PSPY sulkee tilapäisesti myös työpaja- ja päivätoiminnot / Österbottens socialpsykiatriska förening stänger tillfälligt också verkstäderna och dagverksamhetsenheterna

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa on suljettu ma 16.3. klo 10 alkaen. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljetaan 18.3. alkaen. Sulkemiset koskevat siis myös Työpaja Spurttia, Työpaja Upseeria, Tiimitupaa sekä päivätoimintayksikkö Meijeriä Laihialla. Aiemmista tiedoista poiketen kaikki edellä mainitut yksiköt pysyvät suljettuina 13.4.2020 saakka, minkä jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen ja päätetään jatkotoimista.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa, mutta asukkaiden tarpeettomat käynnit yhteisissä tiloissa pidetään mahdollisimman vähäisinä. Jansson-kodissa vierailu on toistaiseksi kielletty asukkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelemiseksi.

Kaikkien yksiköiden henkilökuntaan saa edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla, stängde sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Stängningen gäller nu också verkstäderna Spurtti och Upseeri samt dagverksamhetsenheterna Teamstugan och Meijeri. Dessa enheterna är även stängda, enligt statsrådets direktiv, fram till den 13 april 2020 då situationen omvärderas.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare, men bland annat verksamheten i de gemensamma utrymmena begränsas. Besök till Jansson-hemmet är i detta skede förbjudet. Beslutet är taget för att skydda såväl klienternas som de anställdas hälsa.

Enheternas personal nås fortfarande via telefon och epost och personalen är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

PSPY sulkee toistaiseksi matalan kynnyksen toimipisteensä / Österbottens socialpsykiatriska förening stänger tillfälligt två enheter

Päivitetty 16.3.

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa suljetaan ma 16.3. klo 10 alkaen. Myös Laihialla sijaitsevan päivätoimintayksikkö Meijerin senioritoiminta lakkautetaan 19.3.2020 alkaen. Toiminnot pysyvät suljettuina maaliskuun loppuun saakka. Tilannetta tarkastellaan uudelleen 30.3.2020, jolloin päätetään jatkotoimista.  Muun toiminnan osalta noudatetaan 12.3.2020 laadittua varautumissuunnitelmaa, jota päivitetään tarvittaessa.

Samalla pyydämme välttämään vierailuja Jansson-kodissa toistaiseksi (pdf). Muissa asumisyksiköissä vierailevia haluamme muistuttaa huolellisesta käsihygieniasta. Mikäli vierailija on huomannut itsellään/läheisellään koronavirukseen liitettyjä oireita, pyydetään vierailu siirtämään toiseen ajankohtaan.

Yksiköiden henkilökuntaan saa edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 Uppdaterad 16.3.

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla och erbjuder social rehabilitering, stänger sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Även dagverksamheten i Meijeri (Laihela) påverkas: seniorverksamheten upphör från och med 19.3.2020. Situationen granskas igen 30.3.2020 då även beslut om vidare åtgärder tas. Gällande föreningens övriga verksamhet, följer vi beredskapsplanen som är uppgjord 12.3.2020.

Samtidigt ber vi dem som besöker Jansson-hemmet att undvika besöken tillsvidare. För dem som besöker våra andra boende-enheter, vill vi härmed även påminna om en god handhygien. Om det i besökarens närmiljö finns sådana personer som uppvisar symptom som påminner om corona-viruset, ber vi er skjuta upp besöket till vår boende-enhet.

Enheternas personal nås fortfarande via telefon och epost och är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

 

För mera information, kontakta:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Vaasa Picnic etsii esiintyjiä kesälle 2020 / Vasa Picnic söker programnummer för sommaren 2020

Vaasa Picnicin esiintyjähaku on avattu! Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään Vaasan mukavinta kaupunkitapahtumaa!

Vaasa Picnic on esittävien taiteiden kaupunkitapahtuma, joka tarjoaa erilaisia esityksiä joka torstai. Tapahtuma järjestetään Mahiksen puutarhassa (Läntinen Kasarmintori 6). Vaasa Picnic tarjoaa hyvää ja rentoa tunnelmaa kesäpäiviin kaikenikäisille!

Tänä kesänä tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan kesätorstaisin lounasaikaan (klo 11–12.30). Ensimmäistä Picniciä vietetään 18.6. ja Picnic-kesä päättyy 6.8. Vaasa Picnic toivottaa kaikenlaiset esiintyjät tervetulleeksi – esiinnyit sitten laulun, komiikan, tanssin tai vaikka teatterin keinoin, hae mukaan!

Kiinnostuitko? Lähetä lyhyt esittely tarjoamastasi ohjelmanumerosta sekä tarvitsemastasi välineistöstä osoitteeseen marko.perala@pspy.fi.

 Vaasa Picnicin Facebook-sivuilta voit käydä tunnelmoimassa edellisten kesien tapahtumia: https://www.facebook.com/vaasapicnic/ 

 

***

 

Vasa Picnic söker programnummer! Nu har du möjlighet att kom med och att skapa Vasas trevligaste stadsevenemang!

Vasa Picnic är ett stadsevenemang där olika konst- och kulturformer visas upp varje torsdag. Evenemanget ordnas i Mahis trädgård (Västra Kaserntorget 6). Vasa Picnic bjuder på en härlig och avkopplande stämning under sommartorsdagar för alla!

Sommaren 2020 kör evenemanget i gång torsdagen den 18 juni och ordnas därefter varje torsdag kl 11–12.30 fram till den 6 augusti. Vasa Picnic välkomnar alla – ni kan erbjuda musik, dans, trollerikonster, poesi, teater eller någon annan kulturell upplevelse.

Blev du intresserad? Sänd epost till marko.perala@pspy.fi och berätta kort om dig och ditt förslag till programnummer. Bifoga även information om ev. teknisk utrustning som behövs för ditt program.

 

0
0

Vi söker en handledare inom sociala området till Verkstad Upseeri

Österbottens socialpsykiatriska förening söker en handledare inom sociala områder till vår verkstad Upseeri i Vasa. Verkstaden Upseeri erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehablititering i verkstadsform för personer i arbetsför ålder och som lider av psykisk ohälsa. Som arbetsmetoder används både grupp- och individuell handledning.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga Upseeris verksamhet tillsammans med den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt såväl individuell- och grupphandledning som team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Verksamheten i verkstaden formas enligt gruppens behov och förmågor.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet) och arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Arbetet förutsätter utmärkta kunskaper i de båda inhemska språken.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 5.3.2020 kl 18.00 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst. Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls måndagen 16.3.2020.

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa Työpaja Upseerille

Haemme nyt sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien Työpaja Upseeriin Vaasassa.

Työpaja Upseeri tuottaa laadukasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta työpajatoiminnan keinoin vaasalaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Työpajan toimintamenetelmiä ovat ryhmä- ja yksilöohjaukset. Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Työpaja Upseerin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen
palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Erinomainen suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 5.3.2020 klo 18.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640.

Haastattelut järjestetään maanantaina 16.3.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Avustushakemuksemme Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanketta varten on hyväksytty

Saimme helmikuun alussa kuulla, että sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt STEA:n avustusehdotuksen hakemallemme kolmivuotiselle hankkeelle: Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin. Olemme hankkeen kanssa jo täydessä työn touhussa, ja hankkeen työntekijät tekevätkin työtä suurella sydämellä ja hyvällä sykkeellä. Pienessä ajassa on ehtinyt tapahtua jo paljon.

Kokemusasiantuntijatoiminta on yleistynyt ympäri Suomen, mutta käytännöt ovat vielä moninaisia. Hanketyö mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen ja eri osa-alueiden mallintamisen. Tämä puolestaan johtaa toiminnan juurtumiseen ja kokemusasiantuntijuuden aitoon integroitumiseen osaksi palvelujärjestelmää. Mallintamisen avulla hankkeen toimivia käytäntöjä on myös mahdollista jakaa laajemmalle. PSPY on hyvä kotipesä pohjanmaalaiselle kokemusasiantuntijatoiminnalle ja sen kehittämiselle.

 

Hanke vastaa muun muassa:

 • kokemusasiantuntijoiden koordinoinnista: rekisterin keräämisestä ja ylläpitämisestä, työtehtävien välittämisestä sekä kokemusasiantuntijoiden työnohjauksellisesta tuesta.
 • kokemusasiantuntijoiden säännöllisistä tapaamisista, joissa on vertaistuellinen, työnohjauksellinen ja koulutuksellinen ote.
 • kokemusasiantuntijuuden markkinoinnista ja mainostamisesta.
 • kokemusasiantuntijuuden asiantuntijuudesta.
 • perus- ja jatkokoulutuksista sekä jaetun asiantuntijuuden koulutuksista.
 • erilaisista vuosittaisista avoimista ja kohdennetuista tapahtumista.
 • viestinnästä ja näkyvyydestä podcastin, nettisivujen, blogin, Instagramin ja Facebookin kautta.

 

Vaasa, Laihia, Mustasaari, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä (Korsnäs, Maalahti, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki), Psykosociala Förbundet rf, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Koulutetut kokemusasiantuntijat ry (KoKoA) sekä SONet Botnia toimivat yhteistyössä hankkeen kanssa.

Jos sinulla on kokemusasiantuntijuuteen liittyviä kysymyksiä tai ajatuksia, olethan yhteydessä Hanna Jakobssoniin (hankekoordinaattori) ja Veera Riihimäkeen (hanketyöntekijä).

Voit jo nyt tilata kauttamme kokemusasiantuntijoita erilaisiin työtehtäviin.

 

Tervetuloa kuuntelemaan hankkeen ja kokemusasiantuntijakoulutuksen esittelyä (koulutuksen esittelytilaisuuden mainos, pdf) Mahikselle (Läntinen Kasarmintori 6) ti 25.2. klo 16.30.

 

Lisätietoja:

Hanna Jakobsson (hankekoordinaattori), hanna.jakobsson@pspy.fi / 050 471 9395 

Veera Riihimäki (hanketyöntekijä), veera.riihimaki@pspy.fi / 050 409 1515

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

ÄK-hanke

 

0
0

Osoitteemme on muuttunut

Näin joulun alla muiden keskittyessä jouluvalmisteluihin, me olemme tehneet neljä muuttoa. Uusiin tiloihin ovat siirtyneet Työpaja Upseeri ja Spurtti, Mahis sekä toimisto.  

Työpaja Upseeri muutti viikolla 50 uusiin tiloihin osoitteeseen Kirkkopuistikko 19–21. Musapaja puolestaan jatkaa toimintaansa vanhassa osoitteessaan kasarmialueella.

Emme kuitenkaan luovu Upseerikerhon kiinteistöstä, sillä Mahis tekee parhaillaan muuttoa kyseisiin tiloihin. Toiminta on tauolla muuttopäivien ajan (18.–20.12.), mutta joulun välipäivinä (23. ja 27.12.) Mahis on taas auki klo 8–12. Vuoden kaksi ensimmäistä viikkoa Mahis on myös auki lyhennetysti, klo 8–12. Huomaathan, että tammikuussa on kaksi arkipyhää. Niiden vuoksi Mahis on kiinni 1.1.2020 sekä 6.1.2020.

Työpaja Spurtti ja PSPY:n hallinto puolestaan muuttivat alkuviikosta saman katon alle osoitteeseen Hietasaarenkatu 18. Löydät meidät rakennuksen kolmannesta kerroksesta.

0
0

Työpaja Upseerin SROI-arviointi – kovien ja pehmeiden hyötyjen tarkastelu osoittaa toiminnan kannattavuuden

Tammikuussa 2019 alkanut yhteistyö PSPY:n ja Sospedin välillä huipentui eilen, kun kokoonnuimme kuulemaan Työpaja Upseerin toiminnasta tehdyn arvioinnin lopullisia tuloksia.

Työpajatoiminnan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkittiin SROI-menetelmällä (Social Return on Investment). Arviointia varten kerättiin aineistoa haastatteluiden sekä sähköisten kyselyiden avulla, joihin vastasi sekä Upseerin nykyisiä että entisiä asiakkaita, heidän läheisiään, PSPY:n henkilökuntaa ja ulkoisten sidosryhmien edustajia.

Saadussa aineistossa ei tullut lähes lainkaan ilmi negatiivisia mielipiteitä Upseerin toimintaa koskien. Sen sijaan moni asiakas on saanut Upseerilla tulevaisuuteen liittyvää positiivisuutta, ja myös läheiset puhuivat lämmöllä Upseerista ja sen vaikutuksista. SROI-arvioinnin mukaan Upseerin toiminta vaikuttaa myös suuresti siihen osallistuvien hyvinvointiin, elämänhallintaan sekä työ- ja toimintakykyyn ja täten vahvasti myös kuntoutumisen etenemiseen.

Toimintaan osallistuvat kertoivat monista positiivisista muutoksista, joita Upseeri on tuonut tullessaan. Muutokset on mahdollistanut erityisesti Upseerin tarjoama vertaistuki ja yhteisöllisyys, onnistumisen kokemukset, kannustava ilmapiiri sekä omana itsenä hyväksytyksi tuleminen. Selvää on myös, että Upseerin toiminta ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, sillä merkittävä osa osallistujista kertoi ennen Upseeria olleensa yksinäinen ja kotiinsa eristäytynyt – jopa vuosien ajan. Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä korostettiin myös esittelytilaisuuden aikana käydyssä keskustelussa.

SROI on kustannushyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jonka tavoitteena on selvittää sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset hyödyt yhteiskuntatasolla. Työpaja Upseerin tapauksessa SROI-analyysin avulla selvitettiin, miten ja kuinka paljon toiminta tuottaa vaikutuksia ja hyötyjä sekä asiakkaille että yhteiskunnalle. Jo pelkästään psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksia tarkasteltaessa huomataan, että Upseerin toiminta on kannattavaa ja tuottaa säästöjä.

Kokonaisarvioksi saatiin, että yksi Upseerin toimintaan satsattu euro tuottaa 1,55 euroa. SROI:ssa ei kuitenkaan voida tuottaa vain yhtä lukua, sillä pitää ottaa huomioon yksittäisten analyysiprosessin aikana tehtyjen ratkaisujen vaikutus lopputulokseen. Tämä tarkoittaa herkkyysanalyysin suorittamista, jonka tuloksena suhdeluku asettuu 1,39€ ja 5,74€ välille. Joka tapauksessa siis Upseerin toiminnalla on suuri positiivinen merkitys – eikä ainoastaan yksilön hyvinvoinnin kannalta, vaan myös taloudellisesti.

 

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (PSPY) on työskennellyt mielen hyvinvoinnin hyväksi jo 30 vuotta. Tarjoamme asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa sekä matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa.

Sosiaalipedagogiikan säätiö (Sosped) on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka missiona on vahvistaa yksilön hyvinvointia vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. www.sosped.fi

0
0

Syksyn uudet tuulet Mahiksessa

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen jäsenyhteisö Mahiksessa (Mahdollisuuksien talossa) ollaan uuden äärellä, sillä Mahis on muuttanut ja laajentanut toimintaansa. Olemme suunnitelleet neljä uutta kokonaisuutta, jotka sisältävät eri teemoihin liittyviä kursseja ja ryhmiä.

Mahis on matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Jäsenyhteisön ohjaajat ovat viimeiset kuukaudet suunnitelleet ja pallotelleet ideoita toiminnan muutoksesta, ja syyskuusta 2019 alkaen muutokset päästään toteuttamaan käytännössä.

Kuten ennenkin, Mahiksen toiminta rakentuu erilaisista ryhmistä ja kursseista, joiden lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä. Nyt kuitenkin kurssit ja ryhmät on jaoteltu eri kokonaisuuksiin, jotka ovat:

 

 • Elämäntaidot
 • Luovuus
 • Liikunta
 • Voimaa vertaisuudesta

 

Elämäntaidot-kokonaisuus keskittyy vahvistamaan jokapäiväisiä taitoja, ja se sopiikin hyvin matalan kynnyksen sosiaaliseen kuntoutukseen. Arjenhallintaa, vuorovaikutustaitoja, osallisuutta ja pystyvyyden tunnetta kartutetaan luentojen ja käytännön kautta.

Luovuus-kokonaisuuden tarkoituksena on tukea luovuutta, edistää itseilmaisutaitoja sekä tukea mielen hyvinvointia. Liikunta-kokonaisuuden ryhmissä puolestaan pääset jatkamaan tutun lajin parissa, mutta myös kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja kannustaa liikkumaan. Esimerkiksi perjantaisin voit osallistua Perjantain ryhmäliikunta -ryhmään, joka alkaa lämmittelyllä ja lihaskuntotreenillä. Lopuksi tanssitaan ja venytellään tunnin ajan. Lisätietoja ryhmästä voit käydä lukemassa täällä (ryhmän mainos, pdf).

Voimaa vertaisuudesta -kokonaisuus muodostuu erilaisista vertaistukiryhmistä, keskusteluryhmästä, luennoista ja vertaiskeskusteluista. Vertaistuki tarjoaa sekä henkistä että konkreettista käytännön tukea, ja se voi toimia suurena apuna kuntoutumisessa. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi Eläkeportilla-ryhmä, jossa opetellaan eläkeläisen elämäntaitoja yhdessä. Ryhmä järjestetään viikoilla 42–49, ja siihen voi ilmoittautua 11.10. asti. Lisätietoja löydät täältä (ryhmän mainos, pdf).

Mahiksen muutoksen myötä myös jäsenkirje on uudistunut. Täällä voit käydä katsomassa, miltä syksyn uusi jäsenkirje (pdf) oikein näyttää.

Syksyllä 2019 aloitamme myös kuukausittaisten uutiskirjeiden lähettämisen – kerromme, mitä Mahiksella on menossa juuri kyseisenä kuukautena, esimerkiksi uudet ryhmät, retket ja tapahtumat. Liity postituslistallemme, niin pysyt ajan tasalla! Tilaa uutiskirje täällä.

0
0

Tiedän värit taivaan – teemanäyttely yksinäisyydestä

Työpaja Upseerin ja Mahiksen asiakkaat ovat taiteilleet yhdessä koko kevään ajan. Yhteishankkeena toteutetun taideprojektin huipennus saatiin keskiviikkona 28.8., kun juhlimme taidenäyttelyn avajaisia Kulttuuritalo Ritzissä.

Tiedän värit taivaan -taidenäyttelyn teemana on yksinäisyys. Siihen voidaan ottaa useita lähestymistapoja, sillä yksinäisyys voi tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, mutta joskus se on myös olotila, jota ihminen kaipaa.

Näyttelyssä on esitettynä kahdeksan eri taiteilijan henkilökohtainen näkemys yksinäisyydestä monin eri taiteenaloin kuvattuna. Näillä teoksilla he ovat pohtineet mitä yksinäisyys heille tarkoittaa; mitä tunteita ja ajatuksia se heissä herättää ja minkälaisena he sen kokevat.

Eilisessä avajaisillassa saimme viimein nähdä upeat taideteokset. Ohjelmassa oli myös Upseerin Luovan kirjoittamisen -kurssilaisten koskettavia runoja yksinäisyydestä sekä näyttelyn taustoja avaavia puheita. Tilaisuudessa saimme nauttia myös mahtavasta livemusiikista Vaasan cooleimmat tytöt -duon astuessa lavalle.

”Tiesimme, että ryhmässä on monipuolista osaamista, mutta jokainen osallistuja todellakin ylitti itsensä. Esimerkiksi näyttelyn pystyttämiseen oli varattu kaksi päivää, mutta teokset olivat seinällä kahdessa tunnissa. Avajaiset olivat meidän yhteinen ponnistus, kaikki laittoivat itsensä likoon ja hoitivat oman osuutensa upeasti. Aivan mieletön porukka”, kertovat projektin vetäjät Terhi Rajaniemi ja Veera Riihimäki.

Taideprojekti sai ideansa useista tutkimuksista, joiden mukaan mielen hyvinvointia voidaan edistää taiteen ja kulttuurin keinoin. Tavoitteena on ollut tukea osallistujien sosiaalista kuntoutumista sekä edistää mielen hyvinvointia taiteen avulla. Projektin aikana tutustuttiin taiteen tekemiseen ja eri tekniikoihin sekä taidenäyttelyn järjestämiseen. Lisäksi ryhmä on käynyt yhdessä keskusteluja siitä, mitä yksinäisyys on ja miten se näkyy meissä yksilöinä sekä yhteiskunnassa kokonaisuutena – muun muassa taiteessa kuvattuna.

 

Tiedän värit taivaan -näyttely on esillä Ritzissä 28.8.–28.9., ja siihen pääsee tutustumaan Ritzin aukioloaikojen puitteissa. Ritz on auki tapahtumien aikana tai sopimuksen mukaan.

0
0

Haemme työpajaohjaajaa nuorten Työpaja Spurttiin

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys hakee työpajaohjaajaa nuorten Työpaja Spurttiin. Spurtti tarjoaa sosiaalista kuntoutusta 15–25-vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea arjen hallintaan ennen muuhun valmennukseen tai toimenpiteeseen siirtymistä. Spurtti toimii tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (kuten koulut, TE-toimisto ja sosiaalitoimi) kartoittaen nuorten elämän haasteita ja kehitämme jatkuvasti palvelua vastaamaan näihin tarpeisiin.

Työpajaohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Spurtin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa. Tehtävään kuuluu ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa nuoria päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Toiminta muotoutuu ryhmän mukaan huomioiden jokaisen nuoren erityistarpeet ja yksilöllisyyden. Voit lukea Spurtista lisää täällä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaalialan korkeakoulututkinto AMK) ja työkokemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Toivomme että sinulla on kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä (vähintään 5 vuotta), kokemusta palveluohjauksesta ja erilaisista motivointi- ja valmennusmenetelmistä, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä kirjallinen taito.

Hakemukset sähköisesti 25.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640, 13.8. klo 10–14, 16.8. klo 11–13 sekä 20.8. klo 14–17. Haastattelut järjestetään pe 30.8.2019.

0
0

Näin tilaat kokemusasiantuntijan

Yhdistyksemme kouluttamat kokemusasiantuntijat juhlivat valmistujaisiaan tiistaina 28.5. Nyt he ovat siis valmiita työskentelemään koulutettuina kokemusasiantuntijoina eri tehtävissä. Tilaaminen onnistuu yhdistyksemme kautta.

Kokemusasiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta esimerkiksi päihdeongelmista, uupumuksesta, syömishäiriöistä ja skitsofreniasta. Kokemustietoa löytyy niin sairastamisesta, sairaudesta, hoidosta ja kuntoutumisesta – skaala on siis laaja.

Puolivuotisen koulutuksensa aikana kokemusasiantuntijat ovat työstäneet omia kokemuksiaan syvällisesti, minkä seurauksena siitä on muodostunut heille työkalu. Koulutus on koostunut neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat:

 1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
 2. Tietoa kokemuksen rinnalle
 3. Minä kokemusasiantuntijana
 4. Jaettu asiantuntijuus – kokemusasiantuntijaharjoittelu

 

Näiden neljän kokonaisuuden aikana kokemusasiantuntijat ovat koonneet omaa tarinaansa ja harjoitelleet sen esittämistä, perehtyneet erilaisiin sairauksiin ja aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön, kartuttaneet esiintymistaitojaan sekä verkostoituneet eri toimijoiden kanssa.

Kokemusasiantuntijat voivat toimia esimerkiksi ryhmänohjaajana ammattilaisen työparina, vertaisohjaajana, luennoitsijana tai palveluiden kokemusarvioijana. Kokemusasiantuntijoille maksetaan aina palkkio tehtäväkohtaisesti, ja me noudatammekin KoKoA ry:n palkkiosuosituksia.

 

Kun haluat tilata kokemusasiantuntijan, ota yhteyttä koulutuksen vetäneeseen Hanna Jakobssoniin (ks. yhteystiedot alta). Hän tuntee jokaisen kokemusasiantuntijan henkilökohtaisesti, ja osaa suositella juuri sinun tarpeisiisi sopivaa kokemusasiantuntijaa. Kerrothan oman organisaatiosi, minkälaiseen tilaisuuteen (aihe, kohderyhmä) olet kokemusasiantuntijaa tilaamassa ja onko teillä jotain erityistoiveita.

 

Lisätietoja:

Hanna Jakobsson

hanna.jakobsson@pspy.fi
050 471 9395

 

Voit käydä tutustumassa kokemusasiantuntijoiden palkkiosuosituksiin sekä kokemusasiantuntijuuteen tarkemmin KoKoA ry:n nettisivuilla.

0
0

Kehitetään yhdessä – Kokemusasiantuntijakoulutus

PSPY on kevään aikana kouluttanut kokemusasiantuntijoita, joiden valmistuminen on jo aivan nurkan takana. Viime tiistaina istuimme yhdessä alas miettimään, miten kokemusasiantuntijat voisivat valjastaa kokemuksensa ja koulutuksensa yhdistyksen eri yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Työpaja Upseerin tilat olivat viime tiistai-iltana täynnä ihmisiä, ajatusten pallottelua ja uusia ideoita, kun kehitimme yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa heidän tulevia työllistymismahdollisuuksiaan. Illan vetäjänä toimi Hanna Jakobsson, joka on vastannut myös kevään aikana pyörineestä koulutuksesta. Tutustumiset hoidettiin pikatreffien muodossa, minkä jälkeen siirryttiin varsinaisen aivoriihen pariin.

Noin parin tunnin aikana keräsimme ylös ideoita siitä, missä roolissa kokemusasiantuntijat voisivat työskennellä yhteistyökumppaneidemme apuna sekä yhdistyksemme eri yksiköissä aina hallinnosta lähtien. Illan mittaan kehitimme yhdessä monta uutta ja innostavaa ideaa!

Yhdistyksen kouluttamat kokemusasiantuntijat valmistuvat toukokuun lopulla, minkä jälkeen he voivat työskennellä koulutettuina kokemusasiantuntijoina eri tehtävissä.

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen suorittanut henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, vammasta, päihdeongelmasta tai muuten vaikeasta elämäntilanteesta. Alkusysäyksen koulutukselle antaa usein vahva halu kehittää palveluita paremmaksi, edistää tasa-arvoa ja lisätä tietoisuutta. 

 

0
0

Vaasan mukavin kaupunkitapahtuma on pian taas täällä!

Jo vuodesta 2012 vaasalaisia ja turisteja ilahduttanut Vaasa Picnic saapuu tänä kesänä kasarmialueelle Upseerin vehreään puutarhaan. Tämän matalan kynnyksen kulttuuritapahtuman vetovastuu siirtyy samalla Vaasan kaupungin kulttuuripalveluilta PSPY:lle.  

Vaasa Picnic on koko kaupungin kesätapahtuma, joka tarjoaa viihdettä ja viihdykettä jokaiselle – ilmaiseksi! Se on jo ehtinyt vakiinnuttaa paikkansa kesäisenä koko perheen tapahtumana, jonka järjestelyistä vastaa nyt Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Vastuunvaihtoa on suunniteltu siitä lähtien, kun Työpaja Upseeri muutti entisen Upseerikerhon tiloihin. Tapahtuma solahtaakin mainiosti osaksi yhdistyksen toimintaa.

Tänä kesänä ensimmäinen Vaasa Picnic järjestetään torstaina 20.6. klo 11–12.30, minkä jälkeen eri taidemuodoista saa nauttia kesän jokaisena torstaina samaan aikaan aina 8.8. asti. Luvassa on ainakin Vaasan kaupungin kesäartistien esityksiä, mutta myös muita vaasalaisia ja lähikuntien muusikoita on nousemassa lavalle kesän mittaan. Mukaan mahtuu vielä lisääkin esiintyjiä, joten jos kiinnostuit, käy kurkkaamassa hakuohjeet Facebookista.

 

Tarkka ohjelma puolestaan julkaistaan kesäkuun alussa, joten pysy kuulolla!

 

Pakkaa siis mukaan vähän evästä, mukavin piknik-peittosi ja tule mukaan nauttimaan kesätorstaiden rennosta tunnelmasta. Voit myös täydentää eväskoriasi paikan päällä, sillä yhdistys myy pikkupurtavaa ja juomia.

Merkkaahan siis Picnic-päivät kalenteriin & nähdään siellä!

0
0

Mahdollisuuksien talosta mielen hyvinvointia jo 20 vuoden ajan

Jäsenyhteisö Mahis saavutti 20 vuoden iän viime perjantaina 26.4.2019. Syntymäpäiviä juhlittiin yhdessä menneiden ja nykyisten asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viime perjantaina Mahiksen tiloista kantautui yhteislaulun ja iloisen puheensorinan ääniä. Ei ensisilmäykseltä – tai kuulemalta – välttämättä poikkea tavallisesta, mutta tällä kertaa syy oli erityinen. Olimme nimittäin kokoontuneet yhteen sankoin joukoin juhlistamaan Mahiksen syntymäpäiviä! Ohjelma sisälsi tunteikkaita puheenvuoroja Mahiksen merkityksestä ja historiasta sekä yhteislaulua juhlan kunniaksi.

Tietysti saimme myös suut makiaksi keittiön loihtimalla maittavalla täytekakulla ja kahvikupposella, joiden parissa oli mukava vaihtaa kuulumisia vanhojen ystävien ja uusien tuttavuuksien kanssa. Lisäksi muisteluhuone tarjosi mahdollisuuden antautua muistojen vietäväksi vanhojen valokuvien ja Sateenkaari-sanomien siivittämänä. Kiitos Mahis upeista juhlista & seuraavia 20 vuotta odotellessa!

 

”Kiitos että olet olemassa, ja tarjoat mahdollisuuksia”

 

Mahis on tarjonnut matalan kynnyksen toimintaa mielenterveyskuntoutujille vuodesta 1999. Tarjolla on niin vertaistukea, ryhmätoimintaa kuin erilaisia ryhmiä, mutta Mahikseen voi myös vain tulla käymään kahvilla ja lukemassa päivän lehden.

0
0

Vi söker en handledare till Dagverksamhetsenheten Meijeri i Laihela

Österbottens socialpsykiatriska förening rf är en allmännyttig förening inom tredje sektorn i Österbotten. Föreningen erbjuder boendeservice samt arbets- och dagverksamhet (social rehabilitering) åt personer som lider av psykisk ohälsa. Dessutom erbjuder vi medlemsaktiviteter, som fungerar enligt lågtröskelprincipen.

Nu söker vi efter en handledare till dagverksamhetsenheten Meijeri (Mejeriet) i Laihela. Meijeri erbjuder aktiviteter för rehabiliteringsklienter inom mentalvården enligt lågtröskelprincipen samt verksamhet för seniorer en gång i veckan. Syftet är att stöda och upprätthålla besökarnas livskvalitet, att stärka deras förmåga att upprätthålla en hälsosam livsstil och ett gott liv samt att erbjuda ett socialt sammanhang. Mera information om Meijeri (på finska) finns här: https://pspy.fi/paivatoiminta-meijeri/

Handledarens uppgift är att planera och genomföra Meijeris verksamhet tillsammans med andra anställda och med de klienter som deltar i verksamheten. Uppgiften innehåller klient-, handlednings- och rådgivningsarbete, individuell och grupphandledning samt team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienter i vardagliga uppgifter och ansvarar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av social och funktionell rehabilitering. Vi önskar att du har en rehabiliterande och utvecklande inställning till jobbet och goda samarbetskunskaper. Goda kunskaper i finska och svenska är nödvändig.

Vi uppskattar arbetserfarenhet och utbildning lämplig för uppgiften (högskoleexamen i social- eller hälsovårdsbranschen, YH), fördomsfri attityd, ett brett samarbetsnätverk samt ett uppmuntrande förhållningssätt till arbetet.

Mer information om uppgiften ges av servicechef Frida Nylund (frida.nylund@pspy.fi), tfn. 050 364 4640, 29.4. kl. 11–13 och 2.5. kl. 14–17.

Sänd din elektroniska ansökan senast 5.5.2019 kl. 16.00 till adressen frida.nylund@pspy.fi. Vänligen bifoga en CV som innehåller informationer om din utbildning och arbetserfarenhet samt övrig kunskap, intressen och hobbyer som du tror att kan vara av nytta för detta uppdrag.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikköön Meijeriin Laihialle

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

Haemme nyt sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikköön Meijeriin Laihialle. Meijeri tarjoaa mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa laihialaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen periaatteella sekä senioritoimintaa kerran viikossa. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää kävijöiden elämänlaatua, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja terveitä elämäntapoja. Tärkeänä osana on sosiaalisten suhteiden muodostuminen ja ylläpitäminen. Voit lukea Meijeristä lisää täällä: https://pspy.fi/paivatoiminta-meijeri/

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Meijerin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden ja toimintaan osallistuvien asiakkaiden kanssa. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on tarpeellinen.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto (AMK)) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjännitteistä ja kannustavaa työotetta.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelujohtaja Frida Nylund (frida.nylund@pspy.fi), puh. 050 364 4640, 26.4. klo 10–14, 29.4. klo 11–13 sekä 2.5. klo 14–17.

Hakemukset sähköisesti 5.5.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä

0
0

Päivätoiminta Meijeri aloittaa Laihialla

Elokuussa aloittaa toimintaansa Laihialla vanhan osuusmeijerin tiloissa osoitteessa Laihiantie 29 uusi avopalvelujen yksikkö –   Päivätoiminta Meijeri.

Toiminta on suunnattu laihialaisille ja sen tavoitteena on vahvistaa sekä sosiaalista- että mielen hyvinvointia ryhmätoiminnan, vapaaehtoisuuden ja osallisuuden keinoin. Varsinainen toiminta alkaa 20.8. Toiminta on maksutonta ja suunnitellaan kävijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Lisätietoja: Anja p. 045 7877 3739 ja Arja-Helena p. 045 877 3749

0
0