Coronasituationen påverkar PSPY:s verksamhet

Publicerat 6.10.2020; uppdaterad sist 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 13.1.2021, 9.2.2021 & 1.3.2021

På grund av den nuvarande coronasituationen, har social- och hälsovårdsnämnden i Vasa samt Regionförvaltningsverket beslutat om rekommendationer och begränsningar, som även påverkar Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) verksamhet.

Verksamheten i Verkstäderna Komppis och Spurtti, Teamstugan samt Meijeri (förutom seniorverksamheten) fortsätter som tidigare. För att vi skall kunna garantera att de restriktionerna efterföljs, förutsätts en anmälan till all Mahis verksamhet. De nuvarande restriktionerna är i kraft fram till 31.3.2021.

Seniorverksamheten i Meijeri har fortsättningsvis paus.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare.

I alla enheter och i all verksamhet beaktas allmänna rekommendationer och begränsningar. Vi påminner ständigt om god hand- och hosthygien och dessutom använder personalen ansiktsmasker i mötet med klienterna. Utöver detta rekommenderar vi starkt, enligt Vasas allmänna rekommendationer, ansiktsmasker i alla våra utrymmen och föreningen ordnar inga samlingar med över sex personer.

Allas våra insatser behövs för att hejda coronaepidemins framfart. Med ovannämnda åtgärder vill PSPY för sin del bidra till att nya smittor inte sprids. I all vår verksamhet strävar vi till att främja våra klienters hälsa och välmående, så även under coronaepidemin. Hela vår personal är fortsättningsvis anträffbara via telefon och e-post. Vi finns här för dig!

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

0
0

Haemme kesätyöntekijöitä asumispalveluihin

Haemme kesätyöntekijöitä (5 paikkaa) yhdistyksen asumispalveluyksiköihin vuosilomien sijaisuuksiin ajalle 7.6.-29.8.2021. Voit tutustua yhdistyksen eri asumisyksiköihin täällä: Kalliokoti, Maininki, Jansson-koti.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asumisyksikön toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä ruotsinkielentaito on eduksi.

Olet sopiva ohjaajan tehtävän kesäsijaisuuteen, mikäli opiskelet sosiaali- tai terveysalan ammatti- tai amk-tutkintoa. Mahdollisen työkokemuksen lisäksi arvostamme hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Työssämme toteutamme toipumisorientaation periaatteita.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 7.2.2021 mennessä osoitteeseen yhdistys@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Kerro hakemuksessasi myös, mihin yksikköön osoitat hakemuksesi.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery.

0
0

Haemme hanketyöntekijää Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeeseen

Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2021-31.12.2022) innovatiivista ja positiivisella asenteella varustettua hanketyöntekijää Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Hanketyöntekijä toimii hankekoordinaattorin työparina. Tehtävä sisältää hanketoiminnan käytännön toteutusta ja kehittämistä, tapahtumien järjestämistä, verkostoyhteistyötä sekä viestintä- ja muita hanketyön avustavia tehtäviä, kuten tiedonkeruu- ja toiminnan seurantatehtäviä toiminnan raportoinnin tueksi. Tarjoamme sinulle monipuolista hanketyöntekijän tehtävää, joka sisältää mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kokemusasiantuntijatoimintaa Pohjanmaan alueella.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

  • soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan koulutusta
  • kokemusta hanke- ja kehittämistyöstä
  • vähintään 5 vuoden työkokemusta
  • kiinnostusta kokemusasiantuntijuuden kehittämisestä
  • itsenäistä ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja
  • ymmärrystä erilaisia asiakasryhmiä kohtaan ja valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa
  • erinomaista suomen kielen taitoa

 

Arvostamme myös:

  • sote-palvelujärjestelmän tuntemusta
  • hyvää ruotsin kielen taitoa
  • työnohjauksellisia taitoja

 

Jos olet etsimämme hanketyöntekijä, lähetä hakemuksesi sähköpostitse 2.2.2021 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi.

Haastattelut järjestetään 8.2 ja/tai 10.2.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery.

0
0

Haemme sosiaalialan ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Kalliokotiin

Haemme äitiys- ja vanhempainvapaan sijaiseksi ohjaajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kalliokotiin. Kalliokoti on tuetun asumisen yksikkö, jossa on 19 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Vaasan keskustan alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Kalliokodin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on eduksi.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan tutkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Työssämme toteutamme toipumisorientaation periaatteita.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 31.1.2021 mennessä osoitteeseen tiina.perala@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä.

Haastattelut järjestetään viikolla 5.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Vi söker en servicechef för våra serviceboende-enheter

**ansökningstiden har förlängts**

Österbottens socialpsykiatriska förening rf (PSPY) har lång erfarenhet och stor kunskap kring frågor som berör psykisk hälsa – vi har arbetat inom mentalvårdsbranschen i över 30 år. Vi erbjuder såväl serviceboende som social rehabilitering i Österbotten. I föreningen arbetar ca. 40 sakkunniga inom social- och hälsovården. Vi arbetar för människans välmående och psykiska hälsa med Recovery-återhämtningsmodellen som referensram.

Vi söker nu en servicechef för våra boende-enheter. Servicechefens uppgift är att utveckla föreningens serviceboende tillsammans med styrelsen, verksamhetsledaren, den övriga personalen samt samarbetspartnerna. I uppgiften ingår också utveckling av klienthandledningen samt planering och förverkligande av nya serviceboendeformer. Du vill vara med och skapa högklassiga, effektiva och innovativa tjänster för våra klienter. Du arbetar som förman för boende-enheternas ansvariga handledare. Du känner också till relevanta lagar och avtal samt har erfarenhet/kunskap kring ekonomiplanering och -uppföljning.

Tjänsten är ny och du lyckas bäst i arbetet om du har en högre högskoleexamen eller motsvarande kunskaper och färdigheter samt erfarenhet av mentalvårds- och förmansarbete. Du har lätt för att lära dig samt god kommunikationsförmåga. Av sökanden förutsätter vi därtill goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Uppgiften har en prövotid på 6 månader.

Tilläggsinformation om tjänsten får du av verksamhetsledare Johanna Yliviitala (050 464 2353 / johanna.yliviitala@pspy.fi). Sänd din ansökan, CV (utan arbetsintyg) och löneanspråk senast 31.1.2021 till förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@pspy.fi).

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

Haemme asumispalveluiden palvelujohtajaa

**hakuaikaa jatkettu**

Haemme palvelujohtajaa asumispalveluiden työalalle. Tehtävässä kehität yhdistyksen asumispalveluita yhdessä hallituksen, toiminnanjohtajan, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työhösi kuuluu myös asiakasohjauksen kehittäminen sekä uusien asumismuotojen suunnittelu ja toteuttaminen. Haluat mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat, vaikuttavat ja innovatiiviset palvelut. Toimit esimiehenä asumisyksiköiden vastaaville ohjaajille. Tunnet tehtävään liittyvät laki- ja sopimusasiat ja osaat suunnitella ja seurata taloutta.

Tehtävä on uusi ja sen hyvä hoitaminen onnistuu parhaiten, jos sinulla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, kokemusta mielenterveyspalveluista sekä esimiehen tehtävistä. Olet asenteeltasi positiivinen, oppimishaluinen ja -kykyinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Edellytämme hakijalta hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen (ilman työtodistuksia) ja palkkatoiveineen 31.1.2021 mennessä hallintosihteeri Tiina Kerolle (tiina.kero@pspy.fi). Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala (johanna.yliviitala@pspy.fi / 050 464 2353).

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisella yhdistyksellä on vankka, yli 30 vuoden kokemus ja osaaminen mielenterveystyön alalla. Tarjoamme Pohjanmaan alueella asumispalveluita sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Yhdistyksessä työskentelee n. 40 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Teemme työtä ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden hyväksi. Toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatiomalli, Recovery.

0
0

Haemme ohjaajaa/lähihoitajaa (75%) mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Jansson-kotiin

Haemme lähihoitajaa (75% työaika) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Jansson-kotiin. Jansson-koti tarjoaa apua ja ohjausta henkilöille, jotka tarvitsevat mielenterveydellisten ja toiminnallisten syiden vuoksi tukea asumiseensa vuorokauden ympäri. Henkilökunnan tarkoitus on asiakkaan rinnalla kulkien auttaa häntä vahvistamaan omia voimavarojaan, itsetuntoaan ja arjenhallintaansa. Työhön kuuluu perushoidollista työtä, lääkehoitoa ja avustamista kodinhoitoon liittyvissä tehtävissä. Jansson-koti on ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa henkilökunta tekee työtään kahdessa vuorossa. Työ sisältää myös yksintyöskentelyä.

Toivomme sinun olevan yhteistyökykyinen, helposti lähestyttävä, päätöksentekokykyinen, motivoitunut ja perusasenteeltasi positiivinen. Toivomme, että olet motivoitunut tutustumaan asiakkaiden tarinoihin ja halukas etsimään asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarinansa voimatekijöitä. Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (lähihoitaja) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Hyvä suomen ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 31.12.2020 mennessä osoitteeseen helena.maki-maunus@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa vastaava ohjaaja Helena Mäki-Maunus, puh. 045 7870 8981.

Haastattelut järjestetään viikoilla 1-2.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Haemme ohjaajaa/sosionomia mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Maininkiin

Haemme sosionomia äitiysvapaan sijaisuuteen mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Palosaaren alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mainingin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sosionomina tunnet palveluohjauksen menetelmät ja sosiaalihuollon kentän toimintatavat sekä osaat hyödyntää asiakkaan apuna sosiaalipalveluiden kokonaisuutta. Opastat ja ohjaat tarvittaessa yksikön muuta henkilökuntaa asiakkaiden sosiaalipalveluiden tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen ja ruotsin kielen taito on välttämätöntä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosionomi AMK) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta ja positiivista asennetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 29.12.2020 mennessä osoitteeseen kati.hakomaki@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava ohjaaja Kati Hakomäki, puh. 050 465 9331 tai toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, puh. 050 464 2353.

Haastattelut järjestetään viikolla 1.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf, on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

 

0
0

PSPY:n asumisyksikössä ensimmäinen koronavirustartunta

Julkaistu 16.12.2020

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY:n) Jansson-kodin yhdellä asukkaalla on todettu koronavirustartunta.

Kaikki yksikössä virukselle altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on asetettu viranomaisten toimesta karanteeniin. Jansson-kodin toiminta pystytään edelleen turvaamaan ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi 

0
0

Den första coronavirussmittan i PSPY:s boende-enhet

Publicerat 16.12.2020

En klient vid Österbottens socialpsykiatriska föreningens (PSPY) Jansson-hemmet har konstaterats bära på coronaviruset.

Alla personer som exponerats i enheten har spårats och dessa har efter myndighetsbeslut satts i karantän. Verksamheten och klienternas omvårdnad i Jansson-hemmet är tryggad.

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen tärkeä työ sai tunnustusta

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) oikeutta Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöön on jatkettu jälleen kolmella vuodella. Merkki kertoo siitä, että teemme hyvää ja jaamme hyvää: työskentelemme mielen hyvinvoinnin hyväksi ja sijoitamme voitot takaisin toimintamme kehittämiseen.

PSPY on tehnyt työtä mielenterveyden edistämiseksi jo yli 30 vuotta. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, luotettavuus ja kekseliäisyys. PSPY:llä nämä tarkoittavat asiakaslähtöistä ajattelutapaa, kaikkien tasapuolista ja reilua kohtelua sekä asiakkaan mukanaoloa häntä ja yhteisöä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi teemme sen, mitä lupaamme ja luomme uutta, joka vahvistaa yksilöä ja yhteisöä.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yhdistyksemme on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja käytämme voittomme yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Muiden yhteiskunnallisten yritysten tavoin kannamme vastuuta sekä toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta. Merkin käyttöoikeus tarkastetaan vuosittain ja se uusitaan kolmen vuoden välein.

Yhteiskunnalliset yritykset työskentelevät vahvasti arvojen pohjalta ja ratkaisevat aikamme pieniä ja suuria ongelmia. Yhteiskunnallisia yrityksiä on kaikilla aloilla, joilla ihmisten hyvinvointi, heikommassa asemassa olevien ihmisten aseman parantaminen tai ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.

 

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, sekä vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

0
0

Haemme ohjaajaa/sairaanhoitajaa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikköön Maininkiin

Haemme sairaanhoitajaa ohjaajan tehtävään mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Maininkiin.

Maininki on palveluasumisen yksikkö, jossa on 15 asiakaspaikkaa. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan Palosaaren alueella. He saavat tukea oman arjen hallintaan, jokapäiväisistä askareista suoriutumiseen ja kuntoutuksen keinoin valmistautuvat itsenäiseen asumiseen, omassa kodissaan.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Mainingin toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Sairaanhoitajana osallistut asiakkaiden lääkehoidon toteuttamiseen. Työpäivään kuuluvat päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä tiimi- ja verkostotyötä. Ohjaaja tukee ja kannustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätöntä.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (alan AMK-tutkinto) ja työkokemuksen lisäksi hyvinvointilähtöistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta.

Toimita hakemuksesi sähköisesti 22.11.2020 mennessä osoitteeseen kati.hakomaki@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävästä antaa Mainingin vastaava ohjaaja Kati Hakomäki, puh. 050 465 9331 (tavoitettavissa 16.–20.11.) tai toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala, puh. 050 464 2353.

Haastattelut järjestetään viikolla 48.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

0
0

Jäsenyhteisö Fyrrytuvan toiminta lakkautetaan / Dörrarna till medlemhuset Fyrrystugan stängs

Vaasan Vähänkyrön kaupunginosassa toimineen Fyrrytuvan toiminta lopetetaan 1.8.2020 alkaen.

Toiminnan lakkauttamisen syynä ovat Vaasan kaupungin säästötoimet. Yksikön toiminta ei myöskään vastaa kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen sisältöä eli matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Toiminta lakkautetaan virallisesti elokuun alusta alkaen, mutta koronan sekä henkilöstön vuosilomien takia ovet pysyvät suljettuina myös heinäkuun.

 

***

 

Verksamheten i Fyrrystugan i Lillkyro läggs ned från och med 1.8.2020.

Orsaken till stängningen är Vasa stads sparprogram. Enhetens verksamhet uppfyller ej heller längre de överenskommelser som finns i samarbetsavtalet mellan Vasa stad och PSPY. Enligt avtalet skall verksamheten erbjuda social rehabilitering med låg tröskel för personer som lider av psykisk ohälsa.

Verksamheten läggs officiellt ner i början av augusti, men på grund av corona-viruset och personalens semester förblir dörrarna stängda även i juli.

 

0
0

Haemme työpajojen ohjaajaa / Vi söker en handledare inom socialsektorn

Haemme sosiaalialan ohjaajaa työpajatoimintaan. Työpisteenä toimii sekä nuorten Työpaja Spurtti (40%) että mielenterveyskuntoutujien Työpaja Upseeri (60%).

Työpaja Spurtti on tarkoitettu 15-25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen kiinni koulutus- ja työelämään. Spurtissa pääpaino on arjentaitojen parantamisessa ja kokonaisvaltaisessa arjenhallinnan vahvistamisessa. Työpaja Upseeri tuottaa laadukasta, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalista kuntoutusta työpajatoiminnan keinoin vaasalaisille työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Työpajojen toimintamenetelmiä ovat ryhmä- ja yksilöohjaukset.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa työpajojen toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden ja toimintaan osallistuvien asiakkaiden kanssa. Työpäivään kuuluu päivittäiset ohjaus- ja tukitehtävät sekä osallistuminen monipuolisen palvelukokonaisuuden tuottamiseen ja arviointiin. Tehtävään kuuluu asiakas-, ohjaus- ja neuvontatyötä, yksilö- ja ryhmänohjausta sekä tiimi- ja verkostotyötä. Työssä tarvitaan kuntouttavaa ja kehittävää työotetta, hyvää ja positiivista asennetta ja yhteen hiileen puhaltamista. Etävalmennukseen/virtuaalipalveluihin liittyvä kokemus/koulutus katsotaan eduksi.

Arvostamme tehtävään sopivan koulutuksen (sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto) ja työkokemuksen lisäksi ratkaisukeskeistä työskentelytapaa, ennakkoluulotonta asennetta, laajaa yhteistyöverkostoa sekä pitkäjänteistä ja kannustavaa työotetta. Toivomme että sinulla on kokemusta nuorten tai mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä työstä (vähintään 5 vuotta), kokemusta palveluohjauksesta ja erilaisista motivointi- ja valmennusmenetelmistä, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä kirjallinen taito.

Hakemukset sähköisesti 07.06.2020 klo 18.00 mennessä osoitteeseen frida.nylund@pspy.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo, josta selviää koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi muu osaamisesi, kiinnostuksen kohteesi ja harrastuksesi, joista ajattelet olevan hyötyä tässä työssä. Lisätietoja tehtävistä antaa palvelujohtaja Frida Nylund, puh. 050 364 4640.

Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry – Österbottens socialpsykiatriska förening rf on Pohjanmaan alueella toimiva kolmannen sektorin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuottaa mielenterveyskuntoutujille suunnattua asumispalvelua sekä päivä- ja työpajatoimintaa (sosiaalinen kuntoutus). Palveluntuotannon lisäksi yhdistys järjestää matalan kynnyksen jäsenyhteisöpalvelua yhdistysavustusten tuella.

 

 

Vi söker en handledare till våra verkstäder: arbetstiden fördelas mellan ungdomsverkstaden Spurtti (40 %) och verkstaden Upseeri (60 %).

Ungdomsverkstaden Spurtti erbjuder social rehabilitering för ungdomar (15-25 år) som befinner sig utanför skol- och arbetslivet och som behöver stöd i sin egen vardagshantering innan de återgår till övriga tjänster. Verkstaden Upseeri erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehabilitering i verkstadsform för personer i arbetsför ålder och som lider av psykisk ohälsa. Som arbetsmetoder används både grupp- och individuell handledning.

Handledarens uppgift är att planera och förverkliga verkstädernas verksamhet tillsammans med den övriga personalen. I uppgiften ingår rådgivning och vägledning samt såväl individuell- och grupphandledning som team- och nätverksarbete. Handledaren stöder och uppmuntrar klienterna i det dagliga arbetet och ansvarar för planeringen, förverkligandet och utvärderingen av den sociala rehabiliteringen. Erfarenhet och kunskap gällande handledning på distans/virtuellt ses som en merit.

Vi uppskattar, förutom lämplig utbildning (högskoleexamen inom det social- eller hälsovården) och arbetserfarenhet, ett lösningsorienterat arbetssätt, ett brett samarbetsnätverk samt en fördomsfri och uppmuntrande attityd. Vi önskar att du har minst fem år arbetserfarenhet av ungdomsarbete eller arbete med psykisk ohälsa, erfarenhet av servicerådgivning och olika motivations- och vägledningsmetoder samt organiserings- och samarbetsförmåga. Därtill förutsätter arbetet goda muntliga kunskaper i de båda inhemska språken samt goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket.

Sänd din ansökan elektroniskt senast 7.6.2020 kl. 18.00 till frida.nylund@pspy.fi. Bifoga även din CV ur vilken det, förutom din utbildning och arbetserfarenhet, framgår övriga intressen och kunnanden du besitter och som du anser vara till nytta för denna tjänst. Tilläggsinformation om tjänsten får du av servicechef Frida Nylund, tfn 050 364 4640.

Intervjuerna hålls vecka 25.

Österbottens socialpsykisatriska förening rf är en allmännyttig förening, som erbjuder såväl boende som dag- och verkstadsverksamhet (social rehabilitering) för personer som lider av psykisk ohälsa. Därtill erbjuder föreningen lågtröskelverksamhet genom sina medlemshus. Föreningen har verkat i över 30 år.

0
0

PSPY:n yksiköt kesäkuussa taas auki asiakkaille / Österbottens socialpsykiatriska förening öppnar sina enheter igen

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys (PSPY) alkaa avaamaan yksiköitään asteittain uudelleen. Kesäkuun 1. päivänä yksiköissä aloitetaan uudelleen muutakin kuin virtuaalista toimintaa, kun jäsenyhteisö Mahis, Tiimitupa, Päivätoiminta Meijeri sekä Työpajat Spurtti ja Upseeri avaavat ovensa tietyin rajoituksin.

Kaikissa yksiköissä noudatetaan turvavälejä sekä tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Maksimissaan sisätiloissa voi olla kerralla 50 henkilöä. Pyrimme järjestämään mahdollisimman paljon ryhmätoimintaa ulkona, minkä lisäksi toimintaa järjestetään edelleen myös etäyhteyksien avulla esimerkiksi riskiryhmäläisille. Kussakin yksikössä on omat tilakohtaiset ohjeet, jotka käydään tarkemmin läpi asiakkaiden kanssa.

Mihinkään yksikköön ei pidä edelleenkään tulla, jos kokee olonsa sairaaksi. Lisäksi suosittelemme riskiryhmäläisiä jäämään kotiin. Löydät koronavirukseen liitetyt oireet sekä riskiryhmäluokittelut THL:n sivuilta.

Vähässäkyrössä sijaitseva Fyrrytupa ei valitettavasti avaa enää oviaan. Vaasan kaupungin ja yhdistyksen hallituksen yhteisellä päätöksellä Fyrrytuvan toiminta lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, mutta koronaviruksen ja henkilöstön vuosilomien takia ovet pysyvät suljettuna myös kesä- ja heinäkuussa.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, palvelujohtaja (sosiaalinen kuntoutus)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

***

 

Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY) öppnar gradvis de enheter, som har varit stängda sedan medlet av mars.  Medlemshuset Mahis, Teamstugan, Dagverksamheten Meijeri samt Verkstäderna Spurtti och Upseeri kommer att erbjuda också icke-virtuell verksamhet fr.o.m. den första juni med några begränsningar.

I alla enheter följer man direktiven om tillräckliga skyddsavstånd, hygien och städning. Max 50 personer får vara inomhus per en gång. Vi ordnar så mycket som möjligt av gruppverksamheten utomhus och den virtuella verksamheten kommer därtill fortsättningsvis att ordnas till exempel för personer som tillhör riskgruppen. Varje enhet har därtill egna riktlinjer anpassade till det egna verksamhetsutrymmet – vi diskuterar dem noggrant med alla deltagare.

Vi önskar att ingen som känner sig sjuk, besöker enheterna. Vi också rekommenderar att de som tillhör riskgruppen stannar hemma. På THL:s webbplats kan du läsa mer om corona-virusets symptom och riskgrupper.

Medlemshuset Fyrrystugan i Lillkyro öppnar tyvärr inte sina dörrar. Enligt Vasa stads och PSPY:s gemensamma beslut läggas Fyrrystugans verksamhet ner fr.o.m. 1.8.2020, men på grund av corona-viruset och personalens semester förblir medlemshusen stängda också i juni och juli.

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

Frida Nylund, servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

 

0
0

Virtuaali-Maija tarjoaa virtuaalista päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ensimmäisenä Pohjanmaalla

PSPY aloitti toukokuussa mielenterveyskuntoutujien virtuaalisen päivätoiminnan. Toiminta toteutetaan Laihialla sijaitsevassa Päivätoiminta Meijerissä yhteistyössä Laihian kunnan kanssa. Virtuaali-Maija on Pohjanmaalla ainoa laatuaan, sillä kyseessä on maakunnan ensimmäinen toteutus vastaavasta toiminnasta.

Virtuaali-Maija on mielenterveyskuntoutujille suunnattu palvelu, joka tarjoaa päivätoimintaa virtuaalisesti. Palveluun osallistutaan helppokäyttöisillä laitteilla, jotka on hankittu PSPY:n ja Laihian kunnan perusturvan yhteistyönä. Virtuaali-Maija tuokiot järjestetään kahdesti viikossa ja ne kestävät tunnin kerrallaan.

Harjoitteluvaiheessa virtuaaliryhmiin osallistuu ohjaajien lisäksi kahdeksan asiakasta, jotka ovat valikoituneet mukaan Meijerin nuorten aikuisten asiakasryhmästä. Heidän kanssaan virtuaalitoimintaa pilotoidaan vuoden 2020 ajan, minkä jälkeen toimintaa tarjotaan myös muille mielenterveyskuntoutujille. Virtuaali-Maijan vetäjinä puolestaan toimivat Meijerin toimintavastaava Anja Paksu ja ohjaaja Maija Nyysti. He ovat suunnitelleet ohjelmaa elokuun loppuun saakka, ja mukana on keskusteluja esimerkiksi mielen hyvinvoinnista, ajankohtaisista uutisista ja kotiin liittyvistä asioista. Ohjelmasta haluttiin koostaa mahdollisimman monipuolinen, jotta jokainen löytäisi itselleen mieluista sisältöä. Samalla pystytään testaamaan, mikä on erityisesti osallistujien mieleen.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala on jo pidemmän aikaa käynyt keskusteluja mielenterveyskuntoutujille suunnatusta virtuaalipalvelusta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Viime vuoden lopulla asiaan saatiin uutta vauhtia, kun sovittiin tarkemmista suuntaviivoista ja laitehankinnoista. Lisäksi PSPY:ltä käytiin tutustumassa Vaasan kaupungin virtuaaliseen Alvar-palveluun, joka toimii samoilla lisensseillä kuin Virtuaali-Maija.

”On mahtavaa, että virtuaalipalvelu päästään vihdoin toteuttamaan käytännössä. Virtuaali-Maija tuli nyt muutenkin hyvään saumaan, koska koronaviruksen aiheuttamat muutokset perinteisessä asiakastyössä ovat antaneet ohjaajille mahdollisuuden perehtyä ja suunnitella rauhassa ja vauhdittaneet koko palvelun käyttöönottoa”, Yliviitala iloitsee.

0
0

PSPY alkaa pian avaamaan yksiköitään / Österbottens socialpsykiatriska förening öppnar sina enheter igen i juni

Suomen hallitus antoi linjaukset koronaviruksen hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5.2020. PSPY:n yksiköitä koskevia rajoitteita aletaan purkaa kesäkuun alusta lähtien, jolloin myös yhdistyksen toimipisteet avaavat toimintaansa varovaisesti uudelleen. Edelleen on kuitenkin tärkeää hillitä epidemian etenemistä, jotta terveydenhuollon kantokyky pystytään turvaamaan ja riskiryhmiä suojelemaan.  

PSPY:n matalan kynnyksen toimipisteet sekä työpaja- ja päivätoiminnot ovat olleet suljettuina maaliskuun puolivälistä lähtien. Aiempien suunnitelmien mukaan yksiköiden oli määrä avata ovensa torstaina 14.5. Sulkua kuitenkin jatketaan hallitusten uusimpien linjausten mukaisesti toukokuun loppuun saakka.

Yksiköitä pyritään avaamaan asteittain kesäkuun alusta lähtien. Tarkka aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta kesäkuussa ainakin osassa yksiköitä aloitetaan muutakin kuin virtuaalista toimintaa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Todennäköisesti joudumme yhä tuolloin rajaamaan osallistujamääriä, pitämään huolta turvaväleistä sekä noudattamaan tiukkoja hygienia- ja siivousohjeita. Toimintaa toteutetaan edelleen myös etäyhteyksien avulla. Seuraamme koko ajan hallituksen sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia, ja ilmoitamme tarkoista päivämääristä sekä toiminnan toteutustavoista mahdollisimman pian. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveyden suojeleminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Kaikkien yksiköiden toiminta on jatkunut uusin toimintavoin koko poikkeusolojen ajan. Olemme esimerkiksi siirtäneet ryhmiä verkkoon, tarjonneet keskusteluapua puhelimitse ja yksittäisillä kävelyillä sekä viestitelleet asiakkaille WhatsApp- ja Discord-sovellusten sekä Facebookin kautta. Lisäksi olemme järjestäneet ulkoryhmiä kokoontumisrajoituksia ja turvavälejä noudattaen.

Sekä asiakkaamme että henkilökuntamme on osoittanut mahtavaa ymmärrystä, joustavuutta sekä kestävyyttä näinä poikkeuksellisina aikoina. Sydämellinen kiitos teille kaikille. Yhdessä tästäkin selvitään!

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, kommer enligt regeringens direktiv 4.5.2020 sakta men säkert att luckras upp. För PSPY:s del innebär de nya direktiven, att restriktionerna som berör våra enheter lättas upp från och med början av juni. Då öppnas dörrarna till enheterna igen, dock med vissa begränsningar. Fortsättningsvis är det av stor betydelse att bromsa spridningen av corona-viruset, bland annat för att kunna garantera vårdplatser för alla samt för att skydda de personer som hör till riskgruppen.

PSPY:s lågtröskelverksamhet, verkstäder och dagverksamhetsenheter har varit stängda sedan medlet av mars. Verksamheten har drivits helt och hållet virtuellt. Enligt tidigare planer skulle enheterna vara stängda fram till 14.5., men enligt de nya direktiven förblir enheterna stängda hela maj.

Föreningens mål är att öppna alla enheter gradvis i början av juni. En exakt tidtabell finns inte ännu att tillgå, men i juni kommer åtminstone en del av enheterna att erbjuda verksamhet såväl inomhus som utomhus. Den virtuella verksamheten kommer därtill fortsättningsvis att ordnas. Vilka begränsningar som gäller då, vet vi inte ännu, men det kommer troligtvis att vara fråga om begränsningar i deltagarantalet, direktiv gällande tillräckliga skyddsavstånd, hygien och städning. Vi följer ständigt med regeringens och övriga myndigheters rekommendationer och vi informerar närmare om öppningen av enheterna inom kort. Att se efter våra deltagares och anställdas hälsa är ytterst viktigt för oss.

Undantagstillståndet har medfört nya verksamhetsformer och -metoder för våra enheter. Vi har erbjudit gruppverksamheter, stödsamtal och föreläsningar virtuellt, diskussionsstöd via telefonsamtal, Facebook eller WhatsApp samt enskilda promenader. Därtill har vi ordnat smågruppsverksamhet utomhus med beaktande av gällande restriktioner.

Såväl våra deltagare som våra anställda har visat enorm förståelse, flexibilitet och uthållighet under detta undantagstillstånd. Ett hjärtligt tack till er alla. Tillsammans klarar vi också det här!

 

Ytterligare information:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare

050 464 2353

johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Kesän 2020 Vaasa Picnic perutaan / Vasa Picnic ställs in år 2020

Kaupunkitapahtuma Vaasa Picnic joudutaan perumaan kesältä 2020 koronaviruksen ja sen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Hallitus kertoi viime viikolla rajoituksista, jotka kieltävät yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen ainakin heinäkuun loppuun saakka. Esittävien taiteiden kaupunkitapahtuma Vaasa Picnic on kokoluokaltaan tätä pienempi, mutta olemme tulleet siihen lopputulokseen, että myös Vaasa Picnic perutaan tältä kesältä.

”Päätös oli vaikea, mutta ainoa oikea. Vaasa Picnic ei kokonsa puolesta kuulu hallituksen antaman rajoituksen piiriin, mutta haluamme toimia vastuullisesti ja kaikkien kannalta turvallisesti. Ensimmäinen Picnic oli tarkoitus pitää kesäkuussa, emmekä tiedä vielä yhtään millainen tilanne on silloin. Ja sama epävarmuushan koskee koko kesää”, toteaa PSPY:n toiminnanjohtaja Johanna Yliviitala.

Vaasa Picnic on perinteisesti koonnut yhteen kaupunkilaisia ja turisteja viettämään yhdessä rentoja kesäpäiviä ja nauttimaan ilmaisista kulttuurielämyksistä. Samalla eri taiteenalojen esiintyjät ovat saaneet näkyvyyttä ja esiintymiskokemusta. Tapahtuma onkin ollut esiintyjien suosiossa tunnelmansa ja rennon esiintymisympäristön ansiosta.

”Vaikka tänä vuonna emme pääsekään yhdessä Picnicille fiilistelemään, niin otetaan kesästä ilo irti. Kesäinen luonto kun tarjoaa onneksi paljon kivaa tekemistä. Ja toivottavasti näemme sankoin joukoin kasarmialueella sijaitsevassa Mahiksen puutarhassa kesällä 2021!” Yliviitala summaa.

 

***

 

På grund av corona-viruset och rådande undantagsförhållande, ställs stadsevenemanget Vasa Picnic in sommaren 2020.

Regeringen gav förra veckan restriktioner gällande offentliga evenemang med över 500 personer.  Enligt regeringens beslut, ställs alla evenemang med över 500 deltagare in fram till slutet av juli 2020. Stadsevenemanget Vasa Picnic, som visar upp olika konst- och kulturformer, är inte så stort, men vi har kommit fram till beslutet att evenemanget ställs in i år.

”Det var ett svårt beslut, men vi hade egentligen inga andra val. De nuvarande restriktionerna gäller inte Vasa Picnic, men vi vill vara ansvarsfulla och handla så att det är så tryggt som möjligt för alla. Det första Picnic-evenemanget skulle ha gått av stapeln i juni och just nu har vi ingen aning om hur corona-situationen ser ut då. Samma osäkerhet gäller hela sommaren”, konstaterar PSPYs verksamhetsledare Johanna Yliviitala.

Vasa Picnic har traditionellt samlat såväl vasabor som turister till gemensamma, avkopplande sommardagar i kulturens tecken, senaste år i föreningens arbetsverkstads mysiga trädgård. Evenemanget har erbjudit utrymme för piknik, olika kulturella framträdande och fri samvaro samt mysig stämning och avkoppling i en vacker miljö. Evenemanger har varit välbesökt och även uppskattats av artisterna.

”Även om vi inte får njuta av den härliga Picnic-stämningen tillsammans i år, får vi ändå passa på att njuta av både naturen och alla upplevelser sommaren i övrigt för med sig. Och så hoppas vi att vi ses i Mahis trädgård sommaren 2021!” säger Yliviitala.

0
0

PSPY:n matalan kynnyksen toimipisteet sekä työpaja- ja päivätoiminnot pysyvät edelleen suljettuina / Österbottens socialpsykiatriska förenings medlemshus samt verkstäderna och dagverksamhetsenheterna är fortsättningsvis stängda

Suomen hallituksen suositukset toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, vaikuttavat myös Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n toimintaan. Hallituksen 30.3. antamat uudet ohjeistukset pitkittävät PSPY:n toimipisteiden kiinnioloa.

Matalan kynnyksen toiminnot Mahis ja Fyrrytupa ovat olleet suljettuina ma 16.3. klo 10 lähtien. Myös kaikki yhdistyksen työpaja- ja päivätoiminnot suljettiin 18.3. alkaen. Sulkemiset ovat koskeneet siis myös Työpaja Spurttia, Työpaja Upseeria, Tiimitupaa sekä päivätoimintayksikkö Meijeriä Laihialla. Tilannetta on tarkasteltu nyt uudelleen, ja yksiköt pidetään edelleen suljettuina 13.5.2020 asti hallituksen uusien suositusten mukaisesti.

Asumispalvelut jatkavat toimintaansa, mutta asukkaiden tarpeettomat käynnit yhteisissä tiloissa pidetään mahdollisimman vähäisinä. Jansson-kodissa vierailu on toistaiseksi kielletty asukkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelemiseksi.

Kaikki yksiköt ovat edelleen toiminnassa, ja olemme kehittäneet uusia toimintamuotoja ovien ollessa suljettuna. Kaikkien yksiköiden henkilökuntaan saa siis edelleen yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Työntekijät ovat valmiina antamaan tilanteessa puhelintukea ja keskusteluapua. Yhteystietomme löydät kunkin yksikön omilta sivuilta.

 

Lisätietoja:

Johanna Yliviitala, toiminnanjohtaja
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

 

***

 

Finlands regerings rekommendationer för att bromsa spridningen av corona-viruset, påverkar även Österbottens socialpsykiatriska förenings verksamhet. Enligt regeringens nya rekommendationer förblir verkstäderna och dagverksamhetsenheterna stängda fram till mitten av maj.

Medlemshusen Mahis och Fyrrytupa, som är öppna för alla, stängde sina dörrar tillfälligt måndagen 16.3.2020 kl 10.00. Stängningen gällde från och med 18.3. också verkstäderna Spurtti och Upseeri samt dagverksamhetsenheterna Teamstugan och Meijeri. Situationen har nu omvärderats, och dessa enheter förblir stängda, enligt statsrådets nya direktiv, fram till den 13 maj 2020.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter i princip som tidigare, men bland annat verksamheten i de gemensamma utrymmena begränsas. Besök till Jansson-hemmet är i detta skede förbjudet. Beslutet är taget för att skydda såväl klienternas som de anställdas hälsa.

Enheternas verksamhet pågår fortfarande och vi har utvecklat nya sätt att stöda våra klienter medan dörrarna är stängda. Enheternas personal nås alltså fortfarande via telefon och epost och personalen är beredda att erbjuda telefonsstöd och diskussionshjälp virtuellt. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: www.pspy.fi.

 

Tilläggsinformation:

Johanna Yliviitala, verksamhetsledare
050 464 2353
johanna.yliviitala@pspy.fi

0
0

Syksyn 2020 kokemusasiantuntijakoulutusten haku on nyt auki / Ansökningstiden till erfarenhetsexpertutbildningarna pågår som bäst

Vaasassa järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset kokemusasiantuntijakoulutukset syksyllä 2020. Haku koulutuksiin alkoi maaliskuun alussa, ja hakuaika jatkuu vielä kuukauden verran 26.4. saakka. Koulutukset ovat osa Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (PSPY) Ääni kokemusasiantuntijuudelle ‑hanketta, joka alkoi tämän vuoden tammikuussa.

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta. Syksyllä 2020 alkavien koulutusten aikana osallistujat työstävät omista kokemuksistaan työkalun. Koulutetut kokemusasiantuntijat työskentelevät erilaisissa työtehtävissä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa omaa kokemustaan hyödyntäen.

Koulutus kestää seitsemän kuukautta, ja sen aikana käsitellään muun muassa kokemusasiantuntijuutta eri näkökulmista, lainsäädäntöä ja esiintymistaitoja. Suuressa roolissa on oman kokemuksen työstäminen esimerkiksi keskustelemalla ja kirjoittamalla. Koulutus sisältää myös kokemusasiantuntijatehtävien harjoittelua käytännössä. Koulutukseen voi hakea niin itse sairauden kokenut kuin hänen läheisensäkin.

“Koulutus auttaa ymmärtämään paikoin vaikeaselkoista sosiaali- ja terveysalan kenttää ja sitä kautta helpottaa tulevista työtehtävistä suoriutumista. Koulutuksen aikana omaa kokemustaan oppii myös tarkastelemaan objektiivisesti eri näkökulmista”, hankekoordinaattori ja koulutuksen vetäjä Hanna Jakobsson kertoo.

Toistaiseksi koronavirus ei ole vaikuttanut koulutuksen aikatauluihin. Haastattelut on edelleen tarkoitus toteuttaa toukokuussa, ja ilmoitukset koulutukseen valituille kerrotaan kesäkuussa.

“Tietysti arvioimme tilanteen silloin uudestaan ja seuraamme hallituksen linjauksia. Mikäli tarve vaatii, haastatteluiden ajankohtia siirretään eteenpäin”, Jakobsson toteaa.

Löydät koulutuksen hakulomakkeet nettisivuiltamme osoitteesta pspy.fi/kokemusasiantuntijatoiminta. Hankkeen etenemistä voit seurata nettisivujen lisäksi Facebookissa ja Instagramissa.

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle on vuoden 2020 alussa alkanut STEA:n tukema kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.   

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

ÄK-hanke

 

Lisätietoja:

Hanna Jakobsson, hankekoordinaattori

050 471 9395

hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki, hanketyöntekijä

050 409 1515

veera.riihimaki@pspy.fi

 

***

 

Hösten 2020 startar de finsk- och svenskspråkiga erfarenhetsexpertutbildningarna i Vasa. Ansökningstiden till utbildningarna inleddes i början av mars och pågår fram till 26.4. Utbildningarna är en del av Österbottens socialpsykiatriska föreningens projekt En röst åt erfarenhetsexpertisen, som startade i januari 2020.

En erfarenhetsexpert (på finska förkortat KAT) är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och har egen erfarenhet av sjukdom, av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering samt av återhämtning. Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg de kan jobba vidare med. Erfarenhetsexperterna fungerar som en del av social- och hälsovårdssektorn i samarbete med andra professionella yrkesutövare.

Utbildningens längd är 7 månader och under utbildningen behandlas teman så som erfarenhetexpertis ur olika synvinklar, lagstiftning och deltagarna får även öva sig i att uppträda för andra. Processen, där deltagarna bearbetar sina egna erfarenheter genom att till exempel diskutera och skriva, har en stor roll. Utbildningen innehåller också praktiska övningar om hur man fungerar som erfarenhetsexpert. Såväl de som har egen erfarenhet av sjukdom som hens närstående kan söka till utbildningen.

”Utbildningen hjälper att förstå den ibland lite komplexa social- och hälsovårdssektorn, vilket underlättar arbetet som erfarenhetsexpert. Under utbildningen lär deltagarna sig också att närma sin egen erfarenhet objektivt ur i olika synvinklar” berättar projektkoordinator och utbildare Hanna Jakobsson.

Hittills har corona-viruset inte påverkat utbildningens tidtabeller. Syftet är att ordna intervjuerna i maj, och i juni meddela dem som har blivit valda till utbildningen.

”Förstås följer vi statsrådets direktiv och omvärderar situationen vid behov. Om så krävs, skjuter vi upp intervjuerna upp till en senare tidpunkt”, konstaterar Jakobsson.

Ansökningsblanketter finns på våra webbsidor. Du kan följa projektet där samt via våra Facebook– och Instagram-sidor.

 

En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av år 2020. Syftet är att skapa ett fungerande system för att koordinera erfarenhetsexperterna, för grund- och fortbildning samt för att utbilda experter inom social- och hälsovårdsbranschen. Projektet finansieras av STEA.

 

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin / En röst åt erfarenhetsexpertisen – att anpassa erfarenhetsexpertverksamheten till olika serviceformer

 

Ytterligare information:

Hanna Jakobsson, projektkoordinator

050 471 9395

hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki, projektarbetare

050 409 1515

veera.riihimaki@pspy.fi

0
0