PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Kasarmin Kulma – träffpunkt för unga vuxna

 

Till Kasarmin Kulma kan du komma på onsdagar och träffa andra unga vuxna mellan 18-35 år. Varje kväll arrangeras program enligt önskemål, allt från brädspel och musik till humor kvällar.

 

Vid Kasarmin Kulma får du vid behov råd om hur du kan hantera olika saker i livet och du kan även diskutera med en utbildad erfarenhetsexpert. Vid Kasarmin Kulma finns även möjlighet till kvällsmål, pris 1,50€.

  • gratis
  • för unga och unga vuxna
  • kamratstöd

 

I och med STEA:s beviljade Öppen plats projektfinansiering har en under 29-årig ung person anställts, som bl.a planerar och genomför verksamheten för unga vuxna vid Kasarmin Kulma. Verksamheten arrangeras i samarbete med KoKoa rf och finansieras även av Vasa stad.

 

 

Öppethållningstider: Kasarmin Kulma är öppet på onsdagar och torsdagar kl. 15.00-18.00.

KONTAKTUPPGIFTER

Frida Nylund

Servicechef

050 364 4640

Handledare

Hanna Jakobsson

Heidi Kauranen

Sari Pitkäranta

Veera Riihimäki

Kasarmin Kulma

Skolhusgatan 51 B

65100 VASA (i Mahis utrymmen)

förnam.efternamn@pspy.fi

050 409 1515/ handledarna