PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Fyrrystugan – Fyrrys rörelse stannar inte upp

 

Vid Fyrrystugan i Lillkyro kan du träffa andra människor och delta i verksamheten som ger dig ökat psykiskt välbefinnande. Fyrrystugan fungerar enligt låg tröskels -principen. För att delta behövs ingen remiss och alla fullvuxna som är intresserade av vår verksamhet är välkomna.

 

Vid Fyrrystugan får du social interaktion och kamratstöd. Verksamheten planeras och utvecklas enligt medlemmarnas önskemål. Vid Fyrrystugan kan du äta förmånligt till priset 3€.

  • gratis
  • förhindrar ensamhet
  • gemensamma aktiviteter
  • verksamheten finansieras av Vasa stad och STEA.

 

Öppethållningstider: Fyrrystugan är öppen må-ons kl. 8.00-16.00

KONTAKTUPPGIFTER

Frida Nylund

Servicechef

050 364 4640

Ansvarig handledare

Jaana Mäntylä

 

Handledare

Marika Söderholm

Fyrrystugan

Heikkilänvägen 1

66500 LILLKYRO