pspy

PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGENS NÄTSIDOR!

Österbottens socialpsykiatriska förening är en pålitlig aktör med lång erfarenhet i Österbotten. Vi har utfört arbete för ökat psykiskt välbefinnande i 30 år. Det viktigaste för oss är du och hur du vill leva ditt eget liv. Enligt oss är det endast du som kan och har nycklarna till att bestämma lyckan och tillfredställelsen i ditt liv. Vår roll är att ge dig stöd i att finna dem, att gå vid din sida.

Vi erbjuder boendetjänster, arbets- och dagsverksamhet och en låg tröskel att delta i medlemsaktiviteter.

Noggrannare uppgifter om detta finns på våra egna sidor.

 

Om du blev intresserad av vår verksamhet så tag kontakt, vi hör gärna ifrån dig. Kontaktuppgifter finner du under varje enhets egna sidor och vid kontaktuppgifter-mellanbladet.

KONTAKTA OSS
pspy-fb