Ansökningstiden till den svenskspråkiga erfarenhetsexpertutbildningen startar

I början på nästa år startar en svenskspråkig erfarenhetsexpertutbildning i Vasa. Utbildningen lämpar sig för personer, som har erfarenhet av en svår livssituation och vill använda sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra.

Ansökningstiden till utbildningen börjar 1. september och tar slut i slutet av oktober. Utbildningen är en del av Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY rf), En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet.

Utbildningen är ämnad för personer som har erfarenhet av egen eller en anhörigs sjukdom och rehabilitering. Sådana erfarenheter kan till exempel vara en ätstörning eller utmattning. De som utexamineras kommer använda sina erfarenheter och arbeta tillsammans med professionella yrkesutövare inom social- och hälsovård.

– Det finns ett stort behov av utbildade svenskspråkiga erfarenhetsexperter i Österbotten, säger En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets projektarbetare Emma Geisor.

Utbildningens längd är sammanlagt sju månader, varav 115 timmar är närstudier och 55 timmar är självständiga studier. Under utbildningen bearbetas erfarenheterna till ett arbetsredskap, som man kan använda sig av i framtida arbetsuppdrag som erfarenhetsexpert.

Vem som helst är inte en erfarenhetsexpert

En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektets mål är att skapa ett fungerande system för erfarenhetsexpertutbildningar och erfarenhetsexpertverksamhetens koordinering i Vasa och Österbotten.

– Definitionen av erfarenhetsexpertis och även erfarenhetsexpertfältet har länge varit otydlig och saknat gemensamma spelregler, konstaterar projektets koordinator Hanna Jakobsson

– Vi vill med projektet skapa en systematisk verksamhet, som baserar sig på juridiskt och etiskt kunnande, berättar Jakobsson

Utbildningens ansökningsblankett, samt mer information om erfarenhetsexpertis och En röst åt erfarenhetsexpertisen -projektet hittas här.

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt, som startade 2020. Projektet finansieras av STEA. Österbottens socialpsykiatriska förening koordinerar projektet. Projektet samarbetar bland annat med Vasa stad, Korsholms kommun, Laihela kommun, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, SOnet BOTNIA, VAMK, Yrkeshögskolan Novia, KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter r.f. och Psykosocial förbundet r.f.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.