PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Klipphemmet – Rehabiliterings hem för psykisk hälsa

Från gemensamt till eget boende

 

Vid Klipphemmet är målsättningen att tillsammans med dig hitta olika sätt att öka din funktionsförmåga i livets olika delområden. Att i en trygg gemenskap bli skicklig på att utföra vardagliga uppgifter och att förstärka dina egna resurser är ett steg till att klara sig självständigt i vardagen. Till stöd i vardagen får du meningsfull dagverksamhet och stöd att hitta sociala nätverk och i och med det även möjligheten att flytta till Klipphemmets stödbostad.

I rehabiliteringshemmet har du ett eget rum samt många gemensamma utrymmen och ett stort gårds-område på en lugn plats.

Vad Klipphemmet erbjuder dig:

 

  • personlig rehabiliteringsplan
  • resursorientering
  • uppbyggnad av sociala nätverk

 

Du kan bli kund vid Klipphemmet via Vasa stads vuxna socialarbete.

 

Vid Klipphemmet arbetar en ansvarig handledare och tre handledare, som är på plats vardagar kl. 8.00-16.00.

KONTAKTUPPGIFTER

Tiina Perälä

Ansvarig handledare

Handledare

Sanna Keltamäki

Tuija Korkia-aho

Bo-Göran Rådman

 

fornamn.efternamn@pspy.fi

Klipphemmet

Radiovägen 15

65370 Vasa

telefon: 06 316 9915

kalliokoti(at)pspy.fi