PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

Verkstad Spurtti

Vi skapar tillsammans en spurt som är lämplig för dig

 

Verkstaden Spurtti är avsedd för dig om du är 15-25 årig ung Vasabo utanför studielivet och utanför arbetslivet och behöver speciellt stöd före studier och arbetsliv eller flytt till andra tjänster. Verkstadsverksamhetens huvudpunkt ligger i gruppaktiviteter. Utöver det får du personlig handledning och enskild coaching. På basen av detta sammanställs en personlig coachings plan för dig. Spurttis målsättning är att sätta i gång en process som för dig framemot en bra framtid och ett bättre liv. För någon kan detta innebära studieplats emedan det för andra kan innebära en väg framemot arbete eller rehabilitering och någon får på annat sätt förändring och ny inriktning i livet. Med Spurttis hjälp stärks och uppehålls kunskaper i livshantering, ökas  motivation och aktiviten samt stödes planering för framtiden och att ta kontrollen över ditt eget liv.

 

Programmet som ändrar veckovis innehåller kreativa aktiviteter, övningar i hur du hanterar livskontroll, besök av specialister, du får bekanta dig med olika idrotts intressen, med matlagning, arbetsverkstadsdagar och en avslappnad samhörighet. Vid Spurtti söks den lämpligaste coachningen eller stödformen. Varaktigheten av coachningen är individuell.

  • bildande av stödnätverk
  • hitta din egen väg
  • förstärkning av din egen ’jag-bild’

 

Öppethållningstider: må-to kl. 10.00-14.00 (gruppaktiviteter), på morgonen kl. 9.00-10.00 och på fredagar kl. 9.00-13.00 för individuell coachning.

 

Till Spurtti är det non-stop ansökning. Det behövs ingen remiss eller diagnos. Tag kontakt med Spurttis handledare.

KONTAKTUPPGIFTER

Frida Nylund

Servicechef (social rehabilitering)

050 364 4640

Verksamhets ansvarig /Handledare

Jinna Vilponen

050 441 2742

Handledare:

Teemu Peltonen

050 331 0395

 

fornamn.efternamn@pspy.fi

Arbetsverkstad Spurtti

Västra Kaserntorget 6

(före detta Officers klubbens utrymmen)

65100 VASA