pspy

PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGS HEMSIDOR!

Österbottens socialpsykiatriska förening är en pålitlig aktör med lång erfarenhet av arbete för människors psykiska välmående. Vi har arbetat för ökat psykiskt välbefinnande i över 30 år. Det viktigaste för oss är du och hur du vill leva ditt eget liv. Enligt oss är det endast du som kan hitta nycklar till välmående och lycka i ditt liv. Vår roll är att ge dig stöd på vägen, att gå vid din sida.

Vi erbjuder boendeservice, arbets- och dagverksamhet och medlemsaktiviteter som fungerar enligt lågtröskelprincipen. Mer information finns på varje enhets egna sidor.

 

Om vår förening och verksamhet intresserar dig, får du gärna ta kontakt. Kontaktuppgifter finns på varje enhets egna sidor och även på mellanbladet ”Kontaktuppgifter”.

KONTAKTA OSS
pspy-fb