Verkstad Komppis

Vi ser människan, inte deras diagnos

 

Verkstaden Komppis erbjuder målinriktad och kvalitativ social rehabilitering i verkstadsform för vasabor, som drabbats av psykisk ohälsa, i åldern 18–65.  I verksamheten ingår både individuell handledning och gruppaktiviteter, som ger deltagarna stöd i sin vardagshantering, social samvaro samt aktiviteter som stöder och förstärker välmående. Verkstadens vardag består av olika konkreta arbetsuppgifter, kreativa aktiviteter samt Green Care -verksamhet, som alla stöder rehabiliteringen. Därtill arrangerar vi olika föreläsningar kring teman som berör vårt liv och vårt välmående med hjälp av olika sakkunniga och erfarenhetsexperter. Verkstaden Komppis har två verksamhetspunkter: musikverkstaden finns på Kasernområdet och den övriga verksamheten på Kyrkoesplanaden.

 

För deltagande i aktiviteter betalas ingen ekonomisk ersättning. Som deltagare i social rehabilitering får du i stället socialt kapital och stöd för att komma vidare i livet. Komppis erbjuder dig en trygg miljö var du får umgås med andra, ta dig an ny kunskap och stöd i vardagen. Den sociala rehabiliteringen vid Komppis omfattar arbete med dina sociala färdigheter och din ansvarskänsla samt att stärka ditt självförtroende genom samvaro och olika aktiviteter.

Upseerin lukujärjestys
Upseerin yläkerta

Verkstad Komppis erbjuder:

 

  • flexibilitet
  • olika aktiviteter som stöder din rehabilitering, t. ex. Green Care, kreativa aktiviteter samt musikverkstad
  • möjlighet att hitta dina visioner och drömmar

 

Om du vill delta i verkstad Komppis verksamhet, ta kontakt med Vasas socialvård (tfn 040 575 3109).

 

 

Vi är också med i Kaikukortet.

KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig handledare

Anna-Lena Starck

 

050 514 3246

anna-lena.starck@pspy.fi

Handledare

Anne Ellilä

050 414 2249

anne.ellila@pspy.fi

 

Marko Perälä

050 521 9661

marko.perala@pspy.fi

 

Emmi Karjanmaa

044 747 5202

emmi.karjanmaa@pspy.fi

 

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

frida.nylund@pspy.fi

Verkstad Komppis

Kyrkoesplanaden 19–21

65100 VASA

 

Musikverkstad

Kasern 14

Korsholmsesplanaden

65100 VASA