Vill du bli medlem och vara med i att befrämja psykisk hälsa?

 

Genom att bli medlem i Österbottens socialpsykiatriska föreningen stöder du vår verksamhet och arbete för ökat psykiskt välbefinnande. Då har du också själv möjligheten att påverka mentalvårdstjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Föreningens medlemmar sammanträder två gånger i året (vår- och höstmöte). Kallelsen till mötena skickas separat. Vid mötena har du även möjlighet att berätta om du är intresserad av att delta i styrelsens verksamhet.

 

Medlemsavgiften är 10 €/år.

 

Om du vill bli medlem, meddela vår förvaltningssekreterare Tiina Kero (tiina.kero@pspy.fi / 050 308 1485).