PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Fyrrystugan – Fyrrys rörelse stannar inte

 

Vid Fyrrystugan (på finska: Fyrrytupa) i Lillkyro kan du träffa andra människor och delta i aktiviteter som ökar ditt psykiskt välbefinnande. Fyrrystugan fungerar enligt lågtröskelprincipen – du behöver ingen remiss och alla vuxna som är intresserade av vår verksamhet är välkomna.

 

Vi erbjuder dig social interaktion och kamratstöd. Verksamheten planeras och utvecklas enligt medlemmarnas önskemål. Vid Fyrrystugan kan du också äta förmånligt (3€).

Fyrrystugan erbjuder dig:

 

  • kostnadsfria aktiviteter
  • en plats för att förhindra ensamhet
  • gemenskaplighet

 

Öppethållningstider:

må–ons kl. 9–15

 

Verksamheten finansieras av Vasa stad och STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).

KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarig handledare

Jaana Mäntylä

 

 

jaana.mantyla@pspy.fi

Handledare

Arja-Helena Mäkinen

 

Servicechef (social rehabilitering)

Frida Nylund

050 364 4640

 

förnamn.efternamn@pspy.fi

Fyrrystugan

Heikkilävägen 1

66500 LILLKYRO

 

Telefon: 050 448 1520