PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Vill du bli medlem?

 

Du kan bli medlem i Österbottens socialpsykatriska förening genom att betala 10 euro till konto FI71 3131 1001 6776 10.

 

 

Lägg till i meddelandefältet texten ”föreningens medlemsavgift för år 2018” och dina kontaktuppgifter.

 

 

Föreningens medlemmar sammanträder två gånger i året med ett vårmöte och ett höstmöte.Till mötena sändes skilda kallelser. Vid mötena har du även möjlighet att berätta om du är intresserad av att delta i styrelsens verksamhet.