ÄK_logo_17

EN RÖST ÅT ERFARENHETSEXPERTISEN

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av 2020. Syftet är att skapa ett fungerande system för att koordinera erfarenhetsexperterna, för grund- och fortbildning, samt för att utbildning experter inom social- och hälsovårdsbranschen.

 

Koordineringen av erfarenhetsexperter består av att samla ihop ett register och upprätthålla det, marknadsföring och annonsering, förmedling av uppdrag samt regelbundna möten för erfarenhetsexperterna. Projektet fungerar som erfarenhetsexperternas utbildare, mentor och intressebevakare, och samtidigt också som expert inom erfarenhetsexpertisens område.

 

Under projektets gång ordnas två grundutbildningar, en fortbildning, samt utbildningar i hur man som personal inom social- och hälsovårdsbranschen kan kombinera erfarenhetskunskapen och den teoretiska kunskapen som ett arbetspar. Dessutom skall projektet arrangera öppna evenemang för att minska på stigmat kring psykiska problem och för att sprida information.

 

Följ projektet via våra webbsidor och på Facebook och Instagram. Vi informerar också om aktuella händelser och utbildningar via vårt nyhetsbrev som du kan beställa här nedan.

Aktuellt

 

Ansökningstiden till den nästa svenskspråkiga erfarenhetsexpertisutbildningen inleds på hösten 2021. Utbildningen startar i början av 2022.

Om det är något du funderar över utbildningen redan nu, tveka inte med att ta kontakt!

Beställ nyhetsbrevet
Blogg

En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning och har egen erfarenhet av ohälsa och av att befinna sig i en besvärlig livssituation, av rehabilitering, samt av återhämtning.

 

Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg. Därför är det nödvändigt att personen i fråga har gått tillräckligt långt i sin egen rehabiliteringsprocess för att kunna delta i utbildningen.

Erfarenhetsexperten tillför mervärde med sin erfarenhetskunskap på olika tillställningar, möten, evenemang samt i olika kund- och patientsituationer. När erfarenhetskunskapen, som ju är praktisk sammansmälter med den teoretiska kunskapen, uppstår delad expertis. Den delade expertisen tillför en ny nivå av kunskap till vardag och till utvecklingsarbete. På så sätt garanteras bästa möjliga slutresultat.

 

En erfarenhetsexpert kan arbeta:

 

– som föreläsare i skolor, vid seminarier, i arbetsgrupper och dylikt

– som utvärderare av kvalitetsrekommendationer

– som deltagare i planeringen och utvecklingen av olika serviceformer

– med att leda kamratstödsgrupper eller olika samtalsgrupper

– som arbetspar till en professionell yrkesutövare i olika sammanhang

– som en tolk mellan kund och personal

– som en stödperson

Du kan beställa en erfarenhetsexpert genom att ta kontakt med:

 

Hanna Jakobsson

050 471 9395 / hanna.jakobsson@pspy.fi

 

Är du inte helt säkert om erfarenhetsexperten är den rätta experten för uppdraget du erbjuder? Ta gärna kontakt – tillsammans kan vi diskutera mer om uppdragets innehåll och krav samt utreda om vi har en lämplig erfarenhetsexpert för det.

Erfarenhetsexperterna får alltid ersättning för sina arbetsuppgifter samt reseersättning. Vi följer lönerekommendationer enligt KoKoA rf.

 

Exempel på lönerekommendationer:

 

Grupphandledning samt förberedning av arbetsuppgifter 25€ / timme

Mottagning av klienter och stödpersonsverksamhet 50€ / överenskommet möte

Samarbete med läroanstalter, seminarier, inledningstal/anföranden, paneldebatter, föreläsningar och utbildningstillfällen 100–600€

Mötesarvoden 50–100€

Deltagande i utvecklingsprojekt 300–600€

Andra uppgifter (bl.a. observation, intervjuer, handledning av stödgrupper, auditering, arbete med olika arbetsgrupper) 25€ / timme

KONTAKTUPPGIFTER

 

Sandögatan 18, 3. vån.

65100 VASA

 

Projektkoordinator

Hanna Jakobsson

hanna.jakobsson@pspy.fi

050 471 9395

 

Projektarbetare

Emma Geisor

emma.geisor@pspy.fi

050 409 1515