa esimerkiksi yrittäjyydestä. Kaiken kaikkiaan Komppiksen yhteisö vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin.

Työpajan toimitilat ja työntekijöitä istumassa sohvalla

Entä mistä Komppiksen ohjaajat ammentavat sitten omaan työhyvinvointiinsa?

– Omista työkavereista ja työyhteisöstä ehdottomasti. Tuemme toinen toistemme ideoita, toteaa Starck.

>Lisätietoja Komppiksesta

0
0

Vi söker en handledare inom sociala området till medlemshus Mahis

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vårt medlemshus i Vasa.

Mahis erbjuder personer som rehabiliteras för psykisk ohälsa såväl grupp- och rekreationsverksamhet som kamratstöd i en trygg och rusmedelsfri verksamhetsmiljö. Målet med verksamheten är att stöda deltagarna i deras vardagshantering och välmående samt upprätthållande av funktionsförmågan.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga Mahis verksamhet tillsammans med klienterna och den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt grupphandledning och team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (YH-examen inom socialområdet) och minst 5 års arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i både finska och svenska.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 22.9.2021 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls tisdagen 28.9.2021.

 

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa jäsenyhteisötalo Mahikseen

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys hakee sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalolle Vaasaan.

Mahis tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ryhmä-, virkistys- ja vertaistukitoimintaa turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää jäsenten elämänlaatua, vuorokausirytmiä, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja terveitä elämäntapoja.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mahiksen toimintaa yhdessä jäsenten ja muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa jäseniä päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaalialan AMK-tutkinto) ja vähintään 5 vuoden työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Erinomainen suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Hakemukset sähköisesti 22.9.2021 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä.

Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640.

Haastattelut järjestetään tiistaina 28.9.2021.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Ansökningstiden till den svenskspråkiga erfarenhetsexpertutbildningen startar

I början på nästa år startar en svenskspråkig erfarenhetsexpertutbildning i Vasa. Utbildningen lämpar sig för personer, som har erfarenhet av en svår livssituation och vill använda sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra.

Ansökningstiden till utbildningen börjar 1. september och tar slut i slutet av oktober. Utbildningen är en del av Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY rf), En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet.

Utbildningen är ämnad för personer som har erfarenhet av egen eller en anhörigs sjukdom och rehabilitering. Sådana erfarenheter kan till exempel vara en ätstörning eller utmattning. De som utexamineras kommer använda sina erfarenheter och arbeta tillsammans med professionella yrkesutövare inom social- och hälsovård.

– Det finns ett stort behov av utbildade svenskspråkiga erfarenhetsexperter i Österbotten, säger En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets projektarbetare Emma Geisor.

Utbildningens längd är sammanlagt sju månader, varav 115 timmar är närstudier och 55 timmar är självständiga studier. Under utbildningen bearbetas erfarenheterna till ett arbetsredskap, som man kan använda sig av i framtida arbetsuppdrag som erfarenhetsexpert.

Vem som helst är inte en erfarenhetsexpert

En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets mål är att skapa ett fungerande system för erfarenhetsexpertutbildningar och erfarenhetsexpertverksamhetens koordinering i Vasa och Österbotten.

– Definitionen av erfarenhetsexpertis och även erfarenhetsexpertfältet har länge varit otydlig och saknat gemensamma spelregler, konstaterar projektets koordinator Hanna Jakobsson

– Vi vill med projektet skapa en systematisk verksamhet, som baserar sig på juridiskt och etiskt kunnande, berättar Jakobsson

Utbildningens ansökningsblankett, samt mer information om erfarenhetsexpertis och En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet hittas här.

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt, som startade 2020. Projektet finansieras av STEA. Österbottens socialpsykiatriska förening koordinerar projektet. Projektet samarbetar bland annat med Vasa stad, Korsholms kommun, Laihela kommun, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, SOnet BOTNIA, VAMK, Yrkeshögskolan Novia, KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter r.f. och Psykosocial förbundet r.f.

0
0

Ajatuksiani sosiaalisesta kuntoutuksesta

Mitä on sosiaalinen kuntoutus? Entä millaisia ajatuksia kuntoutumisprosessi voi herättää? PSPY-blogissa ajatuksiaan kuntoutuksesta jakaa tällä kertaa vaasalainen Tanja. Hän on perehtynyt oman kokemuksensa kautta myös erilaisiin kuntoutumisprosessia tukeviin palveluihin.

Jokaisella on omat syynsä olla mielenterveyskuntoutuja. Jollain voi olla huono työkunto, toisella huono toimintakyky, tai kumpaakin. Ehkä on meneillään vaikea elämäntilanne tai voi olla vain väsymystä; kaikki tilanteet ovat hyvinkin henkilökohtaisia. Kuntoutuminen voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Tilanteesta keskustellaan ja sitä arvioidaan yhdessä hoitotahon kanssa, ja tämän pohjalta tehdään hoitosuunnitelma.

Kuntoutusmuotoja on erilaisia. Niiden tarkoitus on ylläpitää tai palauttaa toimintakykyä sekä löytää keinoja kestää ja selviytyä haastavista tilanteista. Voi saada neuvoja siitä, mistä sekä miten apua voi saada – omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. Tätä prosessia voi hyvin sanoa viidakossa rämpimiseksi, ja oikeastaan vasta kokeilemalla voi löytää omaan tilanteeseensa parhaan avun. Joskus oikeanlaisen avun saaminen voi viedä aikaa, eikä se ehkä alussa ole kovinkaan helppoa. Muutosten tekeminen voi tuntua myös hyvin raskaalta, ja siihen tarvitaan tukea. Jokaisella on myös oma kokemus palveluista ja kuntoutumispoluista, tämä on minun kokemukseni.

Vertaistukea ja sosiaalisten verkostojen rakentamista

Yksi kuntoutuksen muoto on sosiaalinen kuntoutus. Se voi tarjota vertaistukea ja työkaluja psyykkisen hyvinvoinnin tueksi sekä rakentaa sosiaalista verkostoa. Kuntoutuksessa voi olla mukana pienimuotoisilla kursseilla sekä erilaisissa vertaistukiryhmissä. Aluksi voi olla vaikea hahmottaa, mistä oikein on kyse. Tässä avuksi voivat olla sosiaali- ja TE-toimiston työntekijät ja aina voi myös ottaa itse yhteyttä kuntoutusta järjestävään tahoon. Sosiaalinen kuntoutus ei itsessään ole hoitoa tai terapiaa. Kuntoutujan apuna on kyllä esimerkiksi sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.

Kuntoutuksessa kannattaa keskittyä vain omaan tilanteeseen eikä verrata sitä muihin. Joskus voi toki löytää sellaisia ihmisiä, joilla on lähes samanlainen tilanne, ja he voivat vaihtaa ajatuksia kokemuksistaan. Tämäkään ei ole pakollista, ei tarvitse kertoa muille sellaista, mitä ei tahdo.

Vain yksi osa elämää

Jokaisen prosessi on yleensä erilainen, eivätkä kaikki aina näe, mitä kamppailua kuntoutuja käy sisällään. Kyse voi olla esimerkiksi traumoista, peloista, lääkityksen toimivuuden kokeilusta, oman persoonan ymmärtämisestä, omiin voimavaroihin liittyvästä epävarmuudesta, tilanteen arvioinnista, hengähdystauosta, ehkä myös omien arvojen uudelleenarvioimisesta. Sisäinen kipu voi olla suuri, ja moni saattaa sitä ehkä peittääkin; kuntoutuja voi kokea häpeää. Häpeäntunne voi alkaa salakavalasti vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, ellei siihen puututa ajoissa. Tämä kaikki voi näkyä suhteessa muihin ihmisiin. Ympäristöllä voi olla meihin suuri vaikutus, ihminen kun voi käyttäytyä eri tilanteissa hyvinkin eri tavoilla.

Tavoitteita ja tuntemuksia kannattaa kirjoittaa matkan varrella ylös sekä muistaa, että tämä kaikki on kuitenkin vain yksi osa elämää, yksi osa viikosta ja päivästä. Toki jos kokonaisuus on kunnossa, se tukee yleistä hyvinvointia.

Kuntoutuminen ottaa oman aikansa

Kuntoutumiselle tulee antaa aikaa. Juuri se aika, mikä kyseiselle henkilölle on tarpeellista. Kuntoutusprosessi ei mene väkisin eteenpäin, eikä itseään voi pakottaa edistymään. Jos alkaa tässäkin miettimään muiden odotuksia, voi ottaa askelia taaksepäin. Toki askeleet voivat joka tapauksessa mennä eteen- ja taaksepäin, eikä siinäkään ole kyse epäonnistumisesta.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Siihen tarvitaan rehellisyyttä, sitkeyttä, avoimuutta, rajojen laittoa sekä rohkeutta. Myös levolle tulee antaa oma aikansa. Pikkuhiljaa voi tulla sisäisesti vahvemmaksi ja alkaa nauttimaan elämästä sekä voimaan paremmin.

Kuntoutusmuodot ja niiden nimet voivat muuttua vuosien varrella, ja uusia palveluita tulee usein lisää. Tämä teksti on kirjoitettu omasta, asiakkaan näkökulmasta oman kuntoutusprosessini aikana.

Tanja

0
2

Rekry! Vastaava ohjaaja asumisyksikkö Kalliokotiin

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee vastaavaa ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kalliokotiin.

Yksikkö on tuetun asumisen yksikkö, jossa asiakkaat saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiinsa. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa PSPY:n arvot sekä Recovery toipumisorientaatio -viitekehys.

Vastaavana ohjaajana pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yksikön toimintaa yhdessä muiden yhdistyksen toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Saat kehittää monipuolisen palvelukokonaisuuden visiota innovatiivisesti. Lisäksi tehtävänäsi on mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tunnet tehtävään liittyvät laki- ja sopimusasiat sekä osaat suunnitella ja seurata taloutta. Toimit esimiehenä yksikön ohjaajille, mutta tehtävä sisältää myös asiakastyöhön osallistumista.

Tehtävä edellyttää ammattikorkeakoulututkintoa (sosiaali- ja/tai terveysala), alan tuntemusta, riittävää esimiestyön kokemusta tai johtamisopintoja (20-30 op). Arvostamme hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, yhteistyökykyä sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää myös hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua edistää mielenterveystyötä. Suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Hakemukset 5.9.2021 mennessä palvelujohtaja Tiina Perälälle: tiina.perala@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Lisätietoja tehtävästä: palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Försämrade coronaläget beaktas i vår verksamhet

Regionförvaltningsverket (AVI) har infört en mötesrestriktion för kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt på grund av den försämrade coronavirussituationen. Begränsningarna beaktas också i verksamheten inom Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY).

Verksamheten fortsätter normalt med tidigare riktlinjer för hälsa och säkerhet i våra sociala rehabiliteringsenheter i Verkstaden Komppis, Verkstaden Spurtti, Teamstugan, Meijeri och Mahis. Seniorverksamheten i Meijeri håller paus i augusti.

Boende-enheterna Maininki, Jansson-hemmet och Kalliokoti verksamhet fortsätter som tidigare. Personalen på föreningens kontor kommer att övergå till distansarbete i enlighet med rekommendationerna från Österbottens Corona-koordineringsgrupp.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Vi ser också till att säkerhetsavstånd på minst två meter hålls.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids.

Vi följer ständigt myndigheternas rekommendationer och begränsningar och gör förändringar i vår verksamhet när det behövs. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin.

Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)
050 364 4640
frida.nylund@pspy.fi

Tiina Perälä, servicechef (serviceboende)
050 356 2937
tiina.perala@pspy.fi

0
0

Heikentynyt koronatilanne huomioitu toiminnassamme

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt kokoontumisrajoituksia Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Rajoitukset huomioidaan myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) toiminnassa.

Toiminta jatkuu normaalisti aikaisempia terveysturvallisuusohjeita noudattaen sosiaalisen kuntoutuksen yksiköissämme Työpaja Komppiksessa, Työpaja Spurtissa, Tiimituvalla, Meijerissä sekä Mahiksessa. Meijerin säännöllinen senioritoimonta on tauolla elokuussa. Huomaathan myös, että Työpaja Komppiksen Taiteiden yön tapahtumat 12.8.2021 osalta on valitettavasti peruttu.

Asumispalveluyksiköt Maininki, Jansson-koti sekä Kalliokoti jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti. Yhdistyksen toimiston henkilökunta siirtyy etätöihin Pohjanmaan korona-koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti elokuun loppuun saakka.

Kaikissa toiminnoissa huolehditaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, minkä lisäksi henkilökunta käyttää kaikessa asiakastyössä suu-nenäsuojainta. Huolehdimme myös kahden metrin turvaväleistä.

Koronaepidemian hillitseminen edellyttää yhteisiä ponnistuksia, ja edellä mainituilla toimilla PSPY haluaa osaltaan estää uusia tartuntoja.

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten suosituksia ja määräyksiä, ja muutamme toimintaamme tarvittaessa. Kaiken toimintamme ytimessä on asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi, joita haluamme näillä toimilla suojella.

Muistathan, että koko henkilökuntamme on edelleen tavoitettavissa. Olemme täällä sinua varten.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)
050 364 4640
frida.nylund@pspy.fi

 

Tiina Perälä, palvelujohtaja (asumispalvelut)
050 356 2937
tiina.perala@pspy.fi
0
0

Meillä on vastaavan ohjaajan paikka auki, onko se juuri sinua varten?

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) ry hakee vastaavaa ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa Vaasan Palosaarella. Asiakkaat saavat yksikössä tukea arjen hallintaansa, voimavarojen ja mielekkään elämän löytymiseen sekä kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen, omannäköiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa. Työtä ohjaa PSPY:n arvot sekä Recovery-toipumisorientaatio -viitekehys.

Vastaavana ohjaajana pääset suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yksikön toimintaa yhdessä muiden yhdistyksen toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Saat kehittää monipuolisen palvelukokonaisuuden visiota innovatiivisesti sekä tehtävänäsi on mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Tunnet tehtävään liittyvät laki- ja sopimusasiat sekä osaat suunnitella ja seurata taloutta. Toimit esimiehenä yksikön ohjaajille, mutta tehtävä sisältää myös asiakastyöhön osallistumista.

Tehtävä edellyttää ammattikorkeakoulututkintoa (sosiaali- ja/tai terveysala), alan tuntemusta, riittävää esimiestyön kokemusta / johtamisen koulutusta. Arvostamme hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, yhteistyökykyä sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää myös hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua edistää mielenterveystyötä. Suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Hakemukset 11.8.2021 mennessä palvelujohtaja Tiina Perälälle, s-posti: tiina.perala@pspy.fi.

Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Lisätietoja tehtävästä antaa 27.7. saakka toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, p. 050 464 2353 ja 9.–11.8. välisenä aikana palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

 

0
0