PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Kontaktuppgifter

E-postaddresser är i form av: förnamn.efternamn@pspy.fi

Administration

Verksamhetsledare

Johanna Yliviitala

050 464 2353

Förvaltningssekreterare

Tiina Kero

050 308 1485

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

Serviceboende

Klipphemmet

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Tiina Perälä

050 356 2937

Maininki

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Kati Hakomäki (till 31.1.2020)

050 465 9331

Serviceboende med heldygnsomsorg

Jansson-hemmet

Ansvarig handledare med chefsuppgifter

Helena Mäki-Maunus

045 7870 8981

Arbetsverkstad och dagverksamhet

Teamstugan

Ansvarig handledare

Annukka Sinnemäki

050  338 0484

Verkstad Upseeri

Ansvarig handledares uppgifter sköts tillfälligt av

Hanna Jakobsson

050 471 9395

Verkstad Spurtti

Ansvarig handledare

Jinna Vilponen

050 441 2742

Dagverksamhetsenheten Meijeri

Ansvarig handledare

Anja Paksu

045 7877 3739

Verksamhet med låg tröskel

Mahis och Kasarmin Kulma

Ansvarig handledare

Hanna Jakobsson

050 471 9395

Fyrrystugan

Ansvarig handledare

Jaana Mäntylä

050 448 1520

Arbetsverkstad och dagverksamhet

Arbetsverkstäder Upseeri och Spurtti

Ansvarig handledare

Marjo Nordström

050 364 4640

Teamstugan

Ansvarig handledare

Tiina Reini

 

Arbetsledig till 17.11.2018.

 

Uppgifter skötes av

Niina Topp

046 922 4084

Verksamhet med låg tröskel

Mahis, Fyrrystugan och Kasarmin Kulma

Ansvarig handlerare

Niina Topp

046 922 4084