PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Vill du bli medlem?

 

Du kan bli medlem i Österbottens socialpsykiatriska föreningen genom att betala 10 euro till följande konto: FI71 3131 1001 6776 10.

 

Lägg till i meddelandefältet texten ”föreningens medlemsavgift för år …” och dina kontaktuppgifter.

 

Föreningens medlemmar sammanträder två gånger i året (vår- och höstmöte). Kallelsen till mötena skickas separat. Vid mötena har du även möjlighet att berätta om du är intresserad av att delta i styrelsens verksamhet.