pspy

PSPY

ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERBOTTENS SOCIALPSYKIATRISKA FÖRENINGENS NÄTSIDOR!

Österbottens socialpsykiatriska förening är en pålitlig aktör med lång erfarenhet i Österbotten. Vi har arbetat för ökat psykiskt välbefinnande i 30 år. Det viktigaste för oss är du och hur du vill leva ditt eget liv. Enligt oss är det endast du som kan bestämma nycklarna till lyckan och tillfredställelsen i ditt liv. Vår roll är att ge dig stöd i att finna dem, att gå vid din sida.

Vi erbjuder boendeservice, arbets- och dagverksamhet och medlemsaktiviteter som fungerar enligt lågtröskelprincipen. Mer information finns på varje enhets egna sidor.

 

Om vår förening och verksamhet intresserar dig, kan du gärna ta kontakt. Kontaktuppgifter finns på varje enhets egna sidor och även på mellanbladet ”Kontaktuppgifter”.

KONTAKTA OSS
pspy-fb