Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeen logo mustavalkoisena.

ÄÄNI KOKEMUSASIANTUNTIJUUDELLE -HANKE

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen on vuoden 2020 alussa alkanut kolmivuotinen hanke. Tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

 

Kokemusasiantuntijoiden koordinointi pitää sisällään rekisterin keräämisen ja ylläpitämisen, markkinoinnin ja mainostamisen, työtehtävien välittämisen sekä kokemusasiantuntijoille järjestettävät säännölliset tapaamiset. Hanke toimii kokemusasiantuntijoiden kouluttajana, mentorina ja edunvalvojana, toisaalta myös kokemusasiantuntijuuden asiantuntijana.

 

Hankkeen aikana järjestetään kaksi peruskoulutusta, yksi jatkokoulutus sekä jaetun asiantuntijuuden koulutukset henkilökunnalle. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään kaikille avoimia tapahtumia, joiden tarkoituksena on stigman poistaminen ja tiedon levittäminen.

 

Seuraa hankkeen etenemistä nettisivuillamme sekä Facebookissa ja Instagramissa. Tiedotamme säännöllisesti myös uutiskirjeellä, jonka voit tilata alta.

AJANKOHTAISTA

 

Ryhmänohjauskoulutus järjestetään elokuussa 2020. Koulutuksen aikana työstetään valmis ryhmärunko osallistujan itse valitsemalleen aiheelle. Koulutus on tarkoitettu lisäkoulutukseksi kokemusasiantuntijoille. Ilmoittaudu mukaan hanna.jakobsson@pspy.fi / 050 471 9395

 

Peruskoulutus alkaa 29.8.

Mikä kokemusasiantuntija? Otsikko tekstille, joka kertoo mitä kokemusasiantuntija ja kokemusasiantuntijuus tarkoittavat.

Kokemusasiantuntija (KAT) on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, hankalista elämänvaiheista, kuntoutumisesta ja toipumisesta.

 

Kokemusasiantuntija ei ole asiakkaan tai potilaan roolissa, vaan kokemusasiantuntijan roolissa.

 

Koulutuksessa kokemuksesta muodostuu työkalu. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus onkin onnistuneen toiminnan tae. Hyvä koulutus antaa laajasti valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämän vuoksi koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista.

Miksi kokemusasiantuntija? Otsikko tekstille, joka kertoo kokemusasiantuntijoiden palkkaamisen eduista.

Kokemusasiantuntija tuo erilaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, tapahtumiin sekä asiakas- ja potilastilanteisiin lisäarvoa kokemustiedolla. Kirjatiedon ja kokemustiedon yhdistyessä syntyy jaettua asiantuntijuutta. Jaettu asiantuntijuus tuo arkeen ja kehittämistyöhön uuden tason, joka takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Mistä kokemusasasiantuntija? Otsikko kokemusasiantuntijoiden tilaamisesta kertovalle tekstille.

Voit tilata kokemusasiantuntijan keikalle olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin:

 

Hanna Jakobsson

050 471 9395 / hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Veera Riihimäki

050 409 1515 / veera.riihimaki@pspy.fi

 

Jos et ole täysin varma, onko kokemusasiantuntija oikea ammattilainen tarjoamaasi tehtävään, ota rohkeasti yhteyttä – voimme yhdessä keskustella tarkemmin työn sisällöstä ja vaatimuksista, ja onko kokemusasiantuntijoissamme niihin sopivaa henkilöä.

Mitä maksaa? Otsikko kokemusasiantuntijoiden palkkioista kertovalle tekstille.

Kokemusasiantuntijoille maksetaan aina tehtäväkohtainen palkkio sekä matkakorvaukset. Noudatamme KoKoA ry:n palkkiosuosituksia, jotka ovat luettavissa täältä (pdf).

YHTEYSTIEDOT

 

Hietasaarenkatu 18, 3. krs

65100 Vaasa

 

Hankekoordinaattori

Hanna Jakobsson

hanna.jakobsson@pspy.fi

050 471 9395

 

Hanketyöntekijä

Veera Riihimäki

veera.riihimaki@pspy.fi

050 409 1515